Mantelzorg

Over het lectoraat MantelzorgCare Justitia

Het lectoraat Mantelzorg verricht onderzoek, deelt kennis en innoveert onderwijs vanuit een relationeel perspectief. Het lectoraat gebruikt de metafoor ‘Care Justitia’, een innovatieve weegschaal met in de plaats van twee, drie schalen. De drie schalen staan symbool voor zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrachten. Op de werkvloer ontmoeten zij elkaar en zien we hen wikken en wegen hoe de zorg te delen. Het lectoraat Mantelzorg wil bijdragen aan een rechtvaardige zorg waarin ruimte is voor betekenisvolle relaties.

Het lectoraat richt zich op vragen als: Wat gebeurt er in gezinnen als een gezinslid ernstig ziek wordt? Hoe verhouden zorgvragers, mantelzorgers en professionals zich tot toepassingen van technologie? Wat is de rol van de verpleegkundige in de palliatieve zorg op de intensive care unit?

Het lectoraat is tot stand gekomen door de ambitie van de gemeente Den Haag en twaalf zorgorganisaties. Hun Mantelzorgakkoord is uniek in Nederland en biedt mogelijkheden om onderzoek, beleid en praktijk te verbinden.

Lees meer over verslag en jaarplan.

Bekijk de webinars van het lectoraat hier.

Projecten en publicaties

Denken over Technologie, Gezondheid en Zorg

Japan kent een rijke technologische ontwikkeling. Daar kijkt niemand op van robots in de zorg. Hoe komt het dat mensen technologie adopteren? Hoe kijken mensen aan tegen technologie? En hoe verhouden technologie, gezondheid en zorg zich tot elkaar?

Lees meer


Voskuil, D.W., Beneken genaamd Kolmer, D.M., van Dijk, N. (2016). Technologie en zorgrelaties. 
Waardenwerk. 64, 16-28.

The nursing role during end-of-life care [...]

The aim of this study was to explore how intensive care unit (ICU) nurses describe their role during End-of-Life Care (EOLC) in the ICU, related to the interaction between patient, family and professionals (care triad).

Read more

Noome, M., Beneken genaamd Kolmer, D.M., Leeuwen van, E., Dijkstra, B.M. & Vloet, L.C.M. (2016). The nursing role during end-of-life care in the intensive care unit related to the interaction between patient, family and professional: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 1-17.

Mantelzorg: smeerolie of gouden schroef?

Op grond van de relationele zorg, die mantelzorg altijd is, worden vijf bouwstenen gepresenteerd die professionals kunnen toepassen in hun ontmoetingen met zorgvragers en mantelzorgers.

Lees meer

Beneken genaamd Kolmer, D.M. (2014). Mantelzorg: smeerolie of gouden schroef? In: ‘Perspectieven op ouder worden en de sociale professional’. Redactie: J. van Vliet en J. Jukema. Amsterdam: Boom/Lemma.

Voor meer publicaties, klik hier.

Bikkels Educatie

Bikkels
Wassen, strijken, uit bed halen, opvrolijken en zorgen dat het eten op tafel staat... Elke dag weer. Niet meteen het eerste waar je aan denkt als kind. Maar liefst een kwart van alle kinderen in Nederland groeit op in een gezin met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, of psychiatrische problemen heeft. Voor VPRO Jeugd produceerde IDTV Docs Bikkels, een serie documentaires over deze kinderen tussen de 8 en 13 jaar die opgroeien met ziekte en zorg. In het programma staat hun leven vol verantwoordelijkheden die ze met doorzettingsvermogen, humor en liefde dragen centraal. Bikkels won zelfs een Rockie Award (onderdeel van het Canadese Banff World Media Festival) in de categorie 'Children’s Non-Fiction'. 

