Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Relationele Zorg

Bij goede zorg staat de patiënt centraal. Toch gaat er in de onderlinge afstemming tussen zorgprofessional en patiënt nog veel mis. Het lectoraat Relationele Zorg doet onderzoek naar het verbeteren van relaties in de zorg.

Over het lectoraat

Iedereen wil voor zichzelf en voor degene die hij liefheeft goede zorg. Zorg die aansluit bij de persoonlijke behoefte. Zorg waarin de patiënt en de zorgprofessional elkaar aandacht geven, afstemmen en moeite doen om elkaar goed te begrijpen. Vanuit een waardevolle relatie kan deze zogenaamde persoonsgerichte zorg bijdragen aan het herstelproces en goede zorg.

Het lectoraat Relationele Zorg zet zich in om de persoonsgerichte zorg te bevorderen. Om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren zijn zowel de relatie van de zorgprofessional met de patiënt en zijn sociale netwerk, als de relatie van de zorgprofessional met andere zorg -en welzijnsprofessionals onderwerp van gesprek. Het lectoraat wil onderzoeken hoe de zorgverlener kan luisteren en afstemmen met de patiënt om goed te begrijpen welke ondersteuning deze nodig heeft. Afstemmen gebeurt gedurende het hele zorgproces; niet alleen tijdens het eerste onderzoek. Telkens weer de ander zien en telkens weer opnieuw afstemmen is van belang om te komen tot passende ondersteuning of behandeling. 

Zorgprofessionals komen in contact met veel verschillende patiënten, elk met een eigen verhaal en achtergrond. Wat past het beste bij deze patiënt? Hoe kom ik erachter wat deze patiënt nodig heeft?  Op welke manier wil ik een relatie aangaan met deze patiënt? Op deze praktijkvragen van zorgprofessionals zal het lectoraat Relationele Zorg zich focussen. Om de fundamentele betekenis van het relationele in de zorg beter te kunnen begrijpen en breder op de agenda te kunnen zetten, werkt het lectoraat samen met een scala van zorgprofessionals, zorginstellingen, ontwerpers en bedrijven, met een natuurlijke verbinding van het lectoraat met het onderwijs.

Groepsfoto lectoraat Relationele Zorg

Over de lector

dr. Yvonne van Zaalen

Yvonne van Zaalen (1966) studeerde Logopedie aan de Hogeschool Utrecht en Logopediewetenschap aan de faculteit Medicijnen. In 2009 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht binnen GeesteswetenschappenVanaf 2006 is zij betrokken geweest bij het ontwikkelen van de visie op praktijkgericht onderzoek in het HBO, ethiek van onderzoek, patiëntparticipatie, research data management en de inrichting van interprofessioneel onderwijs binnen verschillende opleidingen. Zij heeft uitgebreide ervaring met nationaal en internationaal onderzoek naar multidisciplinaire en interprofessionele samenwerkingen binnen de gezondheidszorg. Het volwaardig betrekken van de eindgebruiker/patiënt naast de andere stakeholders heeft hierin haar speciale aandacht.
06 - 23 95 54 27
y.vanzaalen@hhs.nl
Van 'Wat kan ik voor jou doen?' naar 'Wie kan ik voor jou zijn?'
Projecten

Projecten

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Hulpmiddelen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de deelname aan de maatschappij van de gebruikers te ondersteunen en verbeteren. Met de juiste hulpmiddelen kunnen mensen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast zijn ze nodig om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen. Door gebruik van hulpmiddelen kan veel zorg in de thuissituatie plaatsvinden. De Academische Werkplaats: Technologie voor Thuis* gaat onderzoek doen dat helpt om hulpmiddelen slim en effectief in te zetten in de thuissituatie.
Lees verder
Motorisch leren in de zorg

Motorisch leren in de zorg

Studenten Huidtherapie en Verpleegkunde ervaren tijdens hun stages, dat ze in het vakonderwijs op de hogeschool onvoldoende worden voorbereid op de praktijk. Ook de praktijkopleiders uit de zorginstellingen geven vergelijkbare geluiden terug. Als we het zorgonderwijs analyseren, dan kunnen we deze geluiden begrijpen. Aankomende zorgmedewerkers worden meer opgeleid als protocolopvolger, dan als scherpe, nadenken zorgverleners. Dat moet en kan anders.
Lees verder
Creëren van excellente patiëntenzorg

Creëren van excellente patiëntenzorg

De gezondheidszorg is constant in beweging. Met de toename van complexiteit in zorgvragen, de veranderingen in patiëntverwachtingen en de technologische ontwikkelingen van zorginnovaties in de gezondheidszorg is het nodig dat zorgverleners continu kunnen schakelen met andere zorgprofessionals, zich kunnen inleven in de patiënt en diens situatie en daarin de best mogelijke zorg kunnen bieden.
Lees verder
Mantelzorgapp Hello 24/7

Mantelzorgapp Hello 24/7

Het aantal gebruikers van WMO-voorzieningen in de gemeente Den Haag stijgt naar verwachting de komende jaren tot recordhoogte. In de huidige situatie melden hulpbehoevenden en/of mantelzorgers zich vaak (te) laat bij een WMO-loket, het bieden van kostbare hulp is dan vaak onvermijdelijk. Daarnaast is momenteel maar een klein deel van de mantelzorgers in zicht van de gemeente, met name jonge, studerende en werkende mantelzorgers zijn niet in beeld.
Lees verder
Contact
dr. Yvonne van Zaalen
Lector Relationele Zorg

06 - 23 95 54 27

y.vanzaalen@hhs.nl

Natalie Janse
Managementassistent
+31 (0)6 - 42 51 37 31
n.janse@hhs.nl