Human Resource Management - Deeltijd

In dit studieprogramma trainen we jou om vanuit meerdere invalshoeken te kijken naar onderwerpen die relevant zijn voor je werk en de maatschappij. Je studeert en werkt samen  met professionals van andere vakgebieden. Zo ben je straks in staat om met hen bruggen te bouwen tussen diverse afdelingen. Dit maakt van jou de breed inzetbare professional die het bedrijf van de toekomst nodig heeft.

In deze opleiding houden we ons bezig met complexe vraagstukken in de bedrijfsvoering. Bij dat alles ligt de focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Juist binnen deze thema’s is een multidisciplinaire aanpak nodig, zodat je vroegtijdig inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Zo leer je hoe je duurzame impact kunt hebben en de concurrentie voor kunt zijn.

Opbouw van Human Resource Management - Deeltijd


Zelfstudie

15

uur gemiddeld per week

Werkcollege

8

uur per week

Praktijkopdrachten

12

Studiepunten

60

minimaal 50

Lesdag

1

dag per week (vrijdag)


Propedeuse

Introductie

In de propedeuse leer je de basis van Human Resource Management door analyses, adviezen, handelingen en tools te ontwikkelen die je direct kunt inzetten binnen jouw organisatie. Daarmee laat je zien wat je meerwaarde is voor je organisatie en werk je tegelijk aan je eigen ontwikkeling en toekomstbestendigheid. Je wordt hierbij begeleid door professionals uit diverse disciplines en leert daardoor ook kijken over de grenzen van je eigen vakgebied.

Het programma is opgebouwd rondom zes duurzaamheidtransities, die relevant zijn voor het Business Management domein. Als kapstok voor ons programma werken wij met de Sustainable Development Goals (SDG’s van de United Nations). Dit zijn duurzaamheidsvraagstukken waar je als Bedrijfskundig, Facility Management en Human Resource Management professional een bijdrage aan kunt leveren. Je impact wordt nog groter als je dat in samenwerking doet met professionals van andere disciplines en hoe je dat doet, leer je vanaf dag 1 in dit programma. We bieden je diverse (leer)activiteiten, waarbij we je inspireren en ondersteunen om het maximale uit jezelf te halen.

Propedeuse

Inhoud

Thema 1: Ik de (Fl)expert!?
De wereld een beetje beter maken: wie wil dat niet? Met een nieuwsgierige, open en ondernemende blik maak je als professional het verschil. Je ziet uitdagingen als een avontuur, verlegt grenzen en geeft zo invulling en sturing aan je eigen loopbaan. In deze module ontdek je welke impact je kunt hebben. Je gaat op zoek naar duurzame oplossingen voor de samenleving, de organisatie en jezelf.

Thema 2: Kanshebbers op de arbeidsmarkt
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Hun inzet en motivatie zijn direct van invloed op het bedrijfssucces. Hoe blijven medewerkers vitaal en van toegevoegde waarde, hoe beschikken ze over de juiste competenties? Kortom, hoe blijven ze een leven lang inzetbaar? In deze module leer je hoe je daar invloed op hebt, zodat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers groeit. Daardoor ben je van duidelijke meerwaarde voor jouw toekomstige werkgever.

Thema 3: De wendbare organisatie
We leven in een dynamische en complexe wereld met veel (internationale) veranderingen. Organisaties die wendbaar zijn reageren daar sneller en beter op. Dat doen ze door op tijd hun processen te optimaliseren. Ze hebben hierbij aandacht voor het herontwerpen van processen zodat deze flexibel en duurzaam zijn. Dat maakt organisaties wendbaar, nu en in de toekomst.

Thema 4: Menselijk Ondernemen
Er zijn allerlei sociaal maatschappelijke vraagstukken en dit zorgt voor ethische dilemma’s voor organisaties en mensen. Welke onderwerpen houden jou bezig en waarvoor wil je je hard maken? De module Menselijk Ondernemen maakt sociaal maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar. Je onderzoekt verschillende belangen, standpunten en overwegingen en stelt een verbeteradvies voor jouw organisatie op. In jouw voorstel weeg je de ethische en bedrijfseconomische aspecten tegen elkaar af.

