Civiele Techniek - Voltijd

De voltijdopleiding Civiele Techniek duurt 4 jaar en is breed opgezet. Thema’s als constructies, grond en grondwerk, verkeer en vervoer, waterbouw, milieu, materiaalkunde, management, onderzoek en internationalisering komen uitgebreid aan bod. Hoe ontwerp je een dijk? Of een duurzame spoorweg? En kan dat eigenlijk op alle ondergronden en met alle soorten bouwmaterialen? Je traint vaardigheden als landmeten, tekenen en berekenen, maar ook plannen en communiceren. Samenwerken doe je met medestudenten vanuit het vakgebied Built Environment. Buitenlandkriebels? Dan zit je goed bij Civiele Techniek. Ook leuk: deelnemen aan de opleidingscommissie, een bijbaan zoeken in het werkveld of lid worden van studievereniging Atlantis. Zo breid je tijdens je opleiding alvast je netwerk uit!

Opbouw van Civiele Techniek - Voltijd

Studiepunten

60

per jaar

Zelfstudie

8

uur per week

Projecten

6

uur per week

Hoorcollege

20

uur per week

Practica

6

uur per week (inclusief excursies)

Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

In het eerste jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek maak je kennis met de gevarieerde theorie en praktijk. Je krijgt colleges van docenten of gastsprekers uit de praktijk. Zij leren je de ins en outs over grond en grondwerk, milieu, waterbouw, verkeer en vervoer en constructies. De werkcolleges zijn interactief en praktijkgericht: je stelt vragen, discussieert met medestudenten en werkt aan een case uit de beroepspraktijk. Je gaat ook op excursie, bijvoorbeeld naar de Tweede Maasvlakte. Daar zie je waar je straks als civiel ingenieur aan de slag kunt. En in de practica probeer je de theorie uit op fysieke proefopstellingen. De beroepspraktijk gaat nóg meer leven tijdens de projecten waaraan je ieder blok werkt met je medestudenten. Hoe ontwerp je een jachthaven of een brug? Wat komt er allemaal kijken bij een veilig verkeerskruispunt? Ook ontwikkel je je technische en communicatieve vaardigheden en competenties, leer je landmeten en werk je aan je tekenskills in het programma AutoCAD/Civil3D.

Versnelde route

Sommige studenten kunnen het studieprogramma van de eerste anderhalf jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek in één jaar voltooien. Dat hangt af van je vooropleiding en competenties. Je krijgt geen vrijstellingen, maar doet precies dezelfde stof in een hoger tempo. In het eerste blok kun je laten zien of je voor die snelle route in aanmerking komt.

Lesrooster

Blok 1
Grondmechanica 1: grondonderzoek
Milieukunde 1: waterbeheersystemen
Waterbouw 1: inleiding waterbouw
Verkeer & vervoer 1: inleiding civiele techniek
Mechanica 1: evenwicht en constructieleer
Wiskunde 1: algebra en functies
Tekenen 1: inleiding tekenen
Project 1: inleiding civiele techniek
Communicatie 1: rapporteren en presenteren
Studieloopbaanbegeleiding 1
Onderzoek
Blok 2
Grondmechanica 2: zetting
Milieukunde 2: milieubeleid en grondsanering
Waterbouw 2: sluizen, havens en kustwaterbouw
Verkeer & vervoer 2: binnen de bebouwde kom
Mechanica 2: krachtverdeling en evenwicht
Materiaalkunde: bouwmaterialen en duurzaamheid
Wiskunde 2: functies en grafieken
Tekenen 2: CAD basis
Communicatie 2: Engels
Project 2: kruising
Studieloopbaanbegeleiding 2
Wereldburgerschap 1
Blok 3
Grondmechanica 3: stabiliteit
Waterbouw 3: vloeistofmechanica, kustwerken en waterlopen
Mechanica 3: sterkteleer
Management 1: projectmanagement
Materiaalkunde: vervolg bouwmaterialen en duurzaamheid
Wiskunde 3: differentiëren
Project 3: leven met water (met Bouwkunde en Ruimtelijke Ontwikkeling)
Communicatie 3: adviesvaardigheden
Studieloopbaanbegeleiding 3
Blok 4
Verkeer & vervoer 3: buiten de bebouwde kom
Mechanica 4: vervormingen
Management 2: organisatie en management
Wiskunde 4: integreren
Tekenen 3: modelleren
Project 4: jachthaven
Communicatie 4: Engels
Studieloopbaanbegeleiding 4
Wereldburgerschap 2
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Vanaf jaar 2 van de opleiding Civiele Techniek ga je de diepte in. In colleges leer je over funderingen, dijken, railbouwtechniek en beton- en staalconstructies. Ook bouw je aan je skills op het gebied van tekenen, onderzoeken en communicatie. Dat is handig in vakken als uitvoering en organisatie, waarin je een groot project leert managen. Je werkt samen met studenten van Built Environment, dus van de opleidingen Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management en Bouwkunde. Net als in het echt. De projecten komen steeds dichter bij de praktijk te staan. Je ontwerpt bijvoorbeeld een brug over een snelweg. Je kijkt naar het technische aspect, naar geschikte materialen en naar het beperken van de verkeershinder. En die brug moet af en toe ook gewoon open.

