Civiele Techniek - Voltijd

De voltijdopleiding Civiele Techniek duurt 4 jaar en is breed opgezet. Thema’s als constructies, grond en grondwerk, verkeer en vervoer, waterbouw, milieu, materiaalkunde, management, onderzoek en internationalisering komen uitgebreid aan bod. Hoe ontwerp je een dijk? Of een duurzame spoorweg? En kan dat eigenlijk op alle ondergronden en met alle soorten bouwmaterialen? Ook train je vaardigheden als landmeten, tekenen en berekenen. Maar ook plannen, communiceren en samenwerken komen aan bod. Zeker met medestudenten vanuit het vakgebied Built Environment. Buitenlandkriebels? Dan zit je goed bij Civiele Techniek. Ook leuk: deelnemen aan de opleidingscommissie, een bijbaan zoeken in het werkveld of lid worden van studievereniging Atlantis. Zo breid je tijdens je opleiding alvast je netwerk uit!

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Civiele Techniek leg je voor aan docent Katinka Bos via mail k.a.m.bos@hhs.nl, 070 445 89 46 of docent Rob Weersink via mail r.weersink@hhs.nl, of telefoon 070 445 87 26. Je kunt ook terecht bij docent Paul Rest: p.vanrest@hhs.nl, telefoon 070 445 87 26.

Opbouw van Civiele Techniek - Voltijd

Studiepunten

60

per jaar

Zelfstudie

8

uur per week

Projecten

6

uur per week

Hoorcollege

20

uur per week

Practica

6

uur per week (inclusief excursies)

Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

In het eerste jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek maak je kennis met de gevarieerde theorie en praktijk. In colleges krijg je les over grond en grondwerk, milieu, waterbouw, verkeer en vervoer en constructies. Onze docenten of gastsprekers uit de praktijk vertellen je alles over de verschillende kanten van het vak en de projecten waar zij mee bezig zijn. In werkcolleges kun je vragen stellen, discussiëren met je medestudenten en ga je aan de slag met een case uit de beroepspraktijk.

Tijdens excursies, bijvoorbeeld naar de Tweede Maasvlakte, zie je waar je straks als civiel ingenieur aan de slag kan en in practica ga je met de theorie aan de gang op fysieke proefopstellingen. Je komt nóg meer met de beroepspraktijk in aanraking tijdens de opdrachten waaraan je in ieder blok werkt met je medestudenten. Hoe ontwerp je een jachthaven of een rotonde? En wat komt er allemaal kijken bij een veilig verkeerskruispunt? Ook ontwikkel je je technische en communicatieve vaardigheden en competenties, leer je landmeten en werk je aan je tekenskills in het programma AutoCAD/Civil3D.

Versnelde route

Sommige studenten kunnen het studieprogramma van de eerste anderhalf jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek in één jaar voltooien. Dat hangt af van je vooropleiding en competenties. Je krijgt geen vrijstellingen, maar doet precies dezelfde stof in een hoger tempo. In het eerste blok kun je laten zien of je voor die snelle route in aanmerking komt.

Lesrooster

Blok 1
Grondonderzoek
Waterbeheersystemen
Inleiding civiele techniek
Mechanica 1 (evenwicht)
Constructieleer 1
Wiskunde 1
Tekenen 1 (Inleiding AutoCAD)
Communicatiecompetentie
Technische competentie
Studieloopbaanbegeleiding
Onderzoek
Project: inleiding civiele techniek
Blok 2
Zetting
Grond(water)sanering, waterbodemsanering en duurzaamheid
Sluizen, havens en kustwaterbouw
Mechanica 2 (krachtverdeling)
Constructieleer 2
Wegen binnen de bebouwde kom
Wiskunde 2
Tekenen 2 (verdieping AutoCAD)
Communicatiecompetentie
Technische competentie
Studieloopbaanbegeleiding
Onderzoek
Project: kruising wegen
Blok 3
Stabiliteit
Mechanica 3 (spanningen)
Vloeitstofmechanica, kunstwerken en waterlopen
Materiaalkunde
Bouwproces
Landmeten 1
Wiskunde 3
Communicatiecompetentie (Engels)
Technische competentie
Studieloopbaanbegeleiding
Onderzoek
Project: samenwerkingsproject water (samen met de afdeling Ruimtelijke Ordening)
Blok 4
Mechanica 4 (vervormingen)
Wegen buiten bebouwde kom
Uitvoering en organisatie
Kwalitatief onderzoek wenselijkheid jachthaven
Wiskunde 4
Landmeten 2
Tekenen 3 (modelleren)
Communicatiecompetentie (Engels)
Technische competentie
Studieloopbaanbegeleiding
Onderzoek
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Vanaf jaar 2 van de opleiding Civiele Techniek ga je de diepte in. In colleges leer je over funderingen, dijken, railbouwtechniek en beton- en staalconstructies. Ook werk je verder aan teken- en onderzoeksvaardigheden en spijker je je communicatieskills bij. Dat is handig in vakken als uitvoering en organisatie, waarin het managen van een groot project een belangrijke rol speelt. Je leert met mensen vanuit allerlei vakgebieden werken, werkt veel samen met studenten van Built Environment. Hierbij horen de opleidingen Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management en Bouwkunde. Net als in het echt. De projecten komen dan ook steeds dichter bij de praktijk te staan. Je ontwerpt bijvoorbeeld een brug over een snelweg. Niet alleen het technische aspect en geschikte materialen komen aan bod, maar je moet ook de verkeershinder zo veel mogelijk beperken. En die brug moet af en toe ook gewoon open.

