Huidtherapie - Deeltijd

Ben jij werkzaam in de schoonheidsverzorging of de (para)medische zorg? Of ben je al in het bezit van een bachelorsdiploma én heb je een passie voor huidzorg? Kies dan voor de deeltijdopleiding Huidtherapie en volg een leerroute die bij jouw situatie en ervaring past.
Tijdens de opleiding verdiep je je in praktijkgericht onderzoek, leer je alles over behandelingen en krijg je communicatievaardigheden onder de knie. Kortom je verdiept je kennis en vergroot je ervaring met een studieprogramma op maat in de wereld van pigment- en haarafwijkingen, (preventie van) huidtumoren, acne, littekens, wonden, eczeem en oedeem.

Samen met je studiecoach bepaal je op welke manier jij het programma volgt en of er leeruitkomsten zijn die jij al beheerst. Dit biedt mogelijkheden voor versnelling. Bij het opstellen van jouw studieprogramma houden we dus rekening met je (werk)ervaring en met je werk- en je thuissituatie. In jaar 1, het propedeusejaar, moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten halen.

Opbouw van Huidtherapie - Deeltijd

Contacttijd

Als deeltijdstudent zal je een vast dag in de week (gemiddeld zo’n 8 uur) les hebben op de Haagse Hogeschool. Je volgt dan werkcolleges en vaardigheidslessen, je werkt in groepen aan een opdracht en kan een gesprek hebben met je studiecoach. Op de overige dagen van de week ga je online of zelfstandig thuis of op je werkplek met opdrachten aan de slag.

Individuele vrijheid

De opleiding is opgebouwd rond leeruitkomsten: kennis en vaardigheden die je moet beheersen om een bepaalde studieonderdelen af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je kunt lessen volgen, maar dat hoeft niet. Je kunt de opgegeven boeken, artikelen en digitale bronnen lezen, maar je mag ook andere informatie gebruiken. Jij kiest je eigen leerweg.

Je eigen tempo

Je kunt het programma daarnaast ook in je eigen tempo doorlopen. Het standaardprogramma is 4 jaar, maar je kunt de opleiding ook sneller of juist minder snel afronden. Dat is afhankelijk van je voorkennis en je eigen keuzes. Je kunt bijvoorbeeld direct leeruitkomsten aantonen als je bepaalde leeruitkomsten al beheerst. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach. Hiermee spreek je af hoe je je studie wilt doorlopen. In de propedeuse geldt dat de flexibiliteit vooral zit in de keuze voor een volgorde van de studieonderdelen, maar niet in tijd in het eerste jaar moet je wel 50 van de 60 studiepunten halen om verder te gaan met de opleiding.

Flexibele toetsing

Als je de benodigde kennis en ervaring in huis hebt, kun je de toets maken, ook als je geen lessen hebt gevolgd. Zo ben je in deze nieuwe opzet niet gebonden aan een vaste jaarindeling, maar is je studieprogramma flexibel en op maat samen te stellen. Elke toets kun je tweemaal per jaar doen.
Studielast (indicatie)

20

uur per week


Jaar 1

Basiskennis en vaardigheden in de huidzorg

In de propedeuse van de paramedische deeltijdopleiding Huidtherapie leer je wat het betekent om een HBO-beroep uit te oefenen.
Daarin wordt verwacht dat je kritisch nadenkt over de zorg die je aan huidpatiënten wil geven om de beste kwaliteit van leven te garanderen.
Je doet allerhande medische basiskennis op en laat in integrale opdrachten zien dat je in staat bent om professioneel te communiceren
met andere (medische) professionals en praktijkgericht onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de effectiviteit van elektrisch ontharen.

Door je werkervaring of eerder gevolgde (HBO-)opleiding kan het zijn dat je versneld een toets kunt afleggen om aan te tonen dat je bepaalde beroepscompetenties al beheerst op HBO-niveau. Samen met je studiecoach maak je een plan om je eerste jaar zo in te vullen dat het past in jouw leven, bij jouw eerder verworven competeties en bij jouw (werk-)situatie.

