Finance & Control - Voltijd

Van start-up tot Starbucks, van unicorn tot Unicef. Als bedrijfseconoom speel je een belangrijke rol bij elke organisatie. Jij weet hoe het bedrijf er financieel voor staat en adviseert het management welke kant het op moet: bezuinigen of investeren, hoe gaan we verantwoord om met klimaat en milieu? Bij de opleiding Finance & Control leer je te werken met de modernste technologische hulpmiddelen om de cijfers helder op een rijtje te zetten, bijvoorbeeld door een dashboard te maken. Blockchain, data analyse, artificial intelligence: het komt allemaal aan bod. Zo kun je precies weergeven en analyseren hoe je bedrijf ervoor staat en in een flitsende presentatie jouw visie op de toekomst geven. Want ook dat leer je bij Finance & Control.

Opbouw van Finance & Control - Voltijd

Werkcollege

22

uur per week

Zelfstudie

13

uur per week

Projecturen

5

uur per week

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Je eerste keuze is Finance & Control, maar Accountancy krijg je er in het propedeusejaar bij. Zo leer je beide richtingen een jaar lang kennen en dan pas hoef je je definitieve keuze te bepalen. Toch liever Accountancy? Dan maak je gewoon de overstap met behoud van alle vakken die je al gehaald hebt!

De basis

Natuurlijk brengen we je allereerst de basis van Finance & Control bij. De begrippen, wat het inhoudt om bedrijfseconoom te zijn, wat erbij komt kijken. Je krijgt vakken als financieel management, bedrijfsadministratie en externe verslaggeving, maar ook Engels en wiskunde. Want het werkterrein van de bedrijfseconoom is groot en dat biedt jou veel mogelijkheden, met als centraal doel waardecreatie: win-win voor de organisatie én voor de maatschappij. Daarbij leer je technische hulpmiddelen als Excel, Power BI en MS Dynamics te gebruiken. Voor vragen kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider en bij derdejaarsstudenten, die je graag helpen in de rol van tutor of coach. Samen werken en leren met je medestudenten, maar ook: samen plezier maken en samen netwerken, bijvoorbeeld bij onze eigen studievereniging FESA.

BFM Circular Challenge

Halverwege jaar 1 begin je aan een internationaal project: de BFM Circular Challenge. Je werkt online in groepjes van zes met studenten van andere economische opleidingen binnen De Haagse. Samen ontwikkel je een product en schrijf je in een ondernemingsplan hoe je het op de markt wilt brengen. Duurzaam en circulair, dus het is niet vervuilend en kan na gebruik volledig gerecycled worden. Van idee tot product: precies zoals het bij een bedrijf werkt. De BFM Circular Challenge is het praktijkhoogtepunt van het jaar!

Lesrooster

Semester 1
Inleiding Financieel Management
Bedrijfsadministratie
Financiële Wiskunde
Excel Basis
Inleiding Marketing
Inleiding Cost Accounting
Bedrijfsadministratie project
Inleiding Organisatie & Management
Studieloopbaanbegeleiding
BFM Circular Challenge
Nederlands Business Communicatie
Semester 2
Bedrijfsadministratie
Inleiding Procesbeheersing
Data analyse (Business Intelligence)
Inleiding Statistiek
Onderzoeksvaardigheden
Business Skills
Internal Reporting
External Reporting
Sustainable Economics
English business communication
Studieloopbaanbegeleiding

Jaar 2

Kennis verdiepen

Nu weet je precies wat je wilt, jij hebt je weloverwogen keuze gemaakt. Het moment om aan de hoofdfase van de opleiding te beginnen.

