Bedrijfskunde - Deeltijd

Nieuw studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional'.

De opleidingen Bedrijfskunde, Facility Management en Human Resource Management in hun samenhang.

Je hebt al een aantal jaren ervaring opgebouwd. Maar naar jouw idee heb je je eindstation nog niet bereikt. Je wilt graag doorgroeien naar hbo-niveau. Je hebt daarbij heel specifiek één van de volgende studies op het oog: Bedrijfskunde, Facility Management of Human Resource Management. Precies om die reden heeft De Haagse Hogeschool deze deeltijdopleidingen opnieuw ingericht in het studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional'.

De integratie van de drie opleidingen maakt dit studieprogramma voor jou nog uitdagender en helemaal gericht op de werkpraktijk. Studeer je bijvoorbeeld Bedrijfskunde, dan krijg je ook veel mee uit de opleiding Facility Management en Human Resource Management. Met dit studieprogramma kijk jij straks over de grenzen van je eigen vakgebied. Hiermee laten wij jou de kansen zien, die jij kunt verzilveren voor je loopbaan.

In het bedrijf waar je werkt, voel je de dynamiek van een veranderende maatschappij en nieuwe technologie. Van een economie met ups en downs, waarin groei en duurzaamheid lijken te botsen. Van een steeds luidere roep om eigen verantwoordelijkheid. Organisaties reageren daarop met nieuwe plannen. Zij willen de bedrijfsprocessen winstgevender, duurzamer en efficiënter maken. En jij? Jij voelt de ambitie groeien om eens goed om je heen te kijken in een bedrijf. Om processen te optimaliseren door de juiste interventies in te zetten. Door misschien wel aan dat soort processen leiding te geven. Je weet na afronding van deze deeltijdopleiding veel over bedrijfskunde, maar óók over hrm en facility management. Dat maakt jou aantrekkelijk voor veel organisaties.

Studenten aan het woord

Mohammed Jaffar

Over doorzettingsvermogen

Jantien de Jonge

Over de plussen en minnen van deeltijd

Ferry Minke

over zijn motivatie om deeltijd te studeren

Sleep opzij

Toelatingseisen

Bedrijfskunde deeltijd, 2019-2020

Om met de bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Bij sommige profielen zijn bepaalde vakken verplicht. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Hieronder zie je de toelatingseisen. Heb je niet het juiste diploma? Kijk dan onder de tabel wat voor jou geldt.
HAVO
C&M (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie of Maatschappijwetenschappen)
E&M
N&G (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie)
N&T (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie)
VWO
C&M (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie of Maatschappijwetenschappen)
E&M
N&G (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie)
N&T (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie)
MBO
Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Toelatingsadvies

Kijk wat in jouw situatie geldt

In deeltijd studeren doe je naast je werk. Daarom heb je voor Bedrijfskunde deeltijd een baan/werk nodig van minimaal 24 uur per week.

Bedrijfskunde deeltijd is een dagopleiding op de vrijdag. Daarnaast zullen er in de tentamenperiodes ook doordeweekse avonden ingeroosterd kunnen worden.

Bij voorkeur heb je minimaal 2 jaar werkervaring op tenminste mbo 4-niveau voor gemiddeld 24 uur per week.

In elk geval heb je bij de start van je studie toegang tot een werkomgeving voor minimaal 24 uur per week. In de hoofdfase moet je toegang hebben tot een relevante werkomgeving en relevante (bedrijfskundige) taken en beroepsopdrachten kunnen uitvoeren voor minimaal 24 uur per week. Daarnaast is de organisatie groot genoeg (minimaal 5 FTE) om onderzoek te doen en er werken hbo-professionals.

 

We beoordelen je werkomgeving op de volgende criteria:

  • Je voert taken uit op minimaal mbo-niveau 4;
  • Vanaf de hoofdfase is er de mogelijkheid om relevante (bedrijfskundige) taken uit te voeren op startend hbo-niveau
  • Er is de mogelijkheid om relevante beroepsopdrachten uit te voeren binnen een werkcontext;
  • De organisatie heeft minimaal een omvang van 5 fte;
  • Er is minimaal hbo-denk- en werkniveau aanwezig voor interne begeleiding.

Uiteraard moet je daarnaast ook het juiste havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebben en anders een 21+ toelatingsonderzoek doen. 

Een deeltijdopleiding is een flinke tijdsinvestering, richtinggevend is 15 uur in de week. Daar helpen we je graag op voorbereiden. Daarom heb je voordat je start een gesprek met een studieadviseur. In een intakegesprek wordt je werkkring besproken en getoetst.

Uiteraard is er een goede doorstroom vanuit elke MBO-4 opleiding mogelijk. Het werkt in je voordeel als je een bedrijfskundige of economische opleiding als achtergrond hebt. Wil je met een havo of vwo- diploma instromen? Dat kan het beste met het profiel Economie & Maatschappij. Ook is het handig als je het vak Management & Organisatie en/of Bedrijfseconomie hebt gevolgd. 

Bedrijfskunde is een pittige studie, daarom moet je een goed basiskennis hebben van Nederlands, Engels en rekenen. De ervaring leert dat om de opleiding succesvol te kunnen doorlopen, zelfsturing, motivatie en discipline belangrijk zijn. Het is van belang dat je geïnteresseerd bent in het breder leren kijken dan je eigen vakgebied, om zo in te kunnen spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.

Je mist 1 of meer vakken
Als in de tabel hierboven bij jouw profiel een extra vak staat en je geen examen doet of hebt gedaan in dit vak, dan heb je zoals dat heet een deficiëntie. Je kunt alleen starten als je deze deficiëntie hebt weggewerkt.  Kijk op de pagina Toelatingseisen hoe je dit kan doen. 

21+ Toelatingsonderzoek
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.
Zit je op een andere hogeschool of een universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Dat kan. Samen met onze studieadviseur bekijk je wanneer je het best kunt instromen. Halverwege of toch liever bij begin van het nieuwe studiejaar? Op basis van je diploma’s, cijferlijsten en werkervaring krijg je voor sommige vakken van de opleiding Bedrijfskunde wellicht vrijstelling. Onze studieadviseur Ellen Haasnoot vertelt je graag meer. Je kunt haar bereiken via instroom-mo-deeltijd@hhs.nl of 06 - 390 778 37.
Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Student voor een dag

3 april 2020

Open Dag

Bekijk ons hoofdgebouw in Den Haag. Ontdek de collegezalen, de open werklandschappen, de vergaderhoekjes en de koffiecorners. Dat kan allemaal tijdens de Open Dagen. Je kunt ook opleidingspresentaties bijwonen. En praten met studenten en docenten. Geef je wel even op. Dan weten we dat je langskomt.

Ontdek studeren in deeltijd aan De Haagse

Tips, tricks & FAQ’s

Hoe is het om te studeren naast je werk? Wat komt erbij kijken en hoe zorg je voor de goede balans? Op onze deeltijdpagina vind je antwoord op dit soort vragen en verhalen van andere deeltijdstudenten.

Keuzehulp

We helpen je graag de juiste keuze te maken

Het kan dat je na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog niet weet wat je moet gaan studeren. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt.

Geïnteresseerd in
Bedrijfskunde - Deeltijd?

Meld je aan