Kenniscentrum Global Governance

Lectoraat United Nations Studies in Peace and Justice

Update: de leerstoel VN studies is per 1 januari 2022 vacant geworden. Voorbereidingen voor de werving van een nieuwe lector / bijzonder hoogleraar UN-studies zijn in volle gang.

Sinds 1 augustus 2018 is Alanna O’Malley bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden en sinds 1 september lector United Nations Studies in Peace and Justice (Campus Den Haag) aan De Haagse Hogeschool. De combinatie van leerstoel en lectoraat is ingesteld door de gemeente Den Haag ter ere van het werk van Jozias van Aartsen als oud-burgemeester van Den Haag en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Haar onderzoek is gericht op minder bekende actoren binnen de Verenigde Naties (VN): vrouwen, jongeren, vertegenwoordigers van informele diplomatieke netwerken en actoren uit ontwikkelingslanden. Met de gezamenlijke onderzoeksgroep van beide instellingen, gepositioneerd in Den Haag als stad van vrede en recht, wil zij de zichtbaarheid en relevantie van de VN vergroten voor het grote publiek.

Over het lectoraat

De combinatie van leerstoel en lectoraat wordt voor een periode van drie jaar (2018-2021) gefinancierd door de gemeente Den Haag als onderdeel van het 'Van Aartsen honours-programma' op het gebied van VN-studies.
De onderzoeksgroep UN Studies in Peace and Justice is onderdeel van zowel het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs (Campus Den Haag), als de Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van De Haagse Hogeschool.

Doel van het lectoraat

Het uiteindelijke doel van het lectoraat UN Studies is het veranderen van het denken over de VN en aandacht te vragen voor de ‘lesser-known actors’. De gedeelde onderzoeksgroep streeft ernaar het onderzoek, onderwijs, de internationale instellingen, ngo’s en de gemeente Den Haag op het gebied van de VN bij elkaar te brengen. 

Het juiste momentum

Om drie redenen is het belangrijk om juist nu na te denken over de Verenigde Naties.

Ten eerste, in de aanloop naar het 75-jarig jubileum van de VN in 2020 is het tijd voor evenwichtige, kritische en verantwoorde visies op de VN-organisatie. Het lectoraat stimuleert grensverleggend onderzoek op verschillende gebieden.

Ten tweede, de historische positie van het internationaal recht in de stad Den Haag, haar reputatie op het gebied van vrede en recht en de vele aanwezige instellingen met onderzoekers en experts op dit terrein, maken Den Haag tot de ideale plaats om bijdragen te ontwikkelen aan de huidige debatten over hervorming en vernieuwing van de VN.

Ten derde, Nederland heeft in 2018 een termijn achter de rug als verkozen lid van de Veiligheidsraad, wat gelegenheid biedt vanuit de opgedane Nederlandse ervaring een reeks VN-kwesties te onderzoeken en te evalueren, die benut kan worden voor ontwikkeling van bredere actieplannen. 

Meer informatie is te vinden op de Engelstalige pagina van het lectoraat en de website van de Universiteit Leiden.

Projecten

Projecten

Geschiedenis van de Verenigde Naties en ontwikkelingslanden

Geschiedenis van de Verenigde Naties en ontwikkelingslanden

Lees verder
Vrouwen en vrede

Vrouwen en vrede

Lees verder
De VN en ik: wat betekent de VN voor jongeren?

De VN en ik: wat betekent de VN voor jongeren?

Lees verder