Human Resource Management - Deeltijd

In ons flexibele studieprogramma vormen we jou tot de HRM expert die vanuit verschillende invalshoeken kan kijken naar onderwerpen die relevant zijn voor je werk. In interactieve lessen werk je samen met professionals van andere vakgebieden. Mét en ván elkaar leren: een kruisbestuiving waar iedereen beter van wordt. Het stelt jou in staat de afdelingen van de organisatie vlekkeloos te laten samenwerken. Jij wordt de bruggenbouwer en breed inzetbare professional die de organisatie van de toekomst nodig heeft.

Vitaliteit, professionele ontwikkeling en talent- en organisatieontwikkeling. Dat zijn enkele thema’s die tijdens de studie aan bod komen. Als HRM-specialist weet jij hoe een organisatie in elkaar zit, welke mensen daarbij passen, hoe je hen gezond houdt en hun kennis up-to-date. Je werkt aan beroepsvaardigheden, maakt opdrachten voor jouw werkgever en verwerft kennis over zaken als arbeidsrecht, circulaire economie, psychologie, organisatiekunde, ethiek en management, met de focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is niet alleen nodig voor de toekomst van de planeet, maar ook voor de toekomst van elk bedrijf. Een HRM-specialist die op strategisch niveau opereert. 

Kortom, wij bieden jou:

• Een multidisciplinair programma gericht op duurzaamheid 
• Een flexibel programma, aan jouw tempo aan te passen
• Een programma dat op de jouw werkcontext en de praktijk is afgestemd
• Vorming van een community, zodat je met en van elkaar leert
• Voorbeelden van en kennismaking met experts uit het werkveld
• Persoonlijke begeleiding

Opbouw van Human Resource Management - Deeltijd


Zelfstudie

15

uur gemiddeld per week

Werkcollege

8

uur per week

Praktijkopdrachten

12

Studiepunten

60

minimaal 50

Lesdag

1

dag per week (vrijdag)


Propedeuse

Introductie

In de propedeuse leer je de basis van Human Resource Management door analyses, adviezen, handelingen en tools te ontwikkelen die je direct kunt inzetten binnen jouw organisatie. Daarmee laat je zien wat je meerwaarde is voor je organisatie en werk je tegelijk aan je eigen ontwikkeling en toekomstbestendigheid. Je wordt hierbij begeleid door professionals uit diverse disciplines en leert daardoor ook kijken over de grenzen van je eigen vakgebied.

Het programma is opgebouwd rondom zes duurzaamheidtransities, die relevant zijn voor het Business Management domein. Als kapstok voor ons programma werken wij met de Sustainable Development Goals (SDG’s van de United Nations). Dit zijn duurzaamheidsvraagstukken waar je als Bedrijfskundig, Facility Management en Human Resource Management professional een bijdrage aan kunt leveren. Je impact wordt nog groter als je dat in samenwerking doet met professionals van andere disciplines en hoe je dat doet, leer je vanaf dag 1 in dit programma. We bieden je diverse (leer)activiteiten, waarbij we je inspireren en ondersteunen om het maximale uit jezelf te halen.

Propedeuse

Inhoud

Thema 1: Ik de (fl)expert!?
De wereld een beetje beter maken: wie wil dat niet? Met een nieuwsgierige, open en ondernemende blik maak je als professional het verschil. Je ziet uitdagingen als een avontuur, verlegt grenzen en geeft zo invulling en sturing aan je eigen loopbaan. In deze module ontdek je welke impact je kunt hebben. Je gaat op zoek naar duurzame oplossingen voor de samenleving, de organisatie en jezelf.

Thema 2: Technologie werkt!?
Technologische ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en de gig-economie hebben grote impact op organisaties. Beschikbare data geeft hen waardevolle inzichten in het gedrag van klanten of medewerkers. Technologie biedt ook kansen om organisaties duurzamer te maken. In deze module ontdek je wat daarvan de waarde is. Je leert data analyseren en leert over de laatste technologisch ontwikkelingen, zodat je bedrijven kunt adviseren over het duurzaam maken van processen.

Thema 3: Kanshebbers op de arbeidsmarkt
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Hun inzet en motivatie zijn direct van invloed op het bedrijfssucces. Hoe blijven medewerkers vitaal en van toegevoegde waarde, hoe beschikken ze over de juiste competenties? Kortom, hoe blijven ze een leven lang inzetbaar? In deze module leer je hoe je daar invloed op hebt, zodat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers groeit. Daardoor ben je van duidelijke meerwaarde voor jouw toekomstige werkgever.

