Communication & Multimedia Design - Voltijd

Bij de studie Communication & Multimedia Design (CMD) leer je denken als ontwerper. Je onderzoekt de beleving van de gebruiker en stemt hier je ontwerp op af. Gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp is essentieel. Je volgt technologische innovaties op de voet en bent je bewust van de veranderingen die jouw interactieve ontwerp teweeg kan brengen. In onze computerlabs en met bijvoorbeeld usabilitytest-sets leer je alles over Interaction Design, het visuele ontwerp en de psychologie van interacties. De theorie leer je in colleges, maar ook door zelfstandig te werken. Je werkt met medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten en levert ontwerpen, prototypes en producten af aan echte opdrachtgevers.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Communication & Multimedia Design stel je aan onze studievoorlichters Leo Uijthoven en Johan Jongeneel. Je kunt hen bereiken via voorlichtingcmd@hhs.nl.
Je kunt ons ook op Facebook vinden.

Opbouw van Communication & Multimedia Design - Voltijd

Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Bij de opleiding Communication & Multimedia Design staat de gebruiker van het interactieve ontwerp centraal. Het eerste jaar is een oriëntatie op jouw toekomstige werk als Interaction Designer. Je maakt kennis met de breedte van deze opleiding en leert over domeinen als Human-Computer Interaction (HCI), design, communicatiewetenschap en onderzoek. In alles wat we doen, staat jouw leerproces centraal.

Praktijkopdrachten

Tijdens colleges leer je de theorie om vervolgens snel praktisch aan de slag te gaan. Je krijgt praktijkopdrachten van echte werkgevers, houdt interviews en organiseert bijeenkomsten met gebruikers en opdrachtgevers. Natuurlijk neem je ook een kijkje bij bedrijven waar jij later komt te werken, zoals een web- of ontwerpbureau. Volg vakken als Intercultural Communication en Introduction to Programming, leer de basis om websites te verbeteren en sluit dit jaar af met een eigen ontwerp voor een interactief digitaal product, waarvoor je ook nog eens een prototype bouwt.

Lesrooster

Periode 1 - Jaar 1
Project Understanding People
Introduction to Interaction Design
Web Technologies
Visual Communication 1
Periode 2 - Jaar 1
Project Look & Listen, Create Concepts
The User and the System
Introduction to Programming
Visual Communication 2
Periode 3 - Jaar 1
Project Design Details, Realise
Patterns of Interaction
User Research
Intercultural Communication
Periode 4 - Jaar 1
Project Designing for Online Presence
Media in the Society
Creative Research
P-Portfolio
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Het tweede jaar van de hbo-studie Communication & Multimedia Design. Daarin verdiep je de kennis die je in het eerste jaar opdeed, zodat je meer en meer te weten komt van alle ins en outs van Interaction Design. Met vakken als Psychology of Interaction Design, Marketing en Design for User Experience leer je alles over de gebruiker van een technische toepassing. Welke knop zet je waar op de website en welke kleur en grootte werkt nu eigenlijk het best? Natuurlijk ben je ook met de back-end bezig, want jij houdt van computers en wilt leren programmeren.

Minor

In het tweede blok volg je een minor. Dat is een keuzevak als Graphic Design of Internetmarketing Tools. Je bent ook weer druk met projecten en richt je deze keer op samenwerken in een team. Hoe kan jouw creatieve geest het best tot zijn recht komen tijdens een brainstormsessie? Handig ter voorbereiding op je stage, want die volgt in jaar 3, direct na de zomervakantie.
 

Jaar 3

Stagelopen

Direct bij de start van het derde jaar word je in het diepe gegooid. Jij werkt 2 blokken van 10 weken als stagiair bij bijvoorbeeld een ontwerpbureau of bij ING. Als junior Interaction Designer leer je precies hoe het er in de praktijk aan toegaat. Je denkt mee over een oplossing voor een gebruikersprobleem. Hoe kan jij bijvoorbeeld artsen helpen om patiëntendossiers te verbeteren? De meeste ontwerpbureaus zijn gevestigd in de Randstad. Buitenlandkriebels? Pak je koffers en volg een stage in een ander land.

Internationaal karakter

De rest van het jaar volg je vakken als Sustainable Design en Design Methods. In deze fase van de studie Communication & Multimedia Design is er aandacht voor de wereld buiten Nederland en krijg je veel lessen in het Engels, vaak samen met buitenlandse studenten die deelnemen aan een exchange programme. Ook bereid je je zo voor op jaar 4: in dat jaar kun je nog meer feeling krijgen met het internationale karakter van het vak Interaction Design door een halfjaar onderwijs te volgen in het buitenland.

Jaar 4

Minor

In je laatste jaar aan De Haagse Hogeschool specialiseer je je, bijvoorbeeld tot Front-end Developer of User Experience Designer. De eerste 2 blokken volg je namelijk keuzevakken die definitief bepalen welke koers jij gaat varen. Specialiseer je bijvoorbeeld in gebruiksvriendelijkheid met de minor Usability Expert of wakker je creativiteit verder aan met de minor Fotografie.