Jaar 2 - Hoofdfase

Verder bouwen aan je competenties op eindniveau

In de hoofdfase ga je aan de slag met complexere thema’s waarmee je als toekomstig huidtherapeut te maken krijgt. Oedeem bijvoorbeeld, of littekens, vaatproblemen, wondgenezing en licht- en lasertherapie bij verschillende huidaandoeningen. Onderzoek welke behandeling het meest effectief is bij schimmelnagels, of hoe je wondbehandeling in Nepal optimaliseert. Ook werk je aan je professionele skills: communicatie, wetenschap beoefenen, maatschappelijk handelen en professioneel handelen. Je voert complexere opdrachten uit, deels op de hogeschool en deels op jouw werkplek.

Als huidtherapeut aan De Haagse leer je hoe je je onderscheidt als innovatieve en ondernemende professional. Hoe vertel je een patiënt dat ze een chronische aandoening heeft? Hoe zorg je ervoor dat je bij doorverwijzers in beeld bent als professionele zorgverlener? En op welke manier wordt acne door verzekeraars vergoed? Je ontwikkelt je in een internationale en interculturele omgeving en bouwt aan je eigen netwerk: is het handig om je straks aan te sluiten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten? En hoe werk je samen met diëtisten, fysiotherapeuten, dermatologen of een plastisch chirurg? Ook leer je hoe je verantwoord nieuwe technologie toepast. Om zo de kwaliteit van leven van huidpatiënten aanzienlijk te verbeteren.

Specialiseren

Tijdens de hoofdfase heb je voor 30 studiepunten vrije keuzeruimte. Die kun je invullen met een minor: een technisch keuzevak bijvoorbeeld, waarin je de nieuwste laserbehandeltechniek onderzoekt. Of je gaat juist voor een breder vak waarin je leert over de nazorg van oncologiepatiënten. Ook een optie: ga naar het buitenland voor een internationale stage. Zo zie je hoe professionals in andere landen patiënten met huidaandoeningen behandelen.

Afstuderen

Je sluit de deeltijdopleiding Huidtherapie af met een aantal modules waarin innoveren, implementeren en professioneel behandelen
in het werkveld centraal staat. Je kunt hierbij denken aan een module waarbij je middels onderzoek nagaat hoe kwaliteit binnen de
Huidtherapie (in de breedste zin van het woord) verbeterd/verhoogd kan worden.
Je doet dit voor een thema, probleem of vraagstuk van jouw keuze. Denk aan onderzoek naar stoornissen die voorkomen in haren,
nagels of talg, in lymfe- of bloedvaten, of onderzoek pigmentstoornissen. Verdiep je in vraagstukken over chronische jeuk en pijn en het huidimmuunsysteem. Je kunt dit wederom op de hogeschool en/of in de praktijk uitvoeren.
Tijdens bijeenkomsten op De Haagse Hogeschool bespreek je met je medestudenten en docenten hoe je modules verlopen. De opleiding eindigt met een meesterproef, waarin jij je beoordelaars overtuigt van je kwaliteiten als huidtherapeut.

Je docenten

Tarik Brummelaar


Gerbrich Hoeve


Daniella Gutierrez Martinez- van der Meer


Theo Lijding


Anne-Merel van Elp


Douwina van de Peppel


Tessa de Visser


Claudia Jongens


Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. En bijna alles kan. Een verdiepende minor volgen waarmee je jezelf specialiseert in je vakgebied. Denk aan de minor Technologie van de huidzorg, waarmee je je verdiept in de technische kant van behandeltechnieken die je als huidtherapeut gebruikt. Of de minor Kwaliteit van leven van de huidpatiënt. Of juist een verbredende minor om een kijkje te nemen in een ander vakgebied. Denk aan Oncologie & nazorg of Smart technology and the future of healthcare. Een heel andere minor volgen mag natuurlijk ook, bijvoorbeeld Sociology and psychology of food, fitness and health. Huidtherapeuten zijn veelzijdig, en je keuze uit minors is dat ook.

