Civiele Techniek - Voltijd

De voltijdopleiding Civiele Techniek duurt 4 jaar en is breed opgezet. Thema’s als constructies, grond en grondwerk, verkeer en vervoer, waterbouw, milieu, materiaalkunde, management, onderzoek en internationalisering komen uitgebreid aan bod. Hoe ontwerp je een dijk? Of een duurzame spoorweg? En kan dat eigenlijk op alle ondergronden en met alle soorten bouwmaterialen? Je traint vaardigheden als landmeten, tekenen en berekenen, maar ook plannen en communiceren. Samenwerken doe je met medestudenten vanuit het vakgebied Built Environment. Buitenlandkriebels? Dan zit je goed bij Civiele Techniek. Ook leuk: deelnemen aan de opleidingscommissie, een bijbaan zoeken in het werkveld of lid worden van studievereniging Atlantis. Zo breid je tijdens je opleiding alvast je netwerk uit!

Opbouw van Civiele Techniek - Voltijd

Studiepunten

60

per jaar

Zelfstudie

8

uur per week

Projecten

12

uur per week

College

16

uur per week

Practica

4

uur per week (inclusief excursies)


Jaar 1

Eerst de basis

In het eerste jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek maak je kennis met de gevarieerde theorie en praktijk. Je krijgt colleges van docenten of gastsprekers uit de praktijk. Zij leren je de ins en outs over grond en grondwerk, milieu, waterbouw, infrastructuur & mobiliteit en constructies. De werkcolleges zijn interactief en praktijkgericht: je stelt vragen, discussieert met medestudenten en werkt aan een case uit de beroepspraktijk. Je gaat ook op excursie, bijvoorbeeld naar de Tweede Maasvlakte. Daar zie je waar je straks als civiel ingenieur aan de slag kunt en. In de practica probeer je de theorie uit op fysieke proefopstellingen. De beroepspraktijk gaat nóg meer leven tijdens de projecten waaraan je ieder blok werkt met je medestudenten. Hoe ontwikkel je een woonwijk of ontwerp je een drinkwaterleidingnetwerk? Wat komt er allemaal kijken bij een veilig verkeerskruispunt? Je werkt soms samen met studenten van Built Environment, dus van de opleidingen Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management en Bouwkunde. Net als in het echt. Ook ontwikkel je je technische en communicatieve vaardigheden en competenties, en werk je aan je tekenskills in het programma AutoCAD/Civil3D.

Lesrooster

Blok 1
Inleiding civiele techniek
Civiele Techniek in het BE domein
Wiskunde algemene vaardigheden
Mechanica 1
Blok 2
Bouwrijpmaken
Woonwijkontwikkeling
Wiskunde algemene vaardigheden (vervolg)
Mechanica 1 (vervolg)
Blok 3
De I&M specialist
Interdisciplinair BE project "coordinatie"
Water in leidingen
Toegepaste Wiskunde 1
Mechanica 2
Blok 4
Dijktoetsing
Duurzaam integraal ontwerpen
Toegepaste Wiskunde 1 (vervolg)
Mechanica 2 (vervolg)
Sleep opzij

Jaar 2

Dan de diepte in

Vanaf jaar 2 van de opleiding Civiele Techniek ga je de diepte in. In colleges leer je over funderingen, dijken, autosnelwegen en beton- en staalconstructies. Ook bouw je aan je skills op het gebied van modelleren, onderzoeken en communicatie. Dat is handig in vakken als uitvoering en organisatie, waarin je een groot project leert managen. De projecten komen steeds dichter bij de praktijk te staan. Je ontwerpt bijvoorbeeld een verdiepte ligging van een weg waar de politiek druk over discussieert. Je kijkt naar het technische aspect, naar geschikte materialen en naar het beperken van de verkeershinder.

Stage lopen of een minor volgen

In de tweede helft van jaar 2 volg je een minor die je zelf kiest of loop je een stage van 100 dagen. Stage lopen kan bijvoorbeeld bij een organisatie die sluizen ontwerpt, of juist bij een uitvoerend bedrijf. Denk aan een stageplek bij bouwgroep BAM, ingenieursbureau Wittenveen + Bos of bij overheidsorganisatie Rijkswaterstaat. Je kunt je stage ook in het buitenland doen! Via je stage krijg je een goed beeld van de richting die je in het laatste deel van de studie Civiele Techniek gaat kiezen. Bovendien proef je hoe het is om samen te werken met collega-ingenieurs. Je wordt steeds zelfstandiger en zoekt je stageplek op eigen houtje, maar je krijgt natuurlijk ondersteuning van je stagebegeleider.

