Huidtherapie - Voltijd

Als toekomstige huidtherapeut leer je alles over de (afwijkingen van) de huid en het lichaam. Hoe kun je een huidaandoening het beste behandelen? Medische kennis pas je toe in de praktijk en je leert hoe je moet omgaan met schaamte of verdriet van je patiënten. Daarnaast leer je hoe je de kwaliteit van leven van patiënten kunt verbeteren. Je doet onderzoek en leert samen te werken met medestudenten of studenten van een andere (internationale) studie. Verder oefen je vaardigheden en behandeltechnieken in onze skills labs. En je loopt stages, leert praktijkonderzoek te doen en kiest een minor.

Opbouw van Huidtherapie - Voltijd

Project

8

uur per week

Zelfstudie

20

uur per week

Hoorcollege

12

uur per week

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Tijdens het eerste jaar van de (para)medische opleiding Huidtherapie verdiep je je in de thema’s pigment, acne, haarafwijkingen en tumoren. Hoe pas je dieptereiniging of lasertherapie toe? En hoe behandel je acne, littekens, of pigmentvlekken? Binnen de thema’s ontwikkel je kennis van medische theorie, anatomie en sociale wetenschappen. 
    
Ook ligt de nadruk op de praktische kant van huidtherapie. Tijdens practica train je vaardigheden die je later als huidtherapeut nodig hebt. Je oefent behandelingen, massages en grepen op elkaar. Zo ontdek je hoe patiënten zich voelen. Basisvaardigheden als presenteren, communiceren en onderzoek doen, train je vanaf jaar 1. Je werkt samen met medestudenten in grote projecten waarin je alles toepast wat je hebt geleerd.

Bij de opleiding Huidtherapie leer je 10 weken lang alles over een huidaandoening. Hierbij staat steeds de patiënt centraal. Tijdens die 10 weken wordt kennis op 3 momenten getoetst met kennistoetsen. Daarnaast laat je op verschillende momenten tijdens de integrale opdracht zien dat je de beste zorg aan een patiënt met een specifieke huidaandoening weet te bieden en de kennis kunt toepassen.

In de blokken staan de thema’s centraal. Alle lessen sluiten daarbij aan: tijdens de hoorcolleges leer je bijvoorbeeld meer over psychologie, medische theorie of de organisatie van de gezondheidszorg. Tijdens werkcolleges voer je bijpassende opdrachten uit en bij de vaardigheidslessen werk je aan vaardigheden als het behandelen van een patiënt met acne of het uitvoeren van onderzoek.

Lesrooster

Thema's
De patiënt met een pigmentafwijking
De patiënt met acne
De patiënt met een afwijking in de beharing
De patiënt met huidtumoren

Jaar 2

Verder bouwen aan je basiskennis

In het tweede jaar behandelen we complexere thema’s waarmee je als toekomstig huidtherapeut te maken krijgt. Tijdens het eerste halfjaar verdiep je je in oedeem (een vochtophoping in de huid). Ook leer je over littekens, vaatproblemen en wondgenezing. En je leert omgaan met de (soms heftige) emoties die een rol kunnen spelen bij oedeempatiënten. 

In de tweede helft van jaar 2 verdiep je je in de toepassing van licht- en lasertherapie bij verschillende huidaandoeningen. Daarnaast vindt een assessment plaats waarbij alle kennis en vaardigheden die je hebt geleerd in de basisperiode nogmaals aan bod komen. Tijdens deze periode start je ook met de voorbereiding op het derde studiejaar waarin je stage gaat lopen en keuzevakken gaat kiezen.

Als huidtherapeut aan De Haagse leer je meer: je leert je te onderscheiden als innovatieve en ondernemende professional, te werken in een internationale en interculturele omgeving, je eigen netwerken te ontwikkelen en verantwoord nieuwe technologie toe te passen waarmee je de kwaliteit van leven van huidpatiënten aanzienlijk verbetert. Met huidtherapie kun je alle kanten op. Er liggen volop kansen als je straks aan de slag gaat!

