Communication & Multimedia Design - Voltijd

Bij de studie Communication & Multimedia Design (CMD) leer je denken als ontwerper. Er zijn 2 varianten: User Experience Design in het Engels (3 jaar) en Interaction Design in het Nederlands (4 jaar). In deze Nederlandstalige variant leer je alles over visueel ontwerpen en de psychologie van interacties. Je onderzoekt de beleving van de gebruiker en stemt hier je interactieve ontwerp op af. Gebruiksvriendelijkheid is essentieel. Je volgt technologische innovaties op de voet en bent je bewust van de veranderingen die jouw ontwerp teweeg kan brengen. Je volgt colleges en werkt zelfstandig, bijvoorbeeld in de computerlabs van De Haagse en met usabilitytest-sets. Met je medestudenten maak je praktijkopdrachten en lever je ontwerpen, prototypes en producten af aan echte opdrachtgevers.

Opbouw van Communication & Multimedia Design - Voltijd

Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Bij de opleiding Communication & Multimedia Design staat de gebruiker van het interactieve ontwerp centraal. Het eerste jaar is een oriëntatie op jouw toekomstige werk als interaction designer. Je maakt kennis met de breedte van de opleiding en leert over domeinen als human-computer interaction (HCI), design, communicatiewetenschap en onderzoek. Tijdens de hele studie staat jouw leerproces centraal.

Praktijkopdrachten

Tijdens colleges leer je de theorie om vervolgens snel praktisch aan de slag te gaan. Je krijgt praktijkopdrachten van echte werkgevers, houdt interviews en organiseert bijeenkomsten met gebruikers en opdrachtgevers. Natuurlijk neem je ook een kijkje bij bedrijven waar jij later komt te werken, zoals een web- of ontwerpbureau. Je volgt vakken als Intercultural Communication en Introduction to Programming, leert de basis om websites te verbeteren en sluit dit jaar af met een eigen ontwerp voor een interactief digitaal product, waarvoor je ook nog eens een prototype bouwt.

Lesrooster

Blok 1
Project Understanding People
Introduction to Interaction Design
Web Technologies
Visual Communication 1
Blok 2
Project Look & Listen, Create Concepts
The User and the System
Introduction to Programming
Visual Communication 2
Blok 3
Project Design Details, Realise
Patterns of Interaction
User Research
Intercultural Communication
Blok 4
Project Designing for Online Presence
Media in the Society
Creative Research
P-Portfolio
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In het tweede jaar van de hbo-studie Communication & Multimedia Design verdiep je de kennis die je in het eerste jaar opdeed. De ins en outs van interaction design gaan steeds meer voor je leven. Met vakken als Psychology of Interaction Design, Marketing en Design for User Experience leer je wat de gebruiker van een technische toepassing wil en hoe je daarop inspeelt. Welke knop zet je waar op de website? Welke kleur en grootte werken nu eigenlijk het best?

Minor

In het tweede blok volg je een minor. Dat is een keuzevak als Psychologie of Internetmarketing Tools. Je bent ook weer druk met projecten en richt je deze keer op samenwerken in een team. Hoe komt jouw creatieve geest het best tot zijn recht tijdens een brainstormsessie? Handig ter voorbereiding op je stage, want die volgt in jaar 3, direct na de zomervakantie.

Jaar 3

Stagelopen

Direct bij de start van het derde jaar word je in het diepe gegooid. Jij werkt 2 blokken van 10 weken als stagiair bij bijvoorbeeld een ontwerpbureau of bij ING. Als junior interaction designer leer je precies hoe het er in de praktijk aan toegaat. Je denkt mee over een oplossing voor een gebruikersprobleem. Zoals: hoe kun jij artsen helpen om patiëntendossiers te verbeteren? De meeste ontwerpbureaus zijn gevestigd in de Randstad. Buitenlandkriebels? Pak je koffers en volg een stage in een ander land.

Minoren

In de tweede helft van jaar 3 aan De Haagse Hogeschool specialiseer je je, bijvoorbeeld tot front-end developer of user experience designer. Je volgt keuzevakken die definitief bepalen welke koers jij gaat varen. Specialiseer je bijvoorbeeld in gebruiksvriendelijkheid met de minor Usability Expert of wakker je creativiteit verder aan met de minor Fotografie.

