Commerciële Economie - Deeltijd

Consumentengedrag, marktmechanismes en marktonderzoek. Wie is je doelgroep en hoe communiceer je het beste met hen? Bij de deeltijdopleiding CE leer je alles over marketingstrategieën. Je hebt 4 jaar lang les op 2 vaste avonden per week van 18.30 tot 21.45 uur. Daarnaast doe je aan intensieve zelfstudie. Thuis bereid je je lessen voor, voer je opdrachten uit en studeer je voor de tentamens. En net als jij hebben de meeste docenten nog een andere baan, als marketeer of in de sales. Veel voorbeelden en best practices dus!

Opbouw van Commerciële Economie - Deeltijd

Hoorcollege

112

uur per jaar

Zelfstudie

688

uur per jaar

Projecten

280

uur per jaar

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

In het eerste jaar van je deeltijdstudie leer je alle basisvaardigheden van een commercieel econoom. Denk aan vakken als bedrijfseconomie, marketing, bedrijfsadministratie en aan ondersteunende vakken als taalvaardigheid, Engels en wiskunde. In het eerste semester (halfjaar) staat het thema Retail centraal. Je leert alles over retailformules, distributieketens en de verwerking van marktonderzoeksgegevens.


Praktijkgerichte opdrachten

Ook krijg je praktijkgerichte opdrachten. De eerste opdracht die je maakt, is de ‘supermarktcase’. Als productmanager van een fictieve supermarkt voer je onderzoek uit en neem je beslissingen over assortiment, prijs en promotie. Tijdens het tweede semester schrijf je een ondernemingsplan. Onderdeel daarvan is de ondernemingsstrategie, het marketingplan en de marketingstrategie. Je werkt samen in kleine groepjes aan een fictief bedrijf.

Lesrooster

Blok 1
Theoretische modules als voorbereiding op de supermarktcase, bijvoorbeeld marketing en bedrijfsadministratie
Ondersteunende modules, bijvoorbeeld taalvaardigheid en wiskunde
Blok 2
Supermarktcase
Marketing en statistiek
Engels
Blok 3
Theoretische modules als voorbereiding op het ondernemingsplan, bijvoorbeeld marketing en bedrijfseconomie
Ondersteunende modules, bijvoorbeeld rekenvaardigheden
Blok 4
Ondernemingsplan
Informatica
Projectmanagement
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Tijdens het tweede jaar van je deeltijdstudie Commerciële Economie verdiep en verbreed je de kennis uit jaar 1. Je voorbereiding op de praktijk staat centraal. Je leert alle ins en outs kennen van sales en dienstenmarketing en ook marketingonderzoek krijgt aandacht. Om je kennis goed toe te passen, staat een kwalitatieve en kwantitatieve marketingonderzoekscase op het programma. Je doet gericht onderzoek naar jouw doelgroep en bepaalt de beste marketingstrategie.

Cases en trainingsbijeenkomsten

In het tweede halfjaar ligt het accent op verschillende soorten marketingtechnieken. Je maakt cases over digital marketing, business-to-businessmarketing en retailmarketing. Daarnaast kun je deelnemen aan trainingsbijeenkomsten, waarin je sociale en communicatieve managementvaardigheden aanleert. Wij trainen en beoordelen je op communicatie, feedback en presenteren.


Jaar 3

Eerste semester

In het eerste semester vormt marketingcommunicatie de rode draad. Welke communicatie pas jij toe om je bedrijf, product of dienst zo goed mogelijk te promoten? Bij het vak digital marketing leer je over de kansen die het internet biedt bij jouw toekomstige baan als marketeer. Ook krijg je meer inzicht in consumentengedrag en spijker je je Engels bij. Met een werkportfolio toon je aan dat je zowel generieke als vakinhoudelijke vaardigheden in de praktijk (op je werk dus) hebt opgedaan.

