HBO-V - Duaal

Tijdens de propedeuse oriënteer je je op het beroep van de hbo-verpleegkundige. Je verdiept je in klinisch redeneren en preventie en hierin leer je een onderzoekende houding aan te nemen. Dat heb je nodig voor de thema’s in de hoofdfase: kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, organisatie en implementatie, regie van de hbo-verpleegkundige, gezondheidsbevordering, en ethische aspecten van het verpleegkundig beroep.

Daarnaast werk je minimaal 16 uur bij een zorginstelling via een leerarbeidsovereenkomst. In de eerste 6 weken van de propedeuse kom je 1 keer per week een dag naar school om je persoonlijke leertraject uit te stippelen en om binding te krijgen met je medestudenten. Tijdens de opleiding heb je gemiddeld 1 studiedag per week, waarbij je lessen op school volgt, werkt aan opdrachten en/of online opdrachten maakt. Voor je werkplek krijg je leeropdrachten; zo leer je de theorie meteen toe te passen en krijg je handvatten hoe je om kunt gaan met knelpunten. De vaste schooldag voor de eerstejaars studenten in het schooljaar 2019-2020 is de donderdag.

Opbouw van HBO-V - Duaal

Pilot Flexibilisering

Vanaf september 2017 doet HBO-V Duaal mee aan de landelijke pilot ‘Flexibilisering’. Bij deze pilot mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. Dit heeft als voordeel dat je veel meer inspraak hebt op wat je wil leren, maar ook hoe, waar en wanneer je dat wil doen. Lees hieronder meer over het flexibele onderwijsaanbod en bekijk welk profiel voor jou van toepassing is!

Je hebt MBO-V

Als mbo-verpleegkundige volg je het verkorte programma van 2,5 jaar. Je zoekt zelf een instelling waar je een leerarbeidsovereenkomst met begeleiding op hbo-niveau kunt krijgen voor deze periode, of wellicht is er daartoe ruimte binnen je huidige functie. Je ontvangt vrijstellingen op basis van je diploma, bijvoorbeeld voor modules als medische biologie en verpleegtechnische vaardigheden.

Je hebt al ruime ervaring in de zorg, daarom ligt de focus tijdens de opleiding op verdere ontwikkeling en verdieping in je vak. Je ontdekt wat de rol van regie-verpleegkundige inhoudt, waardoor je complexe zorgprocessen leert coördineren. Je weet en begrijpt wat klinisch redeneren is en kan dit toepassen in het eigen werkveld. Bij al je handelen neem je een onderzoekende houding aan. Belangrijke modules als 'Ontwerpen en implementeren' en 'De verpleegkundig regisseur' bieden jou de kennis en basis om door te groeien naar je nieuwe rol als hbo-verpleegkundige.

Je hebt SPH

Sph’ers volgen eveneens het verkorte programma van 2,5 jaar. Je zoekt zelf een instelling waar je een leerarbeidsovereenkomst met begeleiding op hbo-niveau kunt krijgen voor deze periode, of wellicht is er daartoe ruimte binnen je huidige functie. Je ontvangt vrijstellingen op basis van je diploma. bijvoorbeeld voor modules  als ‘Communicatieve vaardigheden’, en ‘Ontwerpen en implementeren’.

Je hebt ruime ervaring in de zorg, maar mist nog de verpleegkundige achtergrond. Daarom vergroot je je medische kennis door vakken als pathologie, fysiologie en anatomie. Ook ga je jezelf bekwamen in verpleegtechnische handelingen tijdens de praktijklessen. Tijdens de module 'Kwaliteit van zorg' leer je wat patiëntveiligheid is en de kwaliteit van zorg verbeteren. Via de module 'De verpleegkundig regisseur' duik je in de wereld van het klinisch redeneren en regisseren als verpleegkundige. Vanuit je ervaring als sph'er weet je wat een onderzoekende houding is. Deze loopt als een rode draad door alle modules en leeropdrachten heen. Je leert deze dan ook actief toe te passen in je werkomgeving.

Je hebt een andere opleiding

Met een opleiding zonder zorgachtergrond, is het eveneens mogelijk om de duale opleiding te volgen. Het is dan wel noodzakelijk dat je zelf een leerarbeidsovereenkomst vindt van minimaal 16 uur, waarbij je in een zorginstelling begeleid zult worden op hbo-niveau. Maar ook hier geldt: actief op zoek gaan en initiatieven nemen, loont de moeite! Na de propedeuse heb je zicht op gezondheid van mensen en heb je de basis van klinisch redeneren en preventie geleerd. Verder weet je hoe je een patiënt en zijn omgeving het beste kunt benaderen, hoe je een goed verpleegplan opstelt en met welke methoden je een zorgsituatie goed in kaart brengt. Tijdens de hoofdfase leer je in hoogcomplexe situaties klinisch te redeneren en het zorgproces regisseren door de module 'De verpleegkundig regisseur'. Zo word je opgeleid tot een zorgprofessional die scherp kan analyseren en kennis en kunde weet om te zetten naar de praktijk. Je leert wat patiëntveiligheid is en hoe je de kwaliteit van zorg kunt verbeteren. Je maakt op basis hiervan een verbeterplan en leert die in de organisatie te implementeren.

Studielast

20

uur per week (indicatie)

Leerwerkplek

16

uur per week (minimaal)

Les

1

dag per week (gemiddeld)


Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de opleiding HBO-V Duaal in Den Haag leg je voor aan instroomcoördinatoren Wendy van den Berge via dit contactformulier, 070 - 305 2344 of 06 28 373 208 of Manya Krijgsman, via dit contactformulier of 06 28 374 599.
Je kunt ons ook op Facebook vinden.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding HBO-V duaal maak je kennis met je studiecoach. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je resultaten, je carrière en nog veel meer. Hij of zij ondersteunt je met het maken van belangrijke keuzes. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan kun je terecht bij je studiecoach, maar je ben ook altijd welkom bij de decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
HBO-V - Duaal?

Meld je aan