Communication & Multimedia Design - Voltijd

Je krijgt tijdens deze studie met het gehele ontwerpproces te maken. Je doet onderzoek naar de gebruikers en bedenkt en ontwerpt creatieve en functionele digitale oplossingen. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het eerste jaar doe je kennis op van al deze gebieden. Later kun je je specialiseren.

Wat leer je in 4 jaar?
Onderzoeken en ontwerpen zitten jou in het bloed. In 4 jaar ontwikkel je die houding steeds meer. De producten die je ontwerpt, hebben te maken met een interactie tussen mens en computer. Natuurlijk moet ieder product technisch goed zijn. Maar omdat de gebruiker in de opleiding altijd centraal staat – we noemen dat user-centred design (UCD) – zijn gebruiksgemak en optimale beleving essentieel. Wat je leert, pas je toe in praktijkopdrachten. Je oefent je vaardigheden en je houding als ontwerper. Eerst reikt de opleiding jou methoden en technieken aan. Gaandeweg vul je steeds meer je eigen toolbox.  
In de opleidingsvariant Interaction Design pas je de UCD-benadering toe. Daarnaast werk je methodisch in een onderzoeks- en ontwerpproces. In de hoofdfase van de studie – dus vóór je stage – staat het ontwerpen van interactie centraal, mét alle accent op gebruikersvriendelijkheid, bruikbaarheid en beleving. Na je stage kies je in minors voor verbreding en/of inhoudelijke verdieping van de beroepsvaardigheden uit de hoofdfase. Lees meer over de driejarige Engelstalige opleidingsvariant User Experience Design.

Opbouw van Communication & Multimedia Design - Voltijd

Jaar 1

Direct aan het werk als ontwerper

In deze opleiding wórd je geen ontwerper. Je bént het al, vanaf de eerste dag. En iedereen behandelt jou ook zo. Je docenten hebben een voorbeeldrol. Je spart met hen over jouw ontwerp, maar ook over hun ontwerpen. Steeds meer laat je de mindset van de ontwerper zien. Zo heb je lef nodig om met onzekerheden in het ontwerpproces om te gaan. Jouw ontwerpen hebben impact op de maatschappij; daar voel je je verantwoordelijk voor. Als ideeën opborrelen bij een uitdaging geeft dat jou veel energie. Je leert hoe design critique werkt, waarin medestudenten, docenten en professionals feedback geven op je ontwerp. Je leert analytisch en creatief denken te combineren.
Natuurlijk maak je in het eerste jaar kennis met onze verschillende domeinen. Daarin gaat het om vragen als: hoe beleven mensen interactie? Hoe voeg je waarde toe aan de producten die je ontwerpt? Waarom is een prototype zo belangrijk? Hoe gebruik je de informatietechnologie voor je ontwerpen?
Als eerstejaarsstudent ga je regelmatig naar bedrijven toe. Je leert de wereld kennen van een web- of ontwerpbureau. Je krijgt praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven. Je sluit het jaar af met een eigen ontwerp voor een interactief digitaal product, waarvoor je een prototype presenteert.

Lesrooster

Blok 1
Project Understanding People
Introduction to Interaction Design
Web Technologies
Visual Communication 1
Blok 2
Project Look & Listen, Create Concepts
The User and the System
Introduction to Programming
Visual Communication 2
Blok 3
Project Design Details, Realise
Patterns of Interaction
User Research
Intercultural Communication
Blok 4
Project Designing for Online Presence
Media in the Society
Creative Research
P-Portfolio
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Het tweede jaar staat helemaal in het teken van kennisverdieping. Je bent al helemaal vertrouwd geraakt met de wereld van interaction design. Uit ervaring weet je inmiddels welke knop je waar zet op een website. Welke kleur en grootte het meeste effect hebben op de gebruiker. De minor in het tweede blok van het tweede jaar gebruik je om je kennis te verdiepen of te verbreden.

Jaar 3

Stagelopen

Met de mindset van een ontwerper en een stevige ondergrond stap je direct aan het begin van het derde jaar een bedrijf binnen om daar 20 weken stage te lopen. De rest van het derde jaar staat in het teken van specialisatie. Je volgt een aantal minors. Daarin kun je heel veel kanten op. Vind je binnen je studie de informatietechnologie boeiend? Wil je wat meer doen met je creativiteit? Of juist met gebruikersvriendelijkheid? Je krijgt alle ruimte om die interesse leidend te laten zijn in de keuze van je minors.

Stage
Je eerste langdurige kennismaking met de praktijk in het 3e jaar. Tijdens je stage zet jij je kennis, vaardigheden en houding in voor je opdrachtgever. Grote kans dat je stage gaat lopen bij een van de digitale ontwerpbureaus in de Randstad. Maar het kan ook zomaar zijn dat je bij een IT-bedrijf, een grote verzekeraar of bank terechtkomt. Als junior interaction designer denk je mee over oplossingen voor gebruikersproblemen. Zo kun je betrokken worden bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie headsets. Of bij een nieuwe tool voor in de tandartspraktijk. Bij een verbetering van het patiëntendossier in een huisartspraktijk.
Interaction designers vind je over de hele wereld. Waarom zou je je stage niet lopen in een ander land? Sowieso ontdek je in deze periode welke facetten van CMD jou het meest aanspreken in de praktijk. Met die ervaring kun je gericht je minors kiezen of je afstudeeropdracht bepalen.