Stage lopen

In de tweede helft van jaar 2 loop je een stage van 100 dagen. Bijvoorbeeld bij een organisatie die sluizen ontwerpt, of juist bij een uitvoerend bedrijf. Denk aan een stageplek bij bouwgroep BAM, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam of een windmolenpark op zee. Je krijgt zo een goed beeld van de richting die je in het laatste deel van de studie Civiele Techniek wilt kiezen. Bovendien proef je hoe het is om samen te werken met collega-ingenieurs. Je wordt steeds zelfstandiger en zoekt je stageplek op eigen houtje. Natuurlijk kun je wel steun vragen aan je stagebegeleider. Ook zijn er stageterugkomdagen waarop je je medestudenten ontmoet tijdens bedrijfsexcursies.

Jaar 3

Minors en specialiseren

Het derde jaar van Civiele Techniek staat in het teken van kiezen. In het eerste halfjaar kies je twee minors. Zoals duurzaam bouwen of technische bedrijfskunde, als je jezelf breder wilt ontwikkelen. Of je gaat voor minors die meer verdiepend zijn, bijvoorbeeld in de richting van waterbouw of constructies. Liever praktijkervaring opdoen in plaats van minors volgen? Dat mag ook! Dit is je kans om over grenzen te kijken in wereldstad Den Haag of daarbuiten. Kom met een concreet voorstel binnen de opleiding Civiele Techniek. Een goede optie is het European Project Semester: studeren en werken aan echte opdracht uit het bedrijfsleven. In het buitenland, samen met studenten uit alle hoeken van de wereld. Een pareltje voor op je cv en een ervaring om nooit te vergeten.

Drie specialisaties

In het tweede semester van jaar 3 kies je in welke richting je specialiseert. Wil je Nederland drooghouden? Kies de specialisatie Waterbouw. Het fileprobleem oplossen? Dan is Verkeer & Vervoer wat voor jou. Of ben je juist geboeid door het ontwerpen van bouwwerken en de geschikte materialen? Dan ga je voor Constructies.

Jaar 4

Minor en afstuderen

Het laatste jaar van Civiele Techniek is afwisselend. Je kiest in het eerste blok een minor. Eén die aansluit bij je specialisatie, bijvoorbeeld. Zoals de minor River Engineering, als je je specialiseert in Waterbouw. Maar een minor buiten De Haagse Hogeschool mag natuurlijk ook. Tijdens de opleiding heb je geleerd om samen te werken, planningen te maken en taken te verdelen. In het laatste jaar schaaf je je coachingsvaardigheden bij en ondersteun je eerstejaars studenten. Ook leuk: het is traditie dat vierdejaars studenten Civiele Techniek zelf een studiereis organiseren, zodat je voorbeeldprojecten over de grens leert kennen. Een rondreis door Europa bijvoorbeeld, of een tripje naar New York.

Afstudeeropdracht kiezen

In het tweede blok volg je vakken binnen je specialisatie voordat je begint aan de kroon op je werk: de afstudeeropdracht. Je zoekt zelf een organisatie waarin je zelfstandig een civieltechnisch probleem oplost. Dé mogelijkheid om te laten zien wat je als toekomstig civiel ingenieur in je mars hebt. Maak een model van het keuzegedrag van treinreizigers, of doe onderzoek naar innovatie van de gemeentelijke riolering. Je afstudeeropdracht wordt beoordeeld door een docent en iemand uit het werkveld. En als alles goed is gegaan, heb jij nu je diploma op zak!

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, soms in overleg met je studieloopbaanadviseur. En bijna alles kan. Breid je kennis uit met keuzevakken als duurzaam bouwen, risicomanagement of een stage bij een civiel bedrijf. Of specialiseer je nog meer met de minors van Civiele Techniek, die in samenwerking met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld.

Minors binnen Civiele Techniek

  • Immersed Tunnels (Engels)
  • River Engineer/Flood Control (Engels)
  • Cost Engineering
  • Constructies

Minors buiten De Haagse Hogeschool

Buiten de muren van De Haagse een minor volgen, kan natuurlijk ook. Wijk bijvoorbeeld uit naar Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht of naar de TU Delft voor een schakelminor. Reiskriebels? Volg dan een minor in Venetië, New York of Dubai. Je docenten helpen je graag op weg.

 

Werkvormen

Colleges, projecten en zelfstudie

De eerste anderhalf jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek krijg je een mix van hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies en projecten. Theorie en praktijk staan dicht bij elkaar: je past vers opgedane kennis toe in projecten en casussen die rechtstreeks uit het werkveld komen. Ongeveer de helft van de tijd besteed je aan individuele opdrachten en projecten. De andere helft zit je samen met medestudenten in colleges, of werk je aan groepsopdrachten en practica.

In hoorcolleges zit je met meerdere klassen en krijg je de nodige achtergronden voor je kiezen die je in werkcolleges met een klas van pakweg 30 studenten verder uitdiept. Aan projecten en practica werk je in kleinere groepjes. Tijdens excursies maak je kennis met organisaties die werkzaam zijn in de civiele techniek. Denk aan grote bouwbedrijven, of een overheidsorganisatie als Rijkswaterstaat.

 

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de hbo-opleiding Civiele Techniek leg je voor aan docent Katinka Bos via mail k.a.m.bos@hhs.nl of docent Joyce Tentij: j.tentij@hhs.nl.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Je komt in een studieloopbaangroep en aan het begin van je studie Civiele Techniek maak je kennis met je je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar terecht als je vragen hebt over je studie, stages en carrière. Het eerste jaar spreek je je begeleider één keer per blok; daarna zo vaak als je er zelf behoefte aan hebt. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij twijfels, ziekte, een dipje, of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).  

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Civiele Techniek - Voltijd?

Meld je aan