Finance, belastingrecht, cost accounting, statistiek en risicomanagement: je komt zo veel te weten over Finance & Control dat je aan het werk kunt. Hoe? Door echte opdrachten van echte bedrijven uit te voeren. Jij weet alles van businessmodellen en data-analyse, wordt een kei in Excel, maar je weet ook hoe je met een bredere blik naar de cijfers kijkt. De drie p’s: people, planet, profit. Ondernemingen en organisaties willen meer zijn dan alleen maar winstmachines. Jij leert richting geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast bereid je je voor op je stage in het derde jaar en leer je hoe je goed samenwerkt en hoe je je professioneel opstelt. Overheidsfinanciën vormen ook een onderdeel van dit jaar, net als operations management.

Jaar 3

Speerpunt: stage van bijna een half jaar

Je werkt verder aan je personal en professional leadership, ontwikkelt je tot een financial die visie en advies prima kan presenteren en communiceren. Ook krijg je vakken met de nieuwste fintech-ontwikkelingen: blockchain, cryptocurrency, big data en artificial intelligence. Je loopt stage bij een onderneming of organisatie, waar je allebei beter van wordt. Jij kunt al je kennis in de praktijk brengen om een probleem op te lossen waar je stagebedrijf mee kampt. Daarbij krijg je alle begeleiding die je nodig hebt, vanuit de werkgever en vanuit de opleiding. Zo kun je werken aan zes beroepsproducten: opdrachten die je uitvoert voor het bedrijfsleven en waarmee je een portfolio samenstelt om aan te tonen dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt. En waarmee je na je studie je skills kunt laten zien tijdens een sollicitatiegesprek.

Jaar 4

Minors volgen en afstuderen

Het jaar begint met minors, waarmee je je verder kunt specialiseren als bedrijfseconoom. Dat kan in het buitenland, want we hebben een groot netwerk van partneruniversiteiten, van China tot de Verenigde Staten. Maar het kan ook gewoon op De Haagse, met minors als Blockchain en Circular Business. Ook kun je een doorstroomminor volgen die rechtstreeks toegang geeft tot de masters Accounting & Auditing, Accounting & Control en Accounting & Finance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat scheelt je een jaar als je zo’n vervolgopleiding wilt doen. Veel minors zijn in het Engels: leuk en leerzaam!

Afstuderen

Na de minors ga je een halfjaar aan de slag bij een bedrijf of organisatie voor je afstudeerproject en werk je verder aan je portfolio waarmee je in jaar 3 bent gestart. Nu zul je merken dat je bij Finance & Control het nieuwste van het nieuwste leert, dat je kennis van fintech zo groot is dat je vaak voorligt op collega’s. Zo maak je veel impact bij je werkgever, want jij gebruikt technologie als stuurinstrument. Voortaan ben jij de futureproof financial die de nieuwste inzichten inbrengt bij een bedrijf of organisatie, ook over meervoudige waardecreatie.

Je docenten

Sleep opzij

Studie in beeld

Sleep opzij

Ervaringen buiten de collegezaal

Dave Matabhik

Over een toekomst die bij mij past

Adnane El Arkoubi

Chantal van den Berg

Ranisha Behari

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Minors vallen buiten de vaste vakken, het majorgedeelte van de opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie). Het zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest. Zo’n 20% van je opleiding bestaat uit deze minors. Deze volg je allebei in jaar 4.
 
Je kunt naar het buitenland, en ook onze eigen minors behoren tot de mogelijkheden. De minor Blockchain bijvoorbeeld. Hiermee kan jij na je afstuderen gaan werken bij bijvoorbeeld de haven van Rotterdam, die blockchain inzet om de logistieke processen efficiënter te maken. Of de minor Circular Business. Ondernemen op zo’n manier dat people én planet er profijt van hebben. Of anders Data Science for Business Improvement en Digital Trading? Altijd een stap voor op een ander! Daarnaast kun je een doorstroomminor volgen die rechtstreeks toegang geeft tot 3 masters aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam: de Master Accounting & Auditing, de Master Accounting & Control en de Master Accounting & Finance. Omdat Finance & Control je nu eenmaal opleidt voor een internationale beroepspraktijk, krijg je de minors in het Engels.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. Dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen. 

