Grootstedelijke Ontwikkeling 

Over het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling

De stad is een dynamische plek waar verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Die sociale en culturele diversiteit biedt kansen, maar brengt ook problemen en onzekerheid met zich mee. Burgers en maatschappelijke instellingen krijgen veel op hun bord. 

In de samenleving is grote behoefte aan meer keuzevrijheid: zelf de regie kunnen voeren is het credo. Tegelijk is ook de drang naar zekerheid en geborgenheid manifester geworden. Elk mens wil bestaanszekerheid, een goed woon- en leefklimaat en kansen om vooruit te komen. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling wil daar een bijdrage aan leveren. Het lectoraat onderzoekt sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad. En die grote stad is om de hoek. Het lectoraat heeft een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente en gaat de Haagse wijken in voor onderzoeksprojecten, focusgesprekken en interviews met bewoners en professionals. Studenten worden hier nauw bij betrokken, aangezien zij in hun toekomstige werkpraktijk vaak in aanraking komen met grootstedelijke vraagstukken. 

Het werkplan van de kenniskring van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling omvat in grote lijn de volgende activiteiten:

  • het uitvoeren per september 2002 van een vaste en een facultatieve module Wonen en Werken in de 21ste Eeuw alsmede een vervolgmodule en een afstudeerproject in het hoofdfaseprogramma van de initiële opleidingen van De Haagse Hogeschool;
  • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van de start van een éénjarige, internationaal georiënteerde masters opleiding Sustainable Urban Development;
  • het ontwerpen en uitvoeren van een meerjarenprogramma voor onderzoek en advies inzake de mogelijkheden en grenzen van duurzame grootstedelijke ontwikkeling, en
  • het door middel van publicaties toegankelijk maken van bestaande en nieuwe informatie voor allen die op enigerlei wijze bij afzonderlijke projecten inzake het kennisgebied betrokken zijn.
Jaarverslag en jaarplan (pdf)

Projecten en publicaties

De maakbare stad

De maakbare stad; rondkijken in Den Haag is de titel van de derde uitgave van Haagse Sociale en Culturele Verkenningen. In deze reeks, een uitgave van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling van De Haagse Hogeschool, krijgt de lezer een inkijk in een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven in Den Haag.

Lees meer

Migrant, man, Pools en footloose

In recente literatuur worden Poolse migranten in vier categorieën verdeeld. De lastigste categorie heeft verschillende namen: global nomads, drifters of footloose migranten. Ze hebben geen vaste baan, relatie of woonplek. Karijn Nijhoff, verbonden aan het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling, wil met diepte-interviews meer zicht krijgen op deze footloose.

Lees meer

Gelijkheid en verschil: de zoektocht naar balans

Steden zijn een laboratorium van maatschappelijke verhoudingen en daarmee ook een arena van maatschappelijke strijd. In de steden liggen voorbeelden van gelijkheid, ongelijkheid en verschil voor het oprapen. In de steden woont een conglomeraat aan groepen met geheel verschillende achtergronden en identiteiten.

Lees meer

Als grote stad is Den Haag bij uitstek een onderzoekslab voor sociale problemen en maatschappelijke vernieuwing.

Lector Vincent Smit

Vincent Smit, lector (2005-nu)

Vincent Smit studeerde urbane sociologie in Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte hij tien jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan de TU Eindhoven (bouwkunde) en Universiteit Leiden (sociale wetenschappen). Vanaf 1992 werkte hij als senior beleidsmedewerker voor de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Zes jaar later begon hij als senior projectleider bij de VROM-raad, waarvoor hij nog altijd één dag per week actief is. Sinds december 2005 is Vincent als lector Grootstedelijke Ontwikkeling verbonden aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van commissarissen van Woonstichting Cassade in Waalwijk.

Contact lector Grootstedelijke Ontwikkeling

Dr. Vincent Smit | LinkedInsmit-go
0031 (0)70 - 4458309
v.j.m.smit@hhs.nl

De Haagse Hogeschool
Postbus 13336
2501 EH Den Haag

Fenna van Marle

f.c.m.vanmarle@hhs.nl

Gerben Helleman

w.helleman@hhs.nl

Karijn Nijhoff

Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid

k.g.nijhoff@hhs.nl

Louis Kanneworff

l.a.kanneworff@kpnmail.nl

Robert Duiveman

r.m.duiveman@hhs.nl

Ruud van Wezel

r.h.j.vanwezel@hhs.nl

Wouter Reith

w.j.m.reith@hhs.nl
070 - 445 8300

Sleep opzij