Jaar 4

Afstuderen

Aan het begin van het vierde jaar is je eigen toolbox al heel vol. Je gaat dit jaar je studie afronden. Toewerken naar je afstudeeropdracht in het laatste halfjaar. Je hebt veel meer aandacht voor interaction design in internationaal perspectief. Je besteedt aandacht aan de sociale impact van technologie. Je  werkt aan je persoonlijk leiderschap. Filosofie en ethiek komen aan bod. Sommige lessen zijn in het Engels. Je maakt dan kennis met internationale studenten die deelnemen aan een exchange-programma. Halverwege het vierde jaar ben je toe aan de grote opdracht waarmee je laat zien dat je de titel Bachelor of Science waard bent.

Afstuderen

Je bent bijna klaar met je studie. Alleen nog je afstudeeropdracht. Een uitdaging die je zelfstandig aangaat. Je laat zien wat je allemaal in je toolbox hebt zitten. In opdracht van een bedrijf ga je aan de slag. Ontwikkel je bijvoorbeeld een app voor een internationaal online warenhuis. Met jouw app moet de bezoeker straks snel het product vinden dat hij zoekt. Of jij bent degene die een tool ontwikkelt, waarmee je makkelijk en snel echt nieuws van fake news onderscheidt. Hoe dan ook, je onderzoekt, ontwerpt, adviseert en bouwt een prototype. Om de laatste puntjes op de i te zetten, kun je nog een keer te rade gaan bij je afstudeergroep en begeleidend docent. Je laat zien dat de samenleving niet zonder een duizendpoot als jij kan. Als geen ander weet jij wat de consument wil. Jij bent de onmisbare linking pin tussen technologie en consument. Als Bachelor of Science kun jij straks waar ook ter wereld mooie digitale producten ontwerpen.

Studenten aan het woord

Roël van Klaveren

Over de betekenis van design

Nienke Martens

Over je mannetje staan

Eva Karelse

Over de sfeer binnen de opleiding

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Vooral na je stage krijg je veel ruimte om een eigen kleur aan de opleiding te geven. Je doet dit door minors te kiezen. Daarmee heb je in het tweede jaar al even kennisgemaakt. In een minor krijg je de vrijheid om je studie verder te verdiepen. Dat kan zijn de minor Psychologie of de minor Visual Design & Front-end Development. In de laatstgenoemde richt je je speciaal op de gebruiksvriendelijkheid van een website. Wil je op een andere manier méér doen met het element creativiteit in je studie, dan volg je bijvoorbeeld de minor Fotografie. Op deze manier ontwikkel je je binnen Communication & Multimedia Design in de richting die jij wilt. Je bepaalt je eigen koers op weg naar het beroep dat je uit wilt gaan oefenen.

Werkvormen

Colleges en gastcolleges

Tijdens je opleiding Communication & Multimedia Design is er veel afwisseling in onderwerpen en in werkvormen. Bij de hoorcolleges hoor je geregeld een inspirerend verhaal te horen van gastsprekers uit de praktijk. Zeg nu zelf, het is toch superinteressant om te weten hoe het er echt aan toegaat bij TamTam of Fabrique, de grootste webbureaus van Nederland?

Werkcolleges en workshops

Tijdens de werkcolleges en workshops leer je onder andere schetsen, storyboards creëren, interviews afnemen en beeldbewerking met Photoshop. Je oefent veel met ontwerp- en onderzoeksmethoden. De basis van technieken die je aangereikt krijgt, kun je zelf aanvullen en verdiepen.

Projecten

Tijdens een project ontwerp je bijvoorbeeld – al dan niet samen met medestudenten – een nieuwe website voor een theater of een app om jonge kinderen gezonder te laten eten. Aan het einde van een project geef je presentaties aan docenten en opdrachtgevers.

Toetsen

Om te meten of je een vak voldoende beheerst of een project goed hebt uitgevoerd, maak je toetsen en doe je assessments. Er zijn schriftelijke, mondelinge en praktische toetsen.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Communication & Multimedia Design stel je aan onze studievoorlichter Johan Jongeneel. Je kunt hem bereiken via voorlichtingcmd@hhs.nl. Je kunt ons ook op Facebook vinden.

 

Contact met een student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Wij zien jou vanaf dag 1 als ontwerper. Als een young professional. We geven je dus veel ruimte om zelfstandig te onderzoeken en te ontwerpen. Maar ook zelfstandig opererende professionals hebben weleens een duwtje in de goede richting nodig. Kom je ergens niet uit, schakel dan een docent in.
Tijdens je studie krijg je een studieloopbaanbegeleider. Hij of zij is je coach en gesprekspartner bij het uitstippelen van je studieroute en bij de keuze van de onderwijsvormen. In het eerste jaar praat je minstens 3 keer met je studieloopbaanbegeleider over hoe het met jou en je studie gaat.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Communication & Multimedia Design - Voltijd?