Goed bestuur voor een Veilige Wereld

In het onderzoeksplatform ‘Goed Bestuur voor een Veilige Wereld’ werken lectoren, onderzoekers, docenten en studenten samen op het terrein van goed bestuur en veiligheid. De komende jaren spitst het onderzoek zich toe op de volgende thema's:

  • Global Cities
  • Veiligheid
  • Wereldburgerschap
  • Transnationale mobiliteit
  • Nieuwe vormen van governance, regelgeving en conflictmanagement

goed bestuur voor een veilige wereld

Onderstaande lectoraten participeren in dit onderzoeksplatform:

 
Leading lectorHenno Theisens
ProgrammacoördinatorIris Meerts
VoorzitterLiduine Bremer