Behaal je minder dan 50 studiepunten dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Als gevolg van corona is dit bindend studieadvies in het studiejaar 2020-2021 aangepast. Berichtgeving vanuit officiële kanalen voor 2021-2022 en verder wordt gedaan via de hogeschoolkanalen.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de decaan en examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Werkvormen

Je krijgt werkcolleges, praktijkopdrachten, gastlessen en je voert individuele gesprekken. Verder ga je op bezoek bij bedrijven. Daarnaast doe je zelfstudie en werk je aan projecten.

Werkcolleges en practica
Tijdens werkcolleges en practica leer je alle theorie door praktijkopdrachten te doen. Circa 80 procent van de studietijd krijg je werkcolleges. Onder begeleiding van een docent stel je bijvoorbeeld een jaarrekening op of schrijf je een ondernemingsplan. Tijdens onderwijswerkgroepen werk je zonder begeleiding van een docent aan praktijkopdrachten. Je wordt steeds zelfstandiger en met een toets aan het eind van elk blok bewijs jij hoeveel je echt hebt opgestoken van onze praktische manier van lesgeven.

Projecten
Elk jaar is opgedeeld in 4 blokken en in bijna elk blok werk je aan een project. Dat doe je in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Soms doe je dat helemaal zelf, maar meestal met een groepje medestudenten. Je kruipt elke keer weer in een andere rol. Ben jij die controller die alle touwtjes in handen heeft of juist de risicomanager die geen enkel risico uit het oog verliest? In jaar 1 krijg je bijvoorbeeld bijna letterlijk een schoenendoos vol bonnen, facturen en andere financiële papieren en dan moet je van die chaos een sluitende boekhouding maken.

Toetsing
Aan het eind van elke collegeperiode – 4 keer per jaar – maak je verschillende schriftelijke toetsen. Voor je toetsen mag je geen onvoldoende halen. Uiteraard heb je voor elke toets recht op een herkansing.

Contact met de opleiding

Je kunt je vragen via WhatsApp stellen aan Hanneke van Dam, instroomcoördinator via ++31 (0)6 – 39082080 of via fc@hhs.nl.

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Samen staan we sterk

Natuurlijk doe je het niet alleen! Je krijgt hulp bij het studeren. Van je docenten, van je studieloopbaanbegeleider en van derdejaarsstudenten bijvoorbeeld, de zogenaamde tutoren (bijlesgevers) en peer coaches (helpen je met je professionele ontwikkeling).

Samen met een studieloopbaanbegeleider kijk je naar je studieresultaten, wat je al beheerst en waar je aan moet werken. Ook je persoonlijke interesses komen aan bod. Wat zijn je talenten en wat past bij je? Voor een optimale talentontwikkeling is het belangrijk dat je weet wat je sterke kanten en verbeterpunten zijn. Dat doen wij bij onze opleiding aan de hand van een persoonlijk profiel dat jij gaat maken. Dit doen wij in samenwerking met een officieel erkend extern bureau. Met behulp van dit profiel snap je veel beter waarom mensen doen wat ze doen. Het bedrijfsleven werkt met precies dezelfde profielen en we kennen verhalen dat onze studenten zijn aangenomen op basis van hun profiel!

Door dit profiel, maar ook door gesprekken, opdrachten, samen te werken en zeker door het werken in de praktijk,  bepaal je je keuzes en welke kant je opgaat. Daarnaast kent de hoofdfase een studieadviseur per leerjaar en een traject Personal en Professional Leadership om jezelf goed te leren kennen en te leren hoe je met anderen een effectief team vormt en elkaars talenten kunt benutten. 

Juist bij een opleiding zoals de onze is de combinatie finance & control kennis, ICT-kennis en social skills belangrijk en daar helpen we je mee. 

Geïnteresseerd in
Finance & Control - Voltijd?