Jaar 4

Internationaal karakter

Het laatste jaar volg je vakken als Service Design en Design Methods. In deze fase van de studie Communication & Multimedia Design is er aandacht voor de wereld buiten Nederland. Je krijgt soms lessen in het Engels, vaak samen met buitenlandse studenten die deelnemen aan een exchange programme. Zo bereid je je goed voor op het afstuderen en krijg je dus nog meer feeling met het internationale karakter van interaction design.

Afstuderen

Voordat je de titel Bachelor of Science krijgt, voer je eerst nog je afstudeeropdracht uit. Zonder hulp van je medestudenten of docenten los je een vraagstuk op bij een echt bedrijf. Ben jij degene die een nieuwe app ontwikkelt waarmee doofblinden kunnen communiceren of een kinderboek met virtual reality? Je onderzoekt, ontwerpt, adviseert en bouwt een prototype. Het is duidelijk: jij bewijst met je afstudeerproject dat de digitale samenleving niet zonder een duizendpoot als jij kan. Je kent jezelf en weet waar je sterktes zitten. Jij bent de onmisbare schakel tussen techniek en design, weet als geen ander wat de doelgroep wil en kunt waar ook ter wereld mooie digitale producten ontwerpen.

Studenten aan het woord

Nienke Martens

Over je mannetje staan

Eva Karelse

Over de sfeer binnen de opleiding

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Bij Communication & Multimedia Design vul je 25 procent van je studie zelf in met minors, waardoor ruimte ontstaat voor persoonlijke ontwikkeling. Minors vallen buiten de vaste vakken van de opleiding. Ben jij niet weg te slaan achter je spelcomputer? Volg dan de minor Game Development & Simulation. Geef jij om privacy en veilig internetbankieren? Dan is de minor Software Security echt iets voor jou. Meer de creatieve kant op? Volg bijvoorbeeld de minor 3D-Animatie. Als je ondernemersbloed door je aderen hebt stromen, dan sluit de minor Becoming the Next Successful Online Start-Up goed aan.

Werkvormen

Colleges en gastcolleges

Tijdens je opleiding Communication & Multimedia Design is er veel afwisseling in onderwerpen en in werkvormen. Bij de hoorcolleges hoor krijg je geregeld een inspirerend verhaal te horen van gastsprekers uit de praktijk. Zeg nu zelf, het is toch superinteressant om te weten hoe het er echt aan toegaat bij TamTam of Fabrique, de grootste webbureaus van Nederland?

Werkcolleges en workshops

Tijdens de werkcolleges en workshops leer je onder andere schetsen, storyboards creëren, interviews afnemen en beeldbewerking met Photoshop. Je oefent veel met ontwerp- en onderzoeksmethoden. De basis van technieken die je aangereikt krijgt, kun je zelf aanvullen en verdiepen.

Projecten

Tijdens een project ontwerp je bijvoorbeeld – al dan niet samen met medestudenten – een nieuwe website voor een theater of een app om jonge kinderen gezonder te laten eten. Aan het einde van een project geef je presentaties aan docenten en opdrachtgevers.

Toetsen

Om te meten of je een vak voldoende beheerst of een project goed hebt uitgevoerd, maak je toetsen en doe je assessments. Er zijn schriftelijke, mondelinge en praktische toetsen.

Nieuws en Evenementen

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Communication & Multimedia Design stel je aan onze studievoorlichter Johan Jongeneel. Je kunt hem bereiken via voorlichtingcmd@hhs.nl. Je kunt ons ook op Facebook vinden.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Bij de hbo-opleiding Communication & Multimedia Design werk je erg zelfstandig, bijvoorbeeld met onderzoeken en ontwerpen. Maar als je er niet uitkomt, kun je altijd een docent inschakelen. Tijdens je studie krijg je persoonlijke begeleiding van je studieloopbaanbegeleider, die je in het eerste jaar minstens 3 keer spreekt. De studieloopbaanbegeleider is je coach en gesprekspartner voor het uitstippelen van je studieroute en de keuzes van onderwijsvormen. Heb je extra hulp nodig, bijvoorbeeld bij twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Communication & Multimedia Design - Voltijd?

Meld je aan