Innoverend Ondernemen

Over het lectoraat Innoverend Ondernemen

De economie verandert snel, zeker in het huidige tijdperk van globalisering. Innovatie is allang niet meer het domein van individuele uitvinders als Bell en Edison, zoals in de 19e eeuw. Maar het is ook geen activiteit meer die zich alleen binnen de muren van een bedrijf afspeelt, zoals op de R&D-afdelingen van de 20e eeuw. Vandaag de dag is informatie zo toegankelijk dat het beeld van innoveren in een bedrijfslaboratorium achterhaald is. R&D heeft plaatsgemaakt voor C&D: connecting & developing. Innovatie in de 21e eeuw is cocreatie. Samen met klanten, toeleveranciers en andere ketenpartners nieuwe producten en diensten ontwikkelen, werkprocessen verbeteren en vernieuwing beleven, dat is de modus.

Het lectoraat Innoverend Ondernemen richt zich op de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap in die context van Innovatie 3.0: innoveren in een belevenis- en interactie-economie. Onderzoek naar nieuwe businessmodellen en nieuwe economie staat centraal, evenals actieve samenwerking met het bedrijfsleven.

Lees meer over verslag en jaarplan.

Projecten en publicaties

Duurzaamheid en economie: uitdagingen voor het hoger economisch onderwijs

Studenten en bedrijfsleven roepen het hoger onderwijs op duurzaamheid prominent in het curriculum op te nemen. Dit artikel is een verkenning van de raakvlakken tussen economie en duurzaamheid met als doel thema’s te benoemen die in het curriculum van de opleidingen bedrijfseconomie en accountancy aan bod zouden kunnen komen.

Lees meer

Jan Hendrik van der Kooij, Gertrud Blauwhof. ART 6, november 2014

Innovatie 3.0: Innoveren en ondernemen in de 21e eeuw

Dit artikel is gewijd aan de kernbegrippen innoveren, ondernemen, globalisering en de relaties daartussen. Uiteenlopende invalshoeken en disciplines zijn nodig om die verbanden te duiden. Gebruikmakend van kennis over innovaties en innovatieprocessen laten zich verschillende typen innovaties  schetsen.

Lees meer


Gertrud Blauwhof. ART 5, maart 2014.

De gebouwde omgeving in de 21e eeuw: Informatiemanagement als nieuw primair proces

Gertrud Blauwhof in: ‘Onderzoekend op weg’. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst, geschreven door de lectoren van De Haagse Hogeschool t.g.v. het afscheid van Rob Brons als collegevoorzitter, januari 2014.

Lees meer

Innovatie in de 21e eeuw is cocreatie.

Lector Gertrud Blauwhof

Gertrud Blauwhof (2013-nu)

Gertrud Blauwhof is socioloog en bedrijfskundige. In 1995 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp innovatieprocessen. Vervolgens werkte ze tien jaar in de academische wereld, waarin ze vraagstukken op het gebied van innovatie en emancipatie bestudeerde. Geboeid door de toepassing van kennis, besloot Blauwhof de praktijk in te gaan. Als organisatieadviseur deed ze in tal van branches ervaring op in business-, strategie- en organisatieontwikkeling. Sinds enkele jaren is Gertrud managing partner bij Synergie Organisatieadvies en -Ontwikkeling, met een passie voor strategische vernieuwing, interdisciplinariteit en crossectorale innovaties. Vanaf 2013 is zij lector Innoverend Ondernemen aan De Haagse Hogeschool.

Contact lector Innoverend Ondernemen

Dr. Gertrud Blauwhof | LinkedInblauwhof-io
g.s.w.blauwhof@hhs.nl

De Haagse Hogeschool
Kamer ST 3.02.2 
Postbus 13336
2501 EH Den Haag