Dit project betreft een samenwerking tussen Healthy Chronos, B&B Healthcare en het lectoraat Oncologische Zorg van De Haagse Hogeschool, onder de vlag van het Medical Delta Living Lab Better in – better out. Financiering van dit project kwam tot stand middels een ZorgTech Voucher.

Het doel

Het doel van dit project is het verkennen van de waarde van data-ondersteunde fysiotherapie bij (p)rehablitatie van mensen met kanker. 

De situatie

Gepaste fysieke training kan bijdragen aan een sneller herstel van de behandelingen van kanker. Hiervoor kunnen mensen terecht bij een oncologie fysiotherapeut. Enkel bewegen tijdens de consulten is echter niet voldoende. Ook in de eigen leefomgeving zal iemand actief moeten zijn. Tot nu toe werd daarbij vertrouwd op de zelfredzaamheid van de cliënt, wat ten koste kan gaan van de therapietrouw. Self-monitoring middels een smartwatch lijkt de therapietrouw te kunnen verhogen.

Healthy Chronos is een digitaal platform waarmee (oncologie) fysiotherapeuten inzage hebben in de activiteiten van hun cliënten in de eigen leefomgeving, die geregistreerd worden met een smartwatch. Op deze manier heeft de fysiotherapeut inzage in de werkelijke activiteiten van de cliënt in de thuissituatie. Op basis van deze data, kan de fysiotherapeut in gesprek met de cliënt, het trainingsprogramma aanpassen. 

Het onderzoek

Studenten van De Haagse Hogeschool deden een onderzoek naar de haalbaarheid, acceptatie en bruikbaarheid van data-ondersteunde fysiotherapie en het gebruiksgemak van de Fitbit en de bijbehorende app voor mensen met kanker tijdens de (p)rehabilitatie. 

Op basis van deze eerste verkenning lijkt het bij digitaal vaardige mensen haalbaar om data-ondersteunde fysiotherapie toe te passen in de eigen leefomgeving. Het gebruiksgemak van de Fitbit en de app was groot, echter werd door een aantal deelnemers getwijfeld over de bruikbaarheid omdat de functies van de Fitbit beperkt zijn en deze geen inzicht geeft in bijvoorbeeld de belastbaarheid.

Meer informatie

Team

Van de verschillende partners werken samen: Dr. Lottie Kuit-Evers (HHS), Pieter Beynem (Healthy Chronos), Mark Scheper (Hogeschool Rotterdam), Rémondo Goedkoop (B&B Healthcare).

Contact

Lottie Kuijt-Evers; l.f.m.kuijt-evers@hhs.nl