Kenniscentrum Global Governance

Lectoraat United Nations Studies in Peace and Justice

Sinds 1 augustus 2018 is Alanna O’Malley bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden en sinds 1 september lector United Nations Studies in Peace and Justice (Campus Den Haag) aan De Haagse Hogeschool. De combinatie van leerstoel en lectoraat is ingesteld door de gemeente Den Haag ter ere van het werk van Jozias van Aartsen als oud-burgemeester van Den Haag en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Haar onderzoek is gericht op minder bekende actoren binnen de Verenigde Naties (VN): vrouwen, jongeren, vertegenwoordigers van informele diplomatieke netwerken en actoren uit ontwikkelingslanden. Met de gezamenlijke onderzoeksgroep van beide instellingen, gepositioneerd in Den Haag als stad van vrede en recht, wil zij de zichtbaarheid en relevantie van de VN vergroten voor het grote publiek.

Over het lectoraat

De combinatie van leerstoel en lectoraat wordt voor een periode van drie jaar (2018-2021) gefinancierd door de gemeente Den Haag als onderdeel van het 'Van Aartsen honours-programma' op het gebied van VN-studies.
De onderzoeksgroep UN Studies in Peace and Justice is onderdeel van zowel het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs (Campus Den Haag), als de Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van De Haagse Hogeschool.

Doel van het lectoraat

Het uiteindelijke doel van het lectoraat UN Studies is het veranderen van het denken over de VN en aandacht te vragen voor de ‘lesser-known actors’. De gedeelde onderzoeksgroep streeft ernaar het onderzoek, onderwijs, de internationale instellingen, ngo’s en de gemeente Den Haag op het gebied van de VN bij elkaar te brengen. 

Het juiste momentum

Om drie redenen is het belangrijk om juist nu na te denken over de Verenigde Naties.

Ten eerste, in de aanloop naar het 75-jarig jubileum van de VN in 2020 is het tijd voor evenwichtige, kritische en verantwoorde visies op de VN-organisatie. Het lectoraat stimuleert grensverleggend onderzoek op verschillende gebieden.

Ten tweede, de historische positie van het internationaal recht in de stad Den Haag, haar reputatie op het gebied van vrede en recht en de vele aanwezige instellingen met onderzoekers en experts op dit terrein, maken Den Haag tot de ideale plaats om bijdragen te ontwikkelen aan de huidige debatten over hervorming en vernieuwing van de VN.

Ten derde, Nederland heeft in 2018 een termijn achter de rug als verkozen lid van de Veiligheidsraad, wat gelegenheid biedt vanuit de opgedane Nederlandse ervaring een reeks VN-kwesties te onderzoeken en te evalueren, die benut kan worden voor ontwikkeling van bredere actieplannen. 

Zie ook: Universiteit Leiden

Over de lector

prof. dr. Alanna O'Malley

Alanna O’Malley richt zich als historicus op de Verenigde Naties, dekolonisering, Congo en de Koude Oorlog. Haar huidige onderzoek richt zich op het naar voren halen van de “onzichtbare geschiedenis” van de VN, door onderzoek naar de rol van de Zuidelijke landen, die in de periode 1945-1981de liberale wereldorde uitdaagden. Zij schreef haar PhD in het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence van 2007-2012. Als gastdocent was zij verbonden aan New York University (2009), aan de Universiteit van Sydney (voorjaar 2017) en aan de George Washington Universiteit in Washington D.C. (augustus 2017 - februari 2018). Haar TEDxFulbright talk, ‘The United Nations, From Blue Helmets to Blue Skies’ komt binnenkort beschikbaar op het TED YouTube channel. Meer informatie is te vinden in haar profiel op: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/alanna-omalley#tab-2

a.m.sylver-omalley@hhs.nl

Onderzoeksthema’s

De helft van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties bestaat uit ontwikkelingslanden (ook wel Derde Wereld of ‘Global South’ genoemd). Maar de geschiedenis van de VN wordt sinds de oprichting in 1945 met name vanuit een westers perspectief bekeken. Om te onderzoeken hoe actoren uit ontwikkelingslanden het wereldbestel mede vorm gaven, zal een nieuwe genealogie van de VN worden ontwikkeld binnen het contextuele kader van de mondiale geschiedenis, waarbij de tot nu toe onzichtbare onderdelen van de geschiedenis van de organisatie zullen worden onthuld. Dit levert relevante inzichten op voor de huidige ontwikkelingen binnen de VN.

Deze onderzoekslijn richt zich op de rol van vrouwen op drie gebieden: conflictpreventie, vredeshandhaving en vredesopbouw. In lijn met de aandacht die de secretaris-generaal van de VN vraagt voor de rol van vrouwen in conflictpreventie in zijn laatste rapport (2018) en resolutie 1325 van de Veiligheidsraad, luidt de centrale onderzoeksvraag: Wat is de rol van vrouwen bij het opbouwen van duurzame vrede?

Om jongeren bij de VN te betrekken voert het lectoraat een project uit in samenwerking met het Van Aartsen Honours Programme (Gemeente Den Haag) en het PRE-programma van de Universiteit Leiden. Jongeren uit de Schilderwijk krijgen in het weekend op school colleges over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In het hoger onderwijs werkt het lectoraat samen met studentenverenigingen en het Nederlands Jeugdinstituut aan een reeks grote evenementen voor studenten gericht op het 75-jarig jubileum van de VN in 2020.

Nederland was een niet-permanent lid van de Veiligheidsraad in 2018. Dit onderzoek gaat over deze verkozen leden. Hoe werkt een niet-permanente zetel in de praktijk? Wat zijn de opbrengsten hiervan voor kleine staten? Hoe onderhandelen staten over de onderwerpen op de agenda? Het lectoraat richt zich op de ervaringen van verschillende lidstaten, VN-functionarissen en deskundigen en heeft het doel zowel wetenschappelijke als beleidsrelevante resultaten te produceren.