In de tweede helft van jaar 2 loop je een stage van 100 dagen. Bijvoorbeeld bij een organisatie die sluizen ontwerpt, of juist bij een uitvoerend bedrijf. Denk aan een stageplek bij bouwgroep BAM, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, of een windmolenpark op zee. Je krijgt zo een goed beeld van de richting die je in het laatste deel van de studie Civiele Techniek wilt kiezen. Bovendien proef je hoe het is om samen te werken met collega-ingenieurs. Je wordt steeds zelfstandiger en zoekt je stageplek op eigen houtje. Natuurlijk kun je wel steun vragen aan je stagebegeleider. Ook zijn er stageterugkomdagen waarop je je medestudenten ontmoet tijdens bedrijfsexcursies. 

Jaar 3

Specialiseren en stagelopen

Het derde jaar van Civiele Techniek staat in het teken van kiezen. In het eerste halfjaar kies je twee keuzemodules (minors). Zoals duurzaam bouwen of technische bedrijfskunde, als je jezelf breder wilt ontwikkelen. Of je gaat voor minors die meer verdiepend zijn, bijvoorbeeld in de richting van waterbouw of constructie. Liever praktijkervaring opdoen in plaats van minors volgen? Dat mag ook! Dit is je kans om over grenzen te kijken in wereldstad Den Haag of daarbuiten. Kom met een concreet voorstel, dan kijken we samen of dit binnen jouw opleiding Civiele Techniek past. Neem bijvoorbeeld deel aan een European Project Semester: studeren en werken aan echte opdracht uit het bedrijfsleven. In het buitenland, samen met studenten uit alle hoeken van de wereld. Een pareltje voor op je cv en een ervaring om nooit te vergeten.

In het tweede semester van jaar 3 kies je in welke richting je specialiseert. Wil je Nederland droog houden? Kies de specialisatie Waterbouw. Het fileprobleem oplossen? Dan is Verkeer & Vervoer wat voor jou. Of ben je juist geboeid door het ontwerpen van bouwwerken en de geschikte materialen? Dan specialiseer je je in de richting van Constructie.

Jaar 4

Minors volgen, afstuderen

Het laatste jaar van Civiele Techniek is afwisselend. Je kiest in het eerste blok een minor. Veel studenten kiezen een vakkenpakket dat aansluit bij hun specialisatie. Bijvoorbeeld River engineering, als je je specialiseert in Waterbouw. Keuzemodules volgen buiten De Haagse mag natuurlijk ook. Tijdens de opleiding heb je geleerd om samen te werken, planningen te maken en taken te verdelen. In het laatste jaar schaaf je je coachingsvaardigheden bij en ondersteun je eerstejaars studenten. Ook leuk: het is traditie dat vierdejaars studenten Civiele Techniek zelf een studiereis organiseren, zodat je voorbeeldprojecten over de grens leert kennen. Een rondreis door Europa bijvoorbeeld, of een tripje naar New York.

