Research software

Experimenteren, meten, data verzamelen.

Wanneer je data verzamelt, is het noodzakelijk om met een datamanagementplan te werken. Voor het gebruik van vragenlijsten, zijn er twee tools die binnen De Haagse Hogeschool gratis gebruikt kunnen worden: Questback en MSforms.

Analyseren

Voor het analyseren van kwalitatieve onderzoekdata, kan ATLAS.ti gebruikt worden. Voor het analyseren van kwantitatieve onderzoekdata zijn Microsoft Excel en SPSS beschikbaar.

ATLAS.ti

ATLAS.ti is een computerprogramma dat erg nuttig kan zijn bij het doen van onderzoek. Je gebruikt het met name voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata, bijvoorbeeld voor de analyse van uitgeschreven interviews of voor literatuuronderzoek.

Kijk voor meer informatie op deze pagina van de bibliotheek: Analyseren kwalitatieve onderzoeksdata met ATLAS.ti