Risk, Assurance & Business IT

Over het lectoraat Risk, Assurance & Business IT

Alle Nederlandse bedrijfssectoren bevinden zich in een ingrijpend veranderproces. De eerste contouren daarvan zijn al zichtbaar, gelet op veel grote reorganisaties. Er moet meer gebeuren met minder middelen en het moet ook tot betere resultaten leiden. Hierbij zoeken overheden, bedrijven en toezichthouders naar een balans tussen controle en vertrouwen.

De meest recente financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat het risicoprofiel van elke onderneming buitengewoon snel kan veranderen. Toezichthouders reageren met meer en verscherpt toezicht. Ondernemingen vragen meer zekerheid over de diensten van hun toeleveranciers, in de vorm van ‘verklaringen’ zoals een ISAE3402, In Control Statement, informatiebeveiliging en andere rapportages en audits. Kortom: we verschuiven van ‘show me’ naar een cultuur van ‘prove me’.

Het lectoraat Risk, Assurance & Business IT staat voor een nieuwe, integrale benadering van risicomanagement, assurance en IT-systemen. Het lectoraat ontwikkelt methoden, technieken, een gemeenschappelijke taal en lesprogramma’s die de communicatie en aansluiting met het bedrijfsleven vereenvoudigen.

Jaarverslag en jaarplan (pdf)

Projecten en publicaties

Verbeteren van operationeel risico management

Het risicomanagement van financiële instellingen is een veel besproken onderwerp in de politiek, de wetenschap en onder (internationale) wet- en regelgevers. Operationele risico’s lenen zich niet goed voor traditionele risicomanagement methoden en technieken.

Lees meer

Theo de Joode, Jürgen van Grinsven. Verbeteren van operationeel risico management. ART 6, november 2014.

Maken accountants beoordelingsfouten?

Harvard Business Review auteurs Bazerman, Loewenstein en Moore stellen in hun artikel “Why good accountants do bad audits” (2002) dat het werkelijke probleem bij accountantscontroles niet zit in bewuste fraude door accountants maar schuilt in onbewuste beoordelingsfouten.

Lees meer

Koert Meijs, Jürgen van Grinsven. Maken accountants systematisch onbewuste beoordelingsfouten? ART 6, november 2014.

Invloed op kwaliteit van accountantscontrole

De kwaliteit van de accountantscontrole bij assurance-opdrachten is een veelbesproken onderwerp. Een belangrijk aspect van deze kwaliteit is de onafhankelijkheid van de accountant. De controller kan hier een positieve invloed op uitoefenen.

Lees meer

Drs. Koert Meijs and Dr. ing. Jürgen van Grinsven EMITA. The Influence of Anchoring and Framing on Audit Quality. 

Bedrijven worden niet meer vertrouwd op hun blauwe ogen. Dat vraagt om een totaalaanpak van risicomanagement, assurance en IT-besturing.

Lector Jürgen van Grinsven

Jürgen van Grinsven, lector (2013-nu)

Jürgen van Grinsven is lector Risk, Assurance & Business IT aan De Haagse Hogeschool. In samenwerking met Nyenrode en de TU Delft verricht hij veel onderzoek op dit vakgebied. Daarnaast is Jürgen directeur bij Van Grinsven Consulting. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring op het snijvlak van risicomanagement, assurance en IT-projecten. Voorheen was hij onder meer directeur bij Artena, Deloitte Accountants en manager/oprichter van de risicomanagementpraktijk van ConQuaestor. Daarvoor werkte hij onder andere voor Philips, Vodafone, 3-Tel, ING en Croon. Jürgen is gepromoveerd op operationeel risicomanagement aan de TU Delft.

Contact lector Risk, Assurance & Business ITvangrisven-rabit

Dr. ing. Jürgen van Grinsven | LinkedIn
0031 (0)6 - 15 58 65 86
j.h.m.vangrinsven@hhs.nl

De Haagse Hogeschool
Postbus 13336
2501 EH Den Haag

Kenniskring

Theo de Joode

t.dejoode@hhs.nl

Ruud Fortuin

r.fortuin@hhs.nl
06 - 26076890

Rosanne Pouw

r.l.pouw@hhs.nl
070 - 445 7561

Peter Steenwijk

Faculteit: Business, Finance & Marketing
Docent

p.j.w.steenwijk@hhs.nl
070 - 445 7415

LinkedIn LinkedIn profiel

Koert Meijs

Faculteit Business, Finance & Marketing

k.h.j.e.meijs@hhs.nl
070 - 445 7309

Sleep opzij