In het tweede blok volg je vakken binnen je specialisatie voordat je begint aan de kroon op je werk: de afstudeeropdracht. Je zoekt zelf een organisatie waarin je zelfstandig een civieltechnisch probleem oplost. Dé mogelijkheid om te laten zien wat je als toekomstig civiel ingenieur in je mars hebt. Maak een model van het keuzegedrag van treinreizigers, of doe onderzoek naar innovatie van de gemeentelijke riolering. Je afstudeeropdracht wordt beoordeeld door een docent en iemand uit het werkveld. En als alles goed is gegaan, heb jij nu je diploma op zak!

 

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, soms in overleg met je studieloopbaanadviseur. En bijna alles kan. Breid je kennis uit met keuzevakken als duurzaam bouwen, risicomanagement of een stage bij een civiel bedrijf. Of specialiseer je nog meer op heb gebied van Waterbouwkunde, Constructies of Verkeer en vervoer.

Je kunt kiezen uit de volgende minors:

  • Immersed tunnels
  • River engineer/flood control

De minors zijn in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. Met deze Engelstalige minors leer je technisch Engels. Handig als je straks meewerkt aan internationale projecten!
Ook kun je kiezen voor Nederlandse minors, zoals:

  • Cost Engineering
  • Constructies

Buiten de muren van De Haagse een keuzemodule volgen, kan natuurlijk ook. Je kunt kiezen voor een minor aan de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht of kiezen voor een schakelminor aan de TU Delft. Reiskriebels? Volg dan een minor in het buitenland. Denk aan Venetië, New York of Dubai. We helpen je graag op weg.

Werkvormen

Colleges, projecten en zelfstudie

De eerste anderhalf jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek krijg je een mix van hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies en projecten. Theorie en praktijk staan dicht bij elkaar: je past vers opgedane kennis toe op projecten en casussen die rechtstreeks uit het werkveld komen. Ongeveer de helft van de tijd besteed je aan individuele opdrachten en projecten. De andere helft van de tijd zit je samen met medestudenten in colleges, of werk je aan groepsopdrachten en practica.

In hoorcolleges zit je met meerdere klassen en krijg je de nodige achtergronden voor je kiezen die je in werkcolleges met een klas van pakweg 30 studenten verder uitdiept. Aan projecten en practica werk je in kleinere groepjes. Tijdens excursies maak je kennis met organisaties die werkzaam zijn in de civiele techniek. Denk aan grote bouwbedrijven, of een overheidsorganisatie als Rijkswaterstaat.

 

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren, want studeren doe je niet alleen. Tijdens je studie Civiele Techniek kun je rekenen op ondersteuning. Je komt in een studieloopbaangroep en krijgt een begeleider (dat is altijd een docent van je opleiding), die je twee jaar lang vragen kunt stellen over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. De studieloopbaanbegeleider voert twee keer per jaar een persoonlijk gesprek met jou.

Ook bouw je vanaf jaar 1 aan je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en houd je een portfolio bij. Dat is een persoonlijk studiedossier waarin je beschrijft wat je hebt gedaan en geleerd en wat je al kunt. Handig als je straks gaat solliciteren!

Wil je langer praten? Bijvoorbeeld over een (studie)dipje, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Indien je ongeschikt bent voor het volgen van de opleiding van je keuze, dan zal het lastig worden om de studie succesvol te kunnen afsluiten. Om dit te beoordelen is er in het eerste jaar van je studie (propedeutische fase) een studievoortgangsnorm waar je aan dient te voldoen. Indien je minimaal 50 van de 60 studiepunten (en een eventuele kwalitatieve eis) hebt behaald, krijg je van de examencommissie een positief studieadvies en kun je de studie vervolgen. Behaal je minder dan 50 studiepunten, dan krijg je een negatief studie advies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. De examencommissie houdt bij elk advies rekening met persoonlijke omstandigheden. Er kunnen zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen, je bent ziek geweest of je bedrijft topsport, waardoor je niet goed hebt kunnen studeren. In dat geval kan de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies hiermee rekening houden en jou een uitgesteld advies geven. Dat betekent dat je voorlopig kunt doorstuderen en dat het studieadvies later, eventueel met aanvullende gestelde voorwaarden, wordt uitgebracht.
Het is belangrijk dat je, wanneer de bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie.

Tenslotte: elke student is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar studievoortgang. Trek dus op tijd aan de bel en neem contact op met je SLB-er, als het niet gaat zoals zou moeten. Lees de volledige regels en alle eisen voor het BSA in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

 

Geïnteresseerd in
Civiele Techniek - Voltijd?

Meld je aan