Thema 5: De 'footprint' van de organisatie / 'Next generation'  ondernemen
Onze economie is vooral financieel gedreven en daardoor op lange termijn niet houdbaar. We putten de aarde uit en merken de gevolgen. Een transitie naar een duurzame economie is dan ook onvermijdelijk. Ook voor jouw organisatie.  In deze module leer je hoe je daaraan kunt bijdragen. Denk aan nieuwe maatregelen of producten met een positief effect op de planeet; op milieu, natuur en grondstoffen. Ook business- en verdienmodellen en ketensamenwerkingsvormen veranderen. Net als de banen en de gevraagde kennis en vaardigheden. ‘Next generation’ ondernemen is dé toekomst.

Thema 6: Tech werkt?!
Technologische ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en de gig-economie hebben grote impact op organisaties. Beschikbare data geeft hen waardevolle inzichten in het gedrag van klanten of medewerkers. Technologie biedt ook kansen om organisaties duurzamer te maken. In deze module ontdek je wat daarvan de waarde is. Je leert data analyseren en leert over de laatste technologisch ontwikkelingen, zodat je bedrijven kunt adviseren over het duurzaam maken van processen.

Lesrooster

Thema 1: Ik de (Fl)expert!?
Wat maakt jouw uniek? (5EC)
Ontwikkel jezelf tot (Fl)expert (5 EC)
Thema 2: Kanshebbers op de arbeidsmarkt
Duurzame inzetbaarheid medewerkers (5 EC)
Interventie duurzame inzetbaarheid (5 EC)
Thema 3: De wendbare organisatie
Processen onder de loep (5 EC)
Processen 2.0 (5 EC)
Thema 4: Menselijk Ondernemen
Social Responsibility (5 EC)
Moreel Kompas (5 EC)
Thema 5: De 'footprint' van de organisatie/ ‘next generation’ ondernemen
Circulaire Economie (5 EC)
The Next Generation (5 EC)
Thema 6: Technologie werkt?!
Big data is watching you?! (5 EC)
Technologie; je vriend of vijand? (5 EC)
Sleep opzij

Hoofdfase

In de hoofdfase bieden we je een modulair programma waarin jij meer flexibiliteit hebt om de volgorde en inhoud van de modules te kiezen. Zo kun je een programma samenstellen dat past bij hoe jij je wilt profileren op de arbeidsmarkt. Met deze opzet kun je zoveel als mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk studeren naast je werk. Na het behalen van alle zes modules heb je je Bachelor diploma verzilverd.

Het onderwijsprogramma van de hoofdfase is op dit moment in ontwikkeling, maar bestaat op hoofdlijnen uit de volgende modules. Heb je meer vragen? Neem dan contact met ons op of bezoek ons tijdens de open dag.

Lesrooster

Module: Werkplekleren
Erkenning van jouw werkplek op HBO niveau door uitvoering van relevante taken / opdrachten.
Module: Design think
Innovatie management / creatie
Module: Let’s change
Het begeleiden van veranderingen en transities
Module: Consultancy
In de rol van interne of externe adviseur
Module: Verdieping & Verbreding
Verdieping op de opleiding HRM
Module: Minoren
Twee keuzemodules waarmee je kleuring geeft aan jouw gewenste profilering
Sleep opzij

Uw docenten

Barbara Groenevelt MHD

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’.


Lucita Couto Gestal

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’.


LinkedIn LinkedIn profiel

Ginger Martina-du Chatenier

Teamleider studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’


LinkedIn LinkedIn profiel

Lonneke Frie

Hogeschoolhoofddocent HRM


LinkedIn LinkedIn profiel

Marieke Gombault

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’


LinkedIn LinkedIn profiel

Irene Pilon

Docent studieprogramma ‘De multidisciplinaire professional’.


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Flexibel studieprogramma

Uit ervaring blijkt dat je betere studieresultaten haalt als er een goede balans is tussen werk, privé en studie. We willen je helpen een goede balans te vinden door je veel flexibiliteit te gunnen. Het programma biedt mogelijkheden om te versnellen, dan wel gas terug te nemen als je daar behoefte aan hebt. Relevante kennis en ervaring kun je inzetten om je opleiding sneller te doorlopen. Ook kun je na het eerste jaar je eigen studieprogramma samenstellen door keuzes te maken in ons onderwijsaanbod. Er zijn mogelijkheden om je te specialiseren of om je studie vooral te verbreden. Waar je ook voor kiest, aan het einde van je studietraject staat jouw diploma Bedrijfskunde, Facility Management of Human Resource Management voor heel veel opgedane expertise op het door jou gekozen vakgebied. Het bachelordiploma wordt overal in Nederland erkend.

