Internationale Samenwerking

Over het lectoraat Internationale Samenwerking 

De wereld wordt kleiner. De arbeidsmarkt wordt internationaler, en multicultureler. Al onze studenten hebben internationale competenties nodig. Dat blijkt ook uit het onderzoek onder werkgevers en alumni naar hun wensen en behoeften ten aanzien van internationale competenties. 

Internationaliseringsactiviteiten omvatten het aantrekken van buitenlandse studenten, de ‘international classroom’, studie of stage in het buitenland, talencursussen, internationaal georiënteerd lesmateriaal, en buitenlandse docenten. Maar internationalisering is geen doel op zich. Het is een middel dat helpt om het doel te bereiken. En dat doel is studenten voorzien van internationale competenties. Die competenties moeten dan ook hun plaats vinden in de leeruitkomsten van de verschillende opleidingen. De Haagse Hogeschool is flink aan de slag gegaan met internationalisering. Eind 2014 is het nieuwe internationaliseringsplan: Global citizens in a Learning Society -  Internationalisation at The Hague University of Applied Sciences 2015-2020 vastgesteld door het CvB. Rest nu het internationaliseren van de leeruitkomsten en curricula en het inzetten van internationaliseringsactiviteiten om die leeruitkomsten te bereiken. Daarvoor is nodig dat de docenten gemotiveerd zijn en zelf de benodigde competenties bezitten. Werk aan de winkel, ook voor flankerend onderzoek.


  1. Wat beschouwen de hogescholen als hun voornaamste en onderscheidende bijdrage aan ontwikkelingslanden? Wat is hun motivatie voor ontwikkelingssamenwerking.
  2. Hoe heeft het hoger beroepsonderwijs in landen als Ghana, Mozambique en Vietnam zich ontwikkeld: wat waren de uitgangspunten en verwachtingen, in hoeverre zijn die gerealiseerd. Hoe is de aansluiting van het hoger onderwijs met de wereld van werk.
  3. Wat is de rol van de Nederlandse hogescholen geweest bij de ontwikkeling van de hbo-sector in die landen en wat kan daaraan verbeterd worden.
  4. Hoe staat het met de competenties, talenkennis, motivatie en kennis en ervaring van de docenten van De Haagse Hogeschool.
  5. Wat zijn de verwachtingen van de studenten die in ontwikkelingslanden op stage gaan en in hoeverre wordt daaraan voldaan.
  6. Welke wensen hebben bedrijven en publieke instellingen in de regio Den Haag t.a.v. de internationale competenties van de afgestudeerden van De Haagse Hogeschool.

POP-UP Lectoraat Internationale Samenwerking

 

Het Lectoraat Internationale Samenwerking biedt drie minoren aan, te weten:

  1. The many Faces of Globalisation
  2. Development Cooperation
  3. International Cooperation in 2025

Podium: internationale samenwerking

Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 (pdf)

Projecten en publicaties

Effectiviteit van internationalisering

Internationalisering is een speerpunt in het beleid van De Haagse Hogeschool. Maar hoe effectief is dit beleid? Zorgt het voor afgestudeerde professionals met meer internationale competenties? Andreas Funk, als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Internationale Samenwerking, probeert hierop een evidence based antwoord te krijgen.

Lees meer

Applied Research Today, december 2015, 100-101.

The world's mine oyster

The Research Group International Cooperation, founded in 2009 and situated within The Hague
University of Applied Sciences, has as its purpose to “disseminate knowledge that will enable higher
education institutions to increase and improve their international cooperation (p. 10, this volume).” This volume helps fulfill that mission in highlighting some of the recent research done in regard to internationalisation efforts, as summarized in the Introduction.

Lees meer

World Citizenship

Developing intercultural competence in international and multicultural Dutch classrooms.
The effectivity of the PREFLEX@Home Programme: a pilot study at The Hague University of Applied Sciences.

Lees meer

Hoger onderwijs is noodzakelijk voor ieder land.

Lector Jos Walenkamp

Jos Walenkamp  (2009-nu)

Walenkamp heeft een behoorlijke staat van dienst op het gebied van internationale samenwerking. Hoewel hij ooit promoveerde op de zoogeografie en evolutie van ‘zeesterren’ uit het Caribische gebied, werkte hij zes jaar in Mozambique aan de Eduardo Mondlane Universiteit als directeur van de biologiefaculteit. Daarna leidde hij voor de Europese Commissie Training en Researchprogramma’s in Nigeria. Van daaruit ging hij bij de Nuffic werken als directeur Ontwikkelingssamenwerking en later directeur Kennis en Innovatie. Sinds 1 januari 2009 werkt hij ook bij De Haagse Hogeschool als lector Internationale Samenwerking. 

Contact lector Internationale Samenwerking

dr. Jos walenkamp

j.h.c.walenkamp@hhs.nl
070 - 445 7006

LinkedIn LinkedIn profiel

Agenda

Kenniskring

Andreas Funk

a.funk@hhs.nl

Annelies Oudshoorn

a.e.oudshoorn@hhs.nl

Corina Tabacaru

c.tabacaru@hhs.nl
070 - 445 7975

Jantien Belt

j.belt@hhs.nl

Jennifer Steers

j.l.steers@hhs.nl

Jos Beelen


Lilian Volker

e.w.volker@hhs.nl

Nathalie Schwan

n.h.h.m.schwan@hhs.nl

Serhan Sadikoglu

s.sadikoglu@hhs.nl

Sleep opzij