Tweede semester

In het tweede semester staat strategische marketingplanning centraal. Je leert slim en doordacht al je marketingkennis in te zetten over een langere periode. Ook volg je een minor. Daarmee verbreed of verdiep je je kennis. Je specialiseert je in sales en leert klantgedrag te voorspellen. Het is mogelijk op een andere opleiding een minor te volgen, hoewel je die vaak overdag moet doen.

Jaar 4

Eerste semester

Het eerste semester van dit jaar ben je druk bezig met je afstudeerscriptie. Heb je al werk in de marketing? Dan ligt het voor de hand dat je dieper ingaat op een bestaande vraag of kwestie binnen jouw bedrijf. Met grote regelmaat is er een inhoudelijke bijeenkomst met een vakdocent die je begeleidt bij het schrijven van je scriptie. Dit semester heb je maar 1 avond per week les. De overige tijd werk je thuis aan literatuuronderzoek en voer je kwalitatief of kwantitatief onderzoek uit. Is je opdracht helemaal uitgewerkt? Dan verdedig je deze in een mondeling examen onder het toeziend oog van 2 beoordelaars en 1 externe deskundige.

Tweede semester

Tijdens het tweede semester leer je buiten de grenzen van Nederland te denken. Je leert alles over internationalisering met vakken als exportmarketing en assessing international companies. Ten slotte is er aandacht voor logistiek en inkoop. Heb je alles afgerond? Dan verlaat jij fluitend ons gebouw met de welverdiende titel bachelor of business administration.

Minors

Je studie samenstellen

Tijdens de deeltijdstudie Commerciële Economie volg je een minor. Dat is een verzameling keuzevakken waarmee je je kennis verbreedt of verdiept. Je selecteert je minor zelf, eventueel in overleg met je studieloopbaanadviseur. Leer bijvoorbeeld over de slimste verkooptechnieken bij sales. Die minor is verbonden aan de opleiding, maar je kunt ook minors volgen bij andere opleidingen of zelfs buiten de hogeschool.

Werkvormen

Colleges, practica, projecten

Vaak leer je het beste door te doen. Daarom wisselen theorie en praktijk elkaar af bij de bachelor Commerciële Economie. Hoorcolleges naast werkcolleges, projecten en praktijkopdrachten. Veel studenten werken al in de richting van commerciële economie en hebben, net als onze docenten, veel werkervaring. Een goede aansluiting op jouw werk staat altijd voorop. Je leert eerst de theorie, om die dan direct praktisch toe te passen. Zo creëer je synergie.

Klassikaal en opdrachten

Bij de start van een semester leer je eerst klassikaal de theorie. Daarna ga je aan de slag om deze theorie toe te passen in praktijkopdrachten. Dat doe je samen in kleine groepjes van 2 of 4 studenten. Je doet onderzoek en bent actief en ondernemend bezig. Uiteraard krijg je begeleiding van een docent.

Contact met de opleiding

Je vragen over instromen en studeren bij Commerciële Economie (CE) stel je aan onze propedeusecoördinator Charina Ori of telefoon +31 (0)6 - 14 32 80 76.

Je kunt ook contact opnemen met de faculteit Business, Finance & Marketing via mail bfm@hhs.nl of telefoon 070 – 445 7958.

 

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. 3 keer per jaar word je gecoacht door je studieloopbaanbegeleider tijdens individuele voortgangsgesprekken. Je brengt samen je studieverloop in kaart en stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Ieder jaar staat er bovendien een thema centraal waarvoor je bijeenkomsten bijwoont. In jaar 1 zijn dat de thema’s Leren leren en Timemanagement. In jaar 2 en 3 is er aandacht voor Personal branding door social media en in jaar 4 kom je meer te weten over het thema Verder studeren en solliciteren. Naast deze studiebegeleiding kun je terecht bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum voor alle andere vragen of hobbels waar je tegenaan loopt.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Commerciële Economie - Deeltijd?

Meld je aan