Onderzoeksthema's

De Haagse Hogeschool kiest als netwerkhogeschool voor de vorm van onderzoeksthema's om kennisdeling te bevorderen. Daarbij ligt de inhoudelijke focus op vier thema’s die aansluiten bij de profilering van de hogeschool, te weten: