Civiele Techniek - Voltijd

De voltijdopleiding Civiele Techniek duurt 4 jaar en is breed opgezet. Thema’s als constructies, grond en grondwerk, verkeer en vervoer, waterbouw, milieu, materiaalkunde, management, onderzoek en internationalisering komen uitgebreid aan bod. Hoe ontwerp je een dijk? Of een duurzame spoorweg? En kan dat eigenlijk op alle ondergronden en met alle soorten bouwmaterialen? Je traint vaardigheden als landmeten, tekenen en berekenen, maar ook plannen en communiceren. Samenwerken doe je met medestudenten vanuit het vakgebied Built Environment. Buitenlandkriebels? Dan zit je goed bij Civiele Techniek. Ook leuk: deelnemen aan de opleidingscommissie, een bijbaan zoeken in het werkveld of lid worden van studievereniging Atlantis. Zo breid je tijdens je opleiding alvast je netwerk uit!

Opbouw van Civiele Techniek - Voltijd

Studiepunten

60

per jaar

Zelfstudie

8

uur per week

Projecten

12

uur per week

College

16

uur per week

Practica

4

uur per week (inclusief excursies)


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

In het eerste jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek maak je kennis met de gevarieerde theorie en praktijk. Je krijgt colleges van docenten of gastsprekers uit de praktijk. Zij leren je de ins en outs over grond en grondwerk, milieu, waterbouw, infrastructuur & mobiliteit en constructies. De werkcolleges zijn interactief en praktijkgericht: je stelt vragen, discussieert met medestudenten en werkt aan een case uit de beroepspraktijk. Je gaat ook op excursie, bijvoorbeeld naar de Tweede Maasvlakte. Daar zie je waar je straks als civiel ingenieur aan de slag kunt en in de practica probeer je de theorie uit op fysieke proefopstellingen. De beroepspraktijk gaat nóg meer leven tijdens de projecten waaraan je ieder blok werkt met je medestudenten. Hoe ontwerp je een jachthaven of een brug? Wat komt er allemaal kijken bij een veilig verkeerskruispunt? Ook ontwikkel je je technische en communicatieve vaardigheden en competenties, en werk je aan je tekenskills in het programma AutoCAD/Civil3D.

Lesrooster

Blok 1
Inleiding civiele techniek
Civiele Techniek in het BE domein
Wiskunde algemene vaardigheden
Mechanica 1
Blok 2
Bouwrijpmaken
Woonwijkontwikkeling
Wiskunde algemene vaardigheden (vervolg)
Mechanica 1 (vervolg)
Blok 3
De I&M specialist
Interdisciplinair BE project "coordinatie"
Water in leidingen
Toegepaste Wiskunde 1
Mechanica 2
Blok 4
Dijktoetsing
Duurzaam integraal ontwerpen
Toegepaste Wiskunde 1 (vervolg)
Mechanica 2 (vervolg)
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Vanaf jaar 2 van de opleiding Civiele Techniek ga je de diepte in. In colleges leer je over funderingen, dijken, autosnelwegen en beton- en staalconstructies. Ook bouw je aan je skills op het gebied van modelleren, onderzoeken en communicatie. Dat is handig in vakken als uitvoering en organisatie, waarin je een groot project leert managen. Je werkt samen met studenten van Built Environment, dus van de opleidingen Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management en Bouwkunde. Net als in het echt. De projecten komen steeds dichter bij de praktijk te staan. Je ontwerpt bijvoorbeeld een verdiepte ligging van een weg waar de politiek druk over discussieert. Je kijkt naar het technische aspect, naar geschikte materialen en naar het beperken van de verkeershinder. 

Stage lopen

In de tweede helft van jaar 2 loop je een stage van 100 dagen. Bijvoorbeeld bij een organisatie die sluizen ontwerpt, of juist bij een uitvoerend bedrijf. Denk aan een stageplek bij bouwgroep BAM, ingenieursbureau Wittenveen + Bos of bij overheidsorganisatie Rijkswaterstaat. Je krijgt zo een goed beeld van de richting die je in het laatste deel van de studie Civiele Techniek wilt kiezen. Bovendien proef je hoe het is om samen te werken met collega-ingenieurs. Je wordt steeds zelfstandiger en zoekt je stageplek op eigen houtje, maar je kunt uiteraard altijd hulp krijgen van de stagebegeleider. 

Jaar 3

Minors en specialiseren

Het derde jaar van Civiele Techniek staat in het teken van kiezen. In het eerste halfjaar kies je twee minors. Zoals duurzaam bouwen of technische bedrijfskunde, als je jezelf breder wilt ontwikkelen. Of je gaat voor minors die meer verdiepend zijn, bijvoorbeeld in de richting van water of constructies. Liever praktijkervaring opdoen in plaats van minors volgen? Dat mag ook! Dit is je kans om over grenzen te kijken in wereldstad Den Haag of daarbuiten. Kom met een concreet voorstel binnen de opleiding Civiele Techniek. Een goede optie is het European Project Semester: studeren en werken aan echte opdracht uit het bedrijfsleven. In het buitenland, samen met studenten uit alle hoeken van de wereld. Een pareltje voor op je cv en een ervaring om nooit te vergeten.

Drie specialisaties

In het tweede semester van jaar 3 kies je in welke richting je specialiseert. Wil je Nederland drooghouden? Kies de specialisatie Water. Het fileprobleem oplossen? Dan is Infrastructuur & Mobiliteit wat voor jou. Of ben je juist geboeid door het ontwerpen van bouwwerken en de geschikte materialen? Dan ga je voor Constructies.

Jaar 4

Minor en afstuderen

Het laatste jaar van Civiele Techniek is afwisselend. Je kiest in het eerste blok een minor. Eén die aansluit bij je wensen, zoals de minor Cost engineering die je klaar stoomt voor het werk als calculator. Maar een minor buiten De Haagse Hogeschool mag natuurlijk ook. Tijdens de opleiding heb je geleerd om samen te werken, planningen te maken en taken te verdelen. In het laatste jaar schaaf je je coachingsvaardigheden bij en ondersteun je eerstejaars studenten. Ook leuk: het is traditie dat vierdejaars studenten Civiele Techniek zelf een studiereis organiseren, zodat je voorbeeldprojecten over de grens leert kennen. Een rondreis door Europa bijvoorbeeld, of een tripje naar New York.

Afstudeeropdracht kiezen

In het tweede blok volg je vakken binnen je specialisatie voordat je begint aan de kroon op je werk: de afstudeeropdracht. Je zoekt zelf een organisatie waarin je zelfstandig een civieltechnisch probleem oplost. Dé mogelijkheid om te laten zien wat je als toekomstig civiel ingenieur in je mars hebt. Maak een model van het keuzegedrag van treinreizigers, of doe onderzoek naar innovatie van de gemeentelijke riolering. Je afstudeeropdracht wordt beoordeeld door een docent en iemand uit het werkveld. En als alles goed is gegaan, heb jij nu je diploma op zak!

Studenten aan het woord

Sian Le Fleur

Over mijn specialisatie

Luuk Verwegen

Over een stage in het buitenland

Sanne van der Sluijs

Over anderen enthousiast maken

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, soms in overleg met je studieloopbaanadviseur. En bijna alles kan. Breid je kennis uit met keuzevakken als duurzaam bouwen, risicomanagement of een stage bij een civiel bedrijf. Of specialiseer je nog meer met de minors van Civiele Techniek, die in samenwerking met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld. 

Werkvormen

Colleges, projecten en zelfstudie

De eerste anderhalf jaar van de voltijdopleiding Civiele Techniek krijg je een mix van hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies en projecten. Theorie en praktijk staan dicht bij elkaar: je past vers opgedane kennis toe in projecten en casussen die rechtstreeks uit het werkveld komen. Ongeveer de helft van de tijd besteed je aan individuele opdrachten en projecten. De andere helft zit je samen met medestudenten in colleges, of werk je aan groepsopdrachten en practica.

In hoorcolleges zit je met meerdere klassen en krijg je de nodige achtergronden voor je kiezen die je in werkcolleges met een klas van pakweg 30 studenten verder uitdiept. Aan projecten en practica werk je in kleinere groepjes. Tijdens excursies maak je kennis met organisaties die werkzaam zijn in de civiele techniek. Denk aan grote bouwbedrijven, of een overheidsorganisatie als Rijkswaterstaat.

 

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de hbo-opleiding Civiele Techniek leg je voor aan docent Katinka Bos via mail k.a.m.bos@hhs.nl.

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Je komt in een studieloopbaangroep en aan het begin van je studie Civiele Techniek maak je kennis met je je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar terecht als je vragen hebt over je studie, stages en carrière. Het eerste jaar spreek je je begeleider één keer per blok; daarna zo vaak als je er zelf behoefte aan hebt. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij twijfels, ziekte, een dipje, of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Civiele Techniek - Voltijd?

Meld je aan