Jaar 3

Internationaal en specialiseren

In jaar 3 geef je verder invulling aan jouw studietraject. Het eerste halfjaar start je met een minor (vrije keuzeruimte) die je zelf kiest. Denk aan de minor Technologie van de huidzorg, waarmee je je verdiept in de technische kant van behandeltechnieken die je als huidtherapeut gebruikt. Je kunt ook een periode in het buitenland doorbrengen waar je een internationale stage loopt bij een professional die patiënten met huidaandoeningen behandelt.

In het tweede halfjaar bepaal jij zelf de volgorde en inhoud van het onderwijs. Je volgt vijf verschillende keuzevakken en een keuzestage van 15 werkdagen. Daarnaast maak je kennis met de huidtherapeutische praktijk tijdens een stage van 20 werkdagen. Je ontwikkelt je verder in alle competentiegebieden van een huidtherapeut en staat stil bij jouw eigen ontwikkeling en carrièremogelijkheden. Je denkt na over wat voor soort huidtherapeut jij wilt zijn en welke richting goed bij je past.


Jaar 4

Afstuderen

In het laatste jaar heb je veel keuzeruimte. Je volgt opnieuw een minor, bijvoorbeeld Kwaliteit van leven van de huidpatiënt. Ook kun je de minorruimte gebruiken om extra stage te lopen, naar het buitenland te gaan om internationale ervaring op te doen, of om als student-assistent aan de slag te gaan.

Je rondt de opleiding Huidtherapie af met een uitgebreide stage en afstudeeropdracht. Daarbij doe je onderzoek en verwerk je alle kennis en vaardigheden in een verslag. Tijdens terugkomdagen bespreek je met medestudenten en docenten hoe je stage en afstudeeropdracht verlopen. De opleiding eindigt met een meesterproef, waarin jij je beoordelaars overtuigt van je kwaliteiten als huidtherapeut.


Je docenten

Anne-Merel van Elp


Douwina van de Peppel


Theo Lijding


Daniella Gutierrez Martinez- van der Meer


Gerbrich Hoeve


Tarik Brummelaar


Claudia Jongens


Tessa de Visser


Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, of doet dat in overleg met je studieloopbaanadviseur. En bijna alles kan. Een verdiepende minor volgen waarmee je jezelf specialiseert in je vakgebied, bijvoorbeeld met Technologie van de huidzorg. Of juist een verbredende minor om een kijkje te nemen in een ander vakgebied. Denk aan Oncologie & nazorg of Smart technology and the future of healthcare. Een heel andere minor volgen mag natuurlijk ook, bijvoorbeeld Sociology and psychology of food, fitness and health! Huidtherapeuten zijn veelzijdig, en je keuze uit minors is dat ook.

Werkvormen

Colleges, practica, opdrachten

In je eerste twee jaar volg je veel colleges, van je eigen docenten of van gastsprekers. Een huidtherapeut, een arts of een patiënt die iets vertelt over zijn of haar ervaringen, afgewisseld met lessen over bijvoorbeeld anatomie. Tijdens practica pas je behandeltechnieken toe op je medestudenten. Zelf ben je ook regelmatig patiënt voor je medestudenten. In de skills labs van de opleiding Huidtherapie kun je altijd extra oefenen. Je duikt in de wereld van gesprekstechnieken, leert op de juiste wijze voorlichting te geven en krijgt alle handvatten mee om je eigen zaak op te zetten. Alles wat je leert, pas je toe tijdens opdrachten. En die kennis wordt gecontroleerd tijdens kennis- en competentietoetsen. 

Ook is er veel ruimte voor de eigen invulling van je studie. Je kiest minors, kunt stages lopen, kiest een aantal opdrachten en kunt aan de slag als student-assistent.

LET OP: voor sommige Huidtherapie-werkvormen en -opdrachten is het nodig om op blote huid te oefenen. Het kan voorkomen dat je enigszins ontbloot (niet naakt) op een medestudent een opdracht of oefening moet uitvoeren. Dit is nodig om bepaalde behandelingen na je opleiding goed in de praktijk te kunnen brengen.

Contact met de opleiding

Contact met een student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding krijg je bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider (dat is altijd een docent van je opleiding). Hem of haar kun je vragen stellen over je studie, stages, carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding. En heb je wat bijlessen nodig? Een ouderejaarstutor begeleidt je dan bij de theorie en geeft je tips. Wil je langer praten, bijvoorbeeld over studie- of persoonlijke problemen, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Huidtherapie - Voltijd?