Jaar 3

Doen wat jij kiest

Het derde jaar van Civiele Techniek staat in het teken van kiezen. In het eerste halfjaar volg je, afhankelijk van wat je in jaar 2 hebt gedaan, je stage of je minor. Je kunt een minor volgen over bijvoorbeeld duurzaam bouwen, Chinees of ondernemen, als je jezelf breder wilt ontwikkelen. Of je gaat voor minors die meer verdiepend zijn, bijvoorbeeld in de richting van water, parametrisch ontwerpen of constructies. Een minor aan een andere onderwijsinstelling volgen, of in het buitenland? Dat mag ook! Dit is je kans om over grenzen te kijken in wereldstad Den Haag of daarbuiten. Kom met een concreet voorstel binnen de opleiding Civiele Techniek. Een goede optie is het European Project Semester: studeren en werken aan echte opdracht uit het bedrijfsleven. In het buitenland, samen met studenten uit alle hoeken van de wereld. Een pareltje voor op je cv en een ervaring om nooit te vergeten.

Drie specialisaties

In het tweede semester van jaar 3 kies je in welke richting je specialiseert. Wil je Nederland drooghouden? Kies de specialisatie Water. Het fileprobleem oplossen? Dan is Infrastructuur & Mobiliteit wat voor jou. Of ben je juist geboeid door het ontwerpen van bouwwerken en de geschikte materialen? Dan ga je voor Constructies.


Jaar 4

Minor en afstuderen

Het laatste jaar van Civiele Techniek is afwisselend. Je kiest in het eerste blok een minor of een onderzoeksstage. Eén die aansluit bij je wensen, zoals de minor Cost engineering die je klaarstoomt voor het werk als calculator. Maar een minor buiten De Haagse Hogeschool mag natuurlijk ook. De onderzoeksstage vindt sowieso buiten De Haagse Hogeschool plaats, op een werkplek in de praktijk.

Studenten aan het woord

Chantal van Casteren

Over studeren in Oslo

Simon Rodriguez

Over een leuke minor

Sian Le Fleur

Over mijn specialisatie

Luuk Verwegen

Over een stage in Dubai

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, soms in overleg met je studieloopbaanadviseur. En bijna alles kan. Breid je kennis uit met keuzevakken als duurzaam bouwen, risicomanagement of een stage bij een civiel bedrijf. Of specialiseer je nog meer met de minors van Civiele Techniek, die in samenwerking met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld.

Werkvormen

Colleges, projecten en zelfstudie

De eerste anderhalf jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek krijg je een mix van hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies en projecten. Theorie en praktijk staan dicht bij elkaar: je past vers opgedane kennis toe in projecten en casussen die rechtstreeks uit het werkveld komen. Ongeveer de helft van de tijd besteed je aan individuele opdrachten en projecten. De andere helft zit je samen met medestudenten in colleges, of werk je aan groepsopdrachten en practica.

In hoorcolleges zit je met meerdere klassen en krijg je de nodige achtergronden voor je kiezen die je in werkcolleges met een klas van pakweg 30 studenten verder uitdiept. Aan projecten en practica werk je in kleinere groepjes. Tijdens excursies maak je kennis met organisaties die werkzaam zijn in de civiele techniek. Denk aan grote bouwbedrijven, of een overheidsorganisatie als Rijkswaterstaat.

 

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de hbo-opleiding Civiele Techniek leg je voor aan docent Baukje Nauta via mail b.nauta@hhs.nl.

Contact met de student

Social media

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Meteen aan het begin van je studie Civiele Techniek kom je in een studieloopbaangroep en maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of  haar terecht als je vragen hebt over je studie, stages en carrière. Tijdens je eerste jaar spreek je je begeleider minstens twee keer. Vaker kan altijd! Na je propedeuse-fase spreek je je begeleider zo vaak as je er zelf behoefte aan hebt. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij twijfels, ziekte of een dipje? Of omdat je graag naar het buitenland wilt en wilt weten hoe je dit regelt? Of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

vidOm je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Civiele Techniek - Voltijd?