Jeugd en Opvoeding

Opvoeden is een kwestie van ‘Triple O’: de verbinding tussen ouders, onderwijs en omgeving. De samenhang tussen deze drie is cruciaal voor de vierde O: de kwaliteit van ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Kinderen die opgroeien in een cultuur van verbondenheid ontwikkelen zich in alle opzichten beter: qua maatschappelijke kansen, lichamelijke en psychische gezondheid en cognitieve en emotionele ontwikkeling.

Jaarverslag 2016 (pdf)
Over het lectoraat

Opvoeders moeten zo veel mogelijk situaties creëren die de ontwikkeling van de kwaliteiten en talenten van jeugdigen stimuleren. Daarnaast is het essentieel om gedrags- en emotionele problemen vroegtijdig te signaleren, zodat  professionals zodanig kunnen interveniëren dat problemen verdwijnen, verminderen of zelfs worden voorkomen.

Het lectoraat Jeugd en Opvoeding levert een bijdrage aan betere pedagogische vaardigheden van (beroeps)opvoeders zoals ouders, leerkrachten en jeugdzorgwerkers en maatschappelijke organisaties. Het lectoraat bevordert het gebruik van wetenschappelijk gefundeerde kennis en expertise en ontwikkelt bijvoorbeeld diverse pedagogische projecten uit in cocreatie met gemeenten, scholen en welzijnsorganisaties.

12 september 2018

Afscheidssymposium René Diekstra

Lees meer
Behalve zwangerschapsgymnastiek zouden ouders ook opvoedingsgymnastiek moeten krijgen.

Over de lector

dr. René Diekstra

René Diekstra was van 1979 tot 1997 hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Leiden. Diekstra heeft al jarenlang een diepgaande belangstelling voor jonge mensen, hun mogelijkheden en problemen. Als klinisch psycholoog hield hij zich bezig met depressieve en suïcidale jeugdigen. Hij werkte zeven jaar als adviseur voor jeugdbeleid bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast was hij hoofdredacteur van het rapport Jeugd in Ontwikkeling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In 2003 werd Diekstra benoemd tot lector Jeugd en Opvoeding. Verder is hij als hoogleraar psychologie verbonden aan de Roosevelt Academy in Middelburg, een Honours College van de Universiteit van Utrecht.

+31 (0) 70 - 445 88 52
r.f.w.diekstra@hhs.nl
Publicaties en projecten