De aandacht gaat in dit soort gezinnen veelal uit naar het familielid, waardoor de jonge mantelzorger onzichtbaar blijft. Deze jonge mantelzorgers leiden een leven vol verantwoordelijkheden waar andere kinderen van hun leeftijd niet of nauwelijks mee te maken krijgen. Op basis van fragmenten uit deze serie lichten drs. Els Jonker (arts maatschappij en gezondheid), dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer (opvoedingsfilosoof, lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool en wetenschapper aan Tilburg University) en drs. Lucia Tielen (sociaal pedagoog) in acht educatieve clips de thematiek rondom jonge mantelzorgers toe. Deze zogeheten Bikkels Educatie is speciaal gemaakt voor professionals en andere betrokkenen rondom een gezin met ziekte en zorg.
 
Naast de acht educatieve clips die zijn gemaakt, heeft IDTV Docs dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer, lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool, geinterviewd. Dit heeft geleid tot een programma waarin de lector uitgebreid vertelt over gezinnen waarvan een gezinslid ernstig ziek is en waar jonge mantelzorgers zorgverantwoordelijkheid dragen. De lector gaat in op onderwepen als emotionele veiligheid en parentificatie. De gezinsleden vertellen openhartig over hun situatie en de fragmenten zijn afkomstig van de bekroonde serie Bikkels (npo 3).

Het programma is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over contextueel werken met jonge mantelzorgers en hun naasten. Professionals, beleidsmakers en studenten worden uitgedaagd zich te verdiepen in het leven van deze gezinnen.

Mantelzorg is relationele zorg. Ze is diepgeworteld in het leven van de mens.

Lector Deirdre Beneken genaamd Kolmer

Deirdre Beneken genaamd Kolmer, lector (2011-nu)

Deirdre Beneken genaamd Kolmer is opvoedingsfilosoof. Vanaf 2001 heeft ze zich verdiept in het thema mantelzorg in het kader van onderzoek, onderwijs en praktijk. Dat begon met een verkennende studie naar ondersteuning, erkenning en welzijn van mantelzorgers. In 2007 promoveerde zij op haar onderzoek ‘Familycare and care responsibility: the art of meeting each other’. Daarmee introduceerde zij een relationele benadering in de gezondheidszorg. Naast onderzoek geeft zij Masterclasses aan Eerstelijns Bestuurders en verzorgt zij presentaties aan huisartsten, jeugdarsten en gezondheidswerkers. Vanaf 2011 is zij lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool.

Klik hier voor de intreerede.

Contact lector Mantelzorgdeirdre beneken genaamd kolmer

Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer
0031 (0)70 - 445 89 90
d.m.beneken@hhs.nl

De Haagse Hogeschool
Postbus 13336
2501 EH Den Haag

 

Agenda

Bijeenkomsten 2016DatumOrganisatie/locatieCategorie
Technology and family care relations.15-16 september 2016Conference Engineering4Society, Leuven/BelgiumPresentatie
Overbelaste mantelzorg: loslaten en vasthouden.24 oktober 2016Gemeente Den Haag. Den Haag.Inspiratiesessie
'Ethiek in de zorg: inspirerende ideeën en praktijken voor de hulpverlener'8 november 2016Provincie Antwerpen, Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 BerchemCongres
Mantelzorg: smeerolie of gouden schroef?17 november 2016Stichting Mooi. Den HaagLezing
Geven en Ontvangen. Op zoek naar een nieuw evenwicht.31 maart 2017Congres Sophia Revalidatie. Den HaagPresentatie

Nieuws

Kenniskring

Dorien Voskuil

d.w.voskuil@hhs.nl
070 - 445 8277

Gert Evers

g.evers@hhs.nl
070 - 445 8838

Kitty Martens

c.j.m.a.martens@hhs.nl
070 - 445 8278

Marijke Noome

m.noome@hhs.nl
070 - 445 7196

Matthijs Fleurke

070 - 445 8261
m.fleurke@hhs.nl

Netty Sierink

j.sierink@hhs.nl
070 - 445 7343

Nienke van Dijk

Directeur Faculteit Sociaal Werk & Educatie

n.vandijk@hhs.nl

Suzan Brukx

s.p.j.brukx@hhs.nl
070 - 445 8392

Sleep opzij