Minors

Stel je studie voor een deel zelf samen

Minors zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest. Op deze manier kun je 30 van de 180 studiepunten halen. Je vult een deel van je opleiding dus zelf in! Die ruimte kun je gebruiken om je studie te verbreden met een aspect dat jouw belangstelling heeft. Een minor kun je volgen binnen De Haagse Hogeschool, maar ook aan een andere hogeschool of universiteit naar keuze. Via een minor kun je je specialiseren, bijvoorbeeld in begeleidingskunde & re-integratie. Of wil je je verdiepen in changemanagement? Kijk dan welke hogeschool of universiteit daarover een minor heeft opgenomen in het programma en schrijf je daarvoor in. Kies in ieder geval een minor waarover je graag vertelt op een feestje. En doe dat dan in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Want uiteindelijk moet de opleiding HRM jouw minorkeuze goedkeuren

Werkvormen

Hoorcolleges? Werkcolleges? Ze komen steeds minder voor bij de deeltijdopleiding HRM. We bieden activerend onderwijs dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de HRM’er staat. Tijdens deze opleiding werk je veelvuldig aan vraagstukken die je inbrengt vanuit je eigen praktijk. De docent is jouw begeleider in dit leerproces. Hieronder lichten we 2 belangrijke principes van ons onderwijs toe.

Leercommunity
Tijdens de studie maak je volop gebruik van blended learning. Je leert thuis, op de werkplek en tijdens de leeractiviteiten op de hogeschool. Daar ontmoet je je medestudenten, met wie je een leercommunity vormt, waarin je de successen samen viert, maar elkaar óók door moeilijke momenten heen helpt. Want wanneer je studeert, werkt en een thuissituatie moet managen, hoeft er maar weinig te gebeuren om de spanningsboog onder druk te zetten. In die situaties is het fijn wanneer je kunt terugvallen op die community. 

Dichtbij de werkvloer
De Haagse Hogeschool is niet alleen de meest internationale hogeschool van Nederland die studenten uitdaagt om wereldburger te worden. Zij biedt ook activerend en studeerbaar onderwijs. Bijvoorbeeld door in haar opleidingen heel dicht bij de werkvloer te staan. Zo ga jij tijdens je studie aan de slag met de doelstellingen van jouw organisatie. Je laat je werkgever zien hoe jij meerwaarde aan de organisatie biedt als professional op het gebied van bedrijfskunde, facility management en/of hrm. Wat je vandaag hebt geleerd, breng je morgen in de praktijk.

 

Nieuws en Evenementen

Evenementen


  1. 6 februari 2021
    Bezoek onze online Open Dag
Bekijk al onze evenementen

Contact met de opleiding

Heb je nog vragen over de opleiding en/of je werk relevant is, neem gerust contact met ons op:

Ginger Martina-du Chatenier: 06 - 5254 62 44
Marije de Wit: 06 - 5787 09 20

Je kunt je vragen ook stellen via ons contactformulier.  Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met je op.
  


Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Tijdens je studie krijg je te maken met docenten die niet alleen kennis overdragen, maar jou ook met veel persoonlijke aandacht begeleiden in je studie. De docent helpt jou je eigen studie meer vorm te geven. Omdat jij voor een deel bepaalt wat je komt halen, ervaar je je studietijd meer als kwaliteitstijd. Je bent absoluut geen nummer. Heb je vragen, dan kun je bij hem of haar aankloppen. Over je studie, je vorderingen, je carrièrekansen en andere dingen. 

Is er meer aan de hand – een vervelende studiedip, twijfels over je studiekeuze, een ziekte die je belemmert in je studie – en heb je daarom behoefte aan extra hulp? Dan kun je terecht bij onze psycholoog, met de vertrouwenspersoon, de decaan of het loopbaancentrum.

 

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).  

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. 

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Human Resource Management - Deeltijd?

Meld je aan