Stedelijk Metabolisme

Over het lectoraat Stedelijk Metabolisme

De wereld verstedelijkt in snel tempo. Dat vraagt om een strategische visie op stedelijke ontwikkeling en gedurfde, duurzame oplossingen. Hoe kunnen overheden, bedrijven, burgers en andere stakeholders onze stedelijke omgevingen leefbaar houden, kringlopen sluiten en kansen creëren met afval? 

Vernieuwing van stedelijke infrastructuren staat voor het lectoraat Stedelijk Metabolisme centraal. Het lectoraat zoekt naar oplossingen om diverse systemen binnen een stad op een duurzame manier te verbinden: stedelijke symbiose. Met ‘slimme combinaties’ is namelijk nog veel milieubesparing te behalen. Door meer samenhang aan te brengen in stedelijke systemen, verbruiken ze gezamenlijk minder energie en stoten ze minder CO2 af dan elk apart. Een bekend voorbeeld van zo’n efficiënte combinatie is de warmtekrachtkoppeling, een brandstof besparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken. Maar ook stromen als water, riolering, elektra en afval kunnen zo met elkaar worden verbonden, dat ze elkaar versterken.

Intreerede Karel Mulder - 10 november 2016

Projecten en publicaties

"Towards cleaner production: barriers and strategies in the base metals producing industry."

The most pressing environmental problems of post-mining base metals production are solid waste production, gaseous emissions, and a high energy use. Most of the present solutions to clean up the post-mining base metals production can be characterised as incremental, end-of-pipe technologies.

Read more

Moors, E. H. M., K. F. Mulder and P. J. Vergragt (2005). Journal of Cleaner Production 13(7): 657-668.

Sustainable development for engineers: a handbook and resource guide

It is crucial that engineers – from students to those already practicing – have a deep understanding of the environmental threats facing the world, if they are to become part of the solution and not the problem.

Read more

Greenleaf Publishing. Mulder, K. (2006).

"The dynamics of technological systems integration"

Today, technological innovation is often called upon to deliver solutions to the sustainable development challenges that the world faces. The integration of different technological systems is promoted as a main option for that goal. By integrating systems, waste from one system can be used as feedstock for another system, equipment can be used more efficiently by economies of scale, and/or the service that can be provided to customers, can increase.

Read more

Technology in Society 39(November 2014): 88-99.
Pandis Iveroth, S., A.-L. Vernay, K. F. Mulder and N. Brandt (2013). "Implications of systems integration at the urban level: the case of Hammarby Sjöstad, Stockholm." Journal of Cleaner Production 48(0): 220-231.

Hoe kunnen steden afval nuttig gebruiken, bijvoorbeeld omzetten tot warmte, en die direct weer afleveren via het warmtenet? Een complex, maar interessant vraagstuk!

Lector Karel Mulder

Karel Mulder, lector vanaf 2015

Dr. ir. Karel Mulder studeerde zowel natuurkunde als filosofie van wetenschap, technologie en maatschappij aan de Universiteit Twente. In 1992 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over research strategieën van grote ondernemingen. Vanaf datzelfde jaar is hij verbonden aan de TU Delft. Daarnaast was hij onder meer gastonderzoeker aan de Polytechnische Universiteit van Catalonië (Barcelona) en het Royal Institute of Technology in Stockholm. Sinds 2015 is Mulder lector Stedelijk Metabolisme aan De Haagse Hogeschool.

Contact lector Stedelijk Metabolisme

dr. ir. Karel Mulder

k.f.mulder@hhs.nl
+31 (0) 6 - 29 05 35 64

LinkedIn LinkedIn profiel

Ben Bonekamp

b.c.bonekamp@hhs.nl

Sabine Eijlander

s.l.eijlander@hhs.nl

Johan Krop

j.m.krop@hhs.nl

Sita van der Meulen

s.h.vandermeulen@hhs.nl

Cees Verweij

c.verweij@hhs.nl

Fred Zoller

f.c.m.zoller@hhs.nl

Sleep opzij