Thema 4: Menselijk Ondernemen

Er zijn allerlei sociaal maatschappelijke vraagstukken en dit zorgt voor ethische dilemma’s voor organisaties en mensen. Welke onderwerpen houden jou bezig en waarvoor wil je je hard maken? De module Menselijk Ondernemen maakt sociaal maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar. Je onderzoekt verschillende belangen, standpunten en overwegingen en stelt een verbeteradvies voor jouw organisatie op. In jouw voorstel weeg je de ethische en bedrijfseconomische aspecten tegen elkaar af.

Thema 5: De wendbare organisatie
We leven in een dynamische en complexe wereld met veel (internationale) veranderingen. Organisaties die wendbaar zijn reageren daar sneller en beter op. Dat doen ze door op tijd hun processen te optimaliseren. Ze hebben hierbij aandacht voor het herontwerpen van processen zodat deze flexibel en duurzaam zijn. Dat maakt organisaties wendbaar, nu en in de toekomst.

Thema 6: De footprint van de organisatie
Onze economie is vooral financieel gedreven en daardoor op lange termijn niet houdbaar. We putten de aarde uit en merken de gevolgen. Een transitie naar een duurzame economie is dan ook onvermijdelijk. Ook voor jouw organisatie.  In deze module leer je hoe je daaraan kunt bijdragen. Denk aan nieuwe maatregelen of producten met een positief effect op de planeet; op milieu, natuur en grondstoffen. Ook business- en verdienmodellen en ketensamenwerkingsvormen veranderen. Net als de banen en de gevraagde kennis en vaardigheden. ‘Next generation’ ondernemen is dé toekomst.

Lesrooster

Thema 1: Ik de (fl)expert!?
Wat maakt jou uniek? (5EC)
Ontwikkel jezelf tot (fl)expert (5 EC)
Thema 2: Technologie werkt!?
Sturen met data (5 EC)
Strategisch datamanagement (5 EC)
Thema 3: Kanshebbers op de arbeidsmarkt
Duurzame inzetbaarheid medewerkers (5 EC)
Interventie duurzame inzetbaarheid (5 EC)
Thema 4: Menselijk Ondernemen
Social Responsibility (5 EC)
Moreel Kompas (5 EC)
Thema 5: De wendbare organisatie
Wendbaar businessmodel (5 EC)
Wendbare processen (5 EC)
Thema 6: De footprint van de organisatie
Lineaire versus circulaire economie (5 EC)
The next generation business case: the value case (5 EC)
Sleep opzij

Hoofdfase

In de hoofdfase bieden we je een modulair programma waarin jij meer flexibiliteit hebt om de volgorde en inhoud van de modules te kiezen. Zo kun je een programma samenstellen dat past bij hoe jij je wilt profileren op de arbeidsmarkt. Met deze opzet kun je zoveel als mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk studeren naast je werk. Na het behalen van alle zes modules heb je je Bachelor diploma verzilverd.

Het onderwijsprogramma van de hoofdfase is op dit moment in ontwikkeling, maar bestaat op hoofdlijnen uit de volgende modules. Heb je meer vragen? Neem dan contact met ons op of bezoek ons tijdens de open dag.

Lesrooster

Module: Werkplekleren
Je niveau
Je toekomst
Je wereld
Module: Design the future of business
Reshaping your Leadership in Design
Reframing Performance Strategy
Redesigning Operations Strategy
Module: Let’s change
Terugkijken en verbeteren
Initiëren en impact maken
Vooruitkijken en anticiperen
Module: HRM semester
HRM Business Partner
HRM Techniques
Strategische HRM
Module: FM semester
Lange termijn huisvestingsplan
Duurzaam HRM in een facilitaire context
Integrated workplacemanagement en BCM
Module: BK semester
Strategic Leadership
Integrated Reporting & BCM
Organize your future (organizational development/behavior)
Sleep opzij

Uw docenten

Ginger Martina-du Chatenier

Opleidingsmanager studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’


LinkedIn LinkedIn profiel

Wouter Breunesse

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’


Annemieke de Korte

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’


Mijke Post

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’


Morraya Benhammou

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’


LinkedIn LinkedIn profiel

Barbara Groenevelt MHD

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’.


Lucita Couto Gestal

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’.


LinkedIn LinkedIn profiel

Marieke Gombault

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’


LinkedIn LinkedIn profiel

Irene Pilon

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’.


