Informatie, Technologie en Samenleving

Over het lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving

Maatschappelijke informatievoorziening ontstaat wanneer burgers, bewoners, patiënten, klanten en burgers steeds afhankelijker worden van informatiesystemen. Dat is onvermijdelijk wanneer burgers in een participatiesamenleving steeds vaker verantwoordelijk zijn voor hun eigen zorg. Wereldwijd speelt Nederland samen Zuid Korea en de Scandinavische landen een voorhoederol in die ontwikkelingen.

Het lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving draagt bij aan een vitale samenleving door de sociale toepassing van ICT te onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. Ze organiseert haar activiteiten in het eSociety Instituut waar docentonderzoekers en studentonderzoekers samen werken met externe partijen in meerjarige onderzoeksprogramma’s. Projecten richten zich op kennis- en informatiesystemen die de kernactiviteiten van het openbaar bestuur en de zorg ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn de meerjarige ‘Government of the Future’ onderzoeksprogramma’s , de Delfste E-Health Academie (DEHA) en ‘Radio Remember’ als internetradiostation voor dementerenden. Onderzoeksresultaten van het lectoraat worden toegepast in de beroepspraktijk, in competentiegerichte leertrajecten en verschijnen in wetenschappelijke publicaties, rapporten en artikelen voor vakbladen.

Het werkplan van het lectoraat omvat in grote lijn de volgende activiteiten:

  • Het uitvoeren van een tweetal facultatieve modulen inzake het kennisgebied voor studenten van alle opleidingen van De Haagse Hogeschool;
  • Het ontwerpen en uitvoeren (vanaf september 2003) van twee thematische onderwijseenheden voor de aan de kenniskring deelnemende (initiële) opleidingen;
  • Het ontwerpen en uitvoeren van een meerjarenprogramma voor onderzoek en advies inzake ICT en Openbaar Bestuur (E-Democracy) en Informatie en Technologie voor de Zorgsector (E-Care).

Projecten en publicaties

The Creation of a Standardized Citizen Health Vocabulary

Hartog, M. & Mulder, B. (2017), The Creation of a Standardized Citizen Health Vocabulary: A Linked Open Data and Semantic Web example, ICDS17: Proceedings International Conference on Digital Society and eGovernments, (pp. 10-13), International Academy, Research and Industry Association, ISBN: 978-1-61208-537-1

Bekijk het artikel

Maatschappelijke Informatievoorziening

Bert Mulder, Martijn Hartog, Dick-Jan Zijda & Annemijn van Gorp (2017), Maatschappelijke Informatievoorziening: Dossier e-health - zicht op opschaling, Den Haag, ISBN: 978-90-73077-85-0 

Bekijk het boek

De ontwikkeling van een digitale burger

Bert Mulder & Martijn Hartog (2016), De ontwikkeling van een digitale burger: de rol van een maatschappelijke informatievoorziening. InGovernment: Platform voor de digitale overheid, Binnenlands Bestuur, jaargang 10, nummer 3, september, 36-37 

Bekijk het artikel

De kwaliteit van de informatievoorziening rond burgers wordt een bepalende factor voor de maatschappelijke kwaliteit van leven.

Lectoren Bert Mulder en Dick Rijken

Bert Mulder (2002 - nu)

Met een achtergrond in de psychologie en futurologie was Bert Mulder was tien jaar lang hoofd ICT van omroeporganisatie Veronica en werkte daarna als zelfstandig adviseur. Eind jaren negentig was hij informatieadviseur van de Tweede Kamer. In 1999 richtte hij de InformatieWerkplaats op, een denktank op het gebied van maatschappelijke internettoepassingen. Bij dit bedrijf is hij elf jaar betrokken geweest als partner. In de zomer van 2002 werd Mulder benoemd tot lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool. Binnen dit lectoraat richt hij zich op ICT-toepassingen voor zorg en overheid. Hij is bestuurslid van de Stichting Rechtszekerheid Digitaal, verschillende culturele instellingen en lid van het Europees Cultureel Parlement.

Dick Rijken (2002- nu)

Dick Rijken studeerde cognitieve psychologie in Nijmegen. Na het behalen van zijn bul was hij onder meer werkzaam bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, het Sandberg Instituut en de VPRO. Vanaf 2002 is Rijken lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool. Dick is tevens directeur van STEIM, een lab voor elektronische liveperformance en bestuurslid van No Academy, een in-situ-opleiding voor social design. Binnen het lectoraat houdt Rijken zich bezig met e-cultuur. In Laboratorium Waterwolf in Gouda werkt hij met diverse culturele partners samen om digitale mogelijkheden voor de culturele sector te ontwikkelen.

Contact lectoren Informatie, Technologie en Samenleving

Bert Mulder | LinkedInmulder-itsrijken-its
0031 (0)70 - 445 77 34
a.w.mulder@hhs.nl

drs. Dick Rijken | LinkedIn
0031 (0)70 - 445 83 09
g.d.rijken@hhs.nl

Jolanda Kortekaas 
Managementassistent 
070 - 4458 198
b.j.g.m.kortekaas@hhs.nl

De Haagse Hogeschool
Kamer OV 3.76 
Postbus 13336
2501 EH Den Haag

Nieuws