Afstuderen

Voordat je de titel Bachelor of Science krijgt, voer je eerst nog je afstudeeropdracht uit. Zonder hulp van je medestudenten of docenten los je zelf een vraagstuk op bij een echt bedrijf. Ben jij degene die een nieuwe app ontwikkelt waarmee doofblinden kunnen communiceren, of een kinderboek met virtual reality? Je onderzoekt, ontwerpt, adviseert en bouwt een prototype. Het is duidelijk, jij bewijst met je afstudeerproject dat de digitale samenleving niet zonder een duizendpoot als jij kan. Je kent jezelf en weet waar je sterktes zitten. Jij bent de onmisbare schakel tussen techniek en design, weet als geen ander wat de doelgroep wil en kunt waar ook ter wereld mooie digitale producten ontwerpen.

Minors

Je studie samenstellen

Bij CMD kun je een deel van je studie zelf invullen met minors, waardoor ruimte ontstaat voor persoonlijke ontwikkeling. Minors vallen buiten de vaste vakken van de opleiding en kies je zelf. Ongeveer 25% van je studie bestaat uit deze minors. Ben jij niet weg te slaan achter je spelcomputer? Volg dan de minor Game Development & Simulation. Geef jij om privacy en veilig internetbankieren? Dan is de minor Software Security echt iets voor jou. Meer de creatieve kant op? Volg bijvoorbeeld de minor 3D-Animatie. Als je ondernemersbloed door je aderen hebt stromen, dan sluit de minor Becoming the Next Successful Online Start-Up goed aan.

Werkvormen

Colleges en gastcolleges

Tijdens je studie Communication & Multimedia Design krijg je veel afwisseling in onderwerpen en in werkvormen. Bij de hoorcolleges krijg je geregeld een inspirerend verhaal te horen van gastsprekers uit de praktijk. En zeg nu zelf, het is toch superinteressant om te horen hoe het er echt aan toegaat bij TamTam of Fabrique, de grootste webbureaus van Nederland?

Werkcolleges en workshops

Tijdens de werkcolleges en workshops leer je onder andere schetsen, beeldbewerking met Photoshop, het creëren van storyboards en het afnemen van interviews. Er is veel ruimte voor het leren van ontwerp- en onderzoeksmethoden. Je krijgt een basis van technieken aangereikt en kunt die zelf aanvullen en verdiepen.

Projecten

Tijdens een project ontwerp je bijvoorbeeld – al dan niet samen met medestudenten – een nieuwe website voor een theater of een app om jonge kinderen gezonder te laten eten. Aan het einde van een project geef je presentaties aan docenten en opdrachtgevers. 

Toetsen

Om te meten of je een vak voldoende beheerst of een project goed hebt uitgevoerd, maak je toetsen en doe je assessments. Er zijn schriftelijke, mondelinge en praktische toetsen.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Bij de hbo-opleiding Communication & Multimedia Design werk je erg zelfstandig. Je onderzoekt en ontwerpt veelal zelfstandig en verzamelt zelf kennis. Als je er niet uitkomt, kun je natuurlijk altijd onze docenten inschakelen.
Je krijgt je hele studie persoonlijke begeleiding van je studieloopbaanbegeleider, die je in het eerste jaar minstens 3 keer spreekt. De studieloopbaanbegeleider is je coach en je gesprekspartner voor het uitstippelen van je studieroute en de keuzes van onderwijsvormen. Mocht je langer willen praten, over een (studie)dipje, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders, dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Indien je ongeschikt bent voor het volgen van de opleiding van je keuze, dan zal het lastig worden om de studie succesvol te kunnen afsluiten. Om dit te beoordelen is er in het eerste jaar van je studie (propedeutische fase) een studievoortgangsnorm waar je aan dient te voldoen. Indien je minimaal 50 van de 60 studiepunten (en een eventuele kwalitatieve eis) hebt behaald, krijg je van de examencommissie een positief studieadvies en kun je de studie vervolgen. Behaal je minder dan 50 studiepunten, dan krijg je een negatief studie advies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

De examencommissie houdt bij elk advies rekening persoonlijke omstandigheden. Er kunnen zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen, je bent ziek geweest of je bedrijft topsport, waardoor je niet goed hebt kunnen studeren. In dat geval kan de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies hiermee rekening houden en jou een uitgesteld advies geven. Dat betekent dat je voorlopig kunt doorstuderen en dat het studieadvies later, eventueel met aanvullende gestelde voorwaarden, wordt uitgebracht. Het is belangrijk dat je, wanneer de bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie.

Tenslotte: elke student is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar studievoortgang. Trek dus op tijd aan de bel en neem contact op met je SLB-er, als het niet gaat zoals zou moeten. Lees de volledige regels en alle eisen voor het BSA in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.


 

Geïnteresseerd in
Communication & Multimedia Design - Voltijd?

Meld je aan