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Flexibel studieprogramma

Uit ervaring blijkt dat je betere studieresultaten haalt als er een goede balans is tussen werk, privé en studie. We willen je helpen een goede balans te vinden door je veel flexibiliteit te gunnen. Het programma biedt mogelijkheden om te versnellen, dan wel gas terug te nemen als je daar behoefte aan hebt. Relevante kennis en ervaring kun je inzetten om je opleiding sneller te doorlopen. Ook kun je na het eerste jaar je eigen studieprogramma samenstellen door keuzes te maken in ons onderwijsaanbod. Er zijn mogelijkheden om je te specialiseren of om je studie vooral te verbreden. Waar je ook voor kiest, aan het einde van je studietraject staat jouw diploma Bedrijfskunde, Facility Management of Human Resource Management voor heel veel opgedane expertise op het door jou gekozen vakgebied. Het bachelordiploma wordt overal in Nederland erkend.

Minors

Stel je studie voor een deel zelf samen

Minors zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest. Op deze manier kun je 30 van de 180 studiepunten halen. Je vult een deel van je opleiding dus zelf in! Die ruimte kun je gebruiken om je studie te verbreden met een aspect dat jouw belangstelling heeft. Een minor kun je volgen binnen De Haagse Hogeschool, maar ook aan een andere hogeschool of universiteit naar keuze. Via een minor kun je je specialiseren, bijvoorbeeld in begeleidingskunde & re-integratie. Of wil je je verdiepen in changemanagement? Kijk dan welke hogeschool of universiteit daarover een minor heeft opgenomen in het programma en schrijf je daarvoor in. Kies in ieder geval een minor waarover je graag vertelt op een feestje. En doe dat dan in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Want uiteindelijk moet de opleiding HRM jouw minorkeuze goedkeuren

Werkvormen

Hoorcolleges? Werkcolleges? Ze komen steeds minder voor bij de deeltijdopleiding HRM. We bieden activerend onderwijs dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de HRM’er staat. Tijdens deze opleiding werk je veelvuldig aan vraagstukken die je inbrengt vanuit je eigen praktijk. De docent is jouw begeleider in dit leerproces. Hieronder lichten we 2 belangrijke principes van ons onderwijs toe.

Leercommunity
Tijdens de studie maak je volop gebruik van blended learning. Je leert thuis, op de werkplek en tijdens de leeractiviteiten op de hogeschool. Daar ontmoet je je medestudenten, met wie je een leercommunity vormt, waarin je de successen samen viert, maar elkaar óók door moeilijke momenten heen helpt. Want wanneer je studeert, werkt en een thuissituatie moet managen, hoeft er maar weinig te gebeuren om de spanningsboog onder druk te zetten. In die situaties is het fijn wanneer je kunt terugvallen op die community. 

Dichtbij de werkvloer
De Haagse Hogeschool is niet alleen de meest internationale hogeschool van Nederland die studenten uitdaagt om wereldburger te worden. Zij biedt ook activerend en studeerbaar onderwijs. Bijvoorbeeld door in haar opleidingen heel dicht bij de werkvloer te staan. Zo ga jij tijdens je studie aan de slag met de doelstellingen van jouw organisatie. Je laat je werkgever zien hoe jij meerwaarde aan de organisatie biedt als professional op het gebied van bedrijfskunde, facility management en/of hrm. Wat je vandaag hebt geleerd, breng je morgen in de praktijk.

 

Contact met de opleiding

Heb je nog vragen over de opleiding en/of je werk relevant is, neem gerust contact met ons op. Je kunt je vragen bij voorkeur stellen via ons contactformulier. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met je op. Heb je een urgente vraag? Dan zijn we telefonisch bereikbaar via:
Mijke Post (studieadviseur / docent): 06 - 14 32 83 67
Wouter Breunesse (leercoach / docent):  06 - 27 17 05 91
Ginger Martina-du Chatenier (opleidingsmanager): 06 - 28 17 29 47

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Tijdens je studie krijg je te maken met docenten die niet alleen kennis overdragen, maar jou ook met veel persoonlijke aandacht begeleiden in je studie. De docent helpt jou je eigen studie meer vorm te geven. Omdat jij voor een deel bepaalt wat je komt halen, ervaar je je studietijd meer als kwaliteitstijd. Je bent absoluut geen nummer. Heb je vragen, dan kun je bij hem of haar aankloppen. Over je studie, je vorderingen, je carrièrekansen en andere dingen. 

Is er meer aan de hand – een vervelende studiedip, twijfels over je studiekeuze, een ziekte die je belemmert in je studie – en heb je daarom behoefte aan extra hulp? Dan kun je terecht bij onze psycholoog, met de vertrouwenspersoon, de decaan of het loopbaancentrum.

 

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).  

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. 

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Human Resource Management - Deeltijd?