Werkvormen

Flexibele leeractiviteiten

Als deeltijdstudent werk je zelfstandig aan het behalen van leeruitkomsten. Dit doe je aan de hand van beroepsproducten. Om voldoende kennis op te doen kun je kennisclips bekijken en literatuur bestuderen op het tijdstip dat het jou uitkomt. Je vindt ze op onze digitale leeromgeving. Denk aan leermateriaal over medische theorie: fysiologie, pathologie en dermatologie en over de psychologie van het ziek-zijn, over de multiculturele samenleving en over de techniek van lasers.
Je werkt aan leeruitkomsten door het maken van opdrachten. Die kun je vaak goed combineren met je werk, omdat je de opdrachten kunt aanpassen aan jouw werksituatie. Stel: je moet een video inleveren van een gesprek waarmee je communicatieve vaardigheden aantoont. Film dan een gesprek dat je voert op je werk en gebruik die voor de opdracht. Ook voor de stages kijken we wat er mogelijk is in jouw werksituatie. In de skills labs op de hogeschool is altijd ruimte om extra te oefenen met communicatieve en technische vaardigheden.

Op een vaste dag per week ben je op de Haagse Hogeschool. Dan begeleiden de docenten en je studiecoach je bij opdrachten en kun je advies vragen aan experts. Ook werk je op die dagen met andere deeltijdstudenten samen aan groepsopdrachten. Tijdens vaardigheidslessen pas je behandeltechnieken toe op medestudenten. Zelf ben je dan ook patiënt, zodat je weet hoe dat voelt. Verder kun je op je vaste dag gesprekken voeren met je studiecoach, over je leerplan bijvoorbeeld. Op andere dagen van de week volg je onlineonderwijs en werk je zelfstandig aan je opdrachten.

Als toekomstige huidtherapeut leer je bovendien kritisch na te denken en klinisch te beredeneren: waarom en hoe heeft een aandoening zich ontwikkeld? En waarom past de ene behandeling daar beter bij dan de andere? En waarom is het effect van een behandeling net even anders dan de vorige keer? Zo kun je de patiënt met een huidaandoening optimaal behandelen en verbeter je zijn of haar kwaliteit van leven. Bovendien draag je met praktijkgericht onderzoek (wellicht op je eigen werkplek) bij aan de onderbouwing van de keuze voor bepaalde behandelingen.

Contact met de opleiding

Wil je meer weten over toelatingseisen of het programma van de deeltijdopleiding Huidtherapie? Neem contact op met de instroomcoördinator via Huidtherapie-DT@hhs.nl

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Samen met jouw studiecoach maak je een leerplan. Ieder jaar bekijken jullie samen welke leeruitkomsten je al kunt aantonen en wat voor soort huidtherapeut je wilt worden. Op basis daarvan stel je een onderwijsprogramma op maat samen en bekijk je of je opdrachten op je eigen werkplek kunt uitvoeren.
We verwachten wel een grote mate van zelfstandigheid bij het volgen van deze deeltijdopleiding. Discipline, gestructureerd en planmatig werken, zijn kwaliteiten die jij al in huis hebt. Dan ben je uitermate geschikt voor deze deeltijdopleiding.

Volg ons op Instagram
Wil je op de hoogte blijven van wat er gebeurt bij onze opleiding? Dat kan heel simpel. Volg ons op Instagram!

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Vanaf 2022-2023 geen BSA bij opleidingen met een modulaire opbouw
Vanaf collegejaar 2022-2023 wordt er geen bindend studieadvies meer gehanteerd bij deeltijd- en duale opleidingen met een modulaire opbouw. Je krijgt aan het einde van je eerste studiejaar wel een studieadvies zonder bindend karakter.


Geïnteresseerd in
Huidtherapie - Deeltijd?