Human Resource Management - Deeltijd

In dit studieprogramma trainen we jou om vanuit meerdere invalshoeken te kijken naar onderwerpen die relevant zijn voor je werk en de maatschappij. Je studeert en werkt samen  met professionals van andere vakgebieden. Zo ben je straks in staat om met hen bruggen te bouwen tussen diverse afdelingen. Dit maakt van jou de breed inzetbare professional die het bedrijf van de toekomst nodig heeft.

In deze opleiding houden we ons bezig met complexe vraagstukken in de bedrijfsvoering. Bij dat alles ligt de focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Juist binnen deze thema’s is een multidisciplinaire aanpak nodig, zodat je vroegtijdig inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Zo leer je hoe je duurzame impact kunt hebben en de concurrentie voor kunt zijn. 

 

Opbouw van Human Resource Management - Deeltijd

Het onderwijsprogramma is op dit moment in ontwikkeling, neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.
De lesdag is overdag op vrijdag.

Zelfstudie

15

uur per week

Werkcollege

8

uur per week

Praktijkopdrachten

12

Studiepunten

60

minimaal 50


Flexibel studieprogramma

Uit ervaring blijkt dat je betere studieresultaten haalt als er een goede balans is tussen werk, privé en studie. We willen je helpen een goede balans te vinden door je veel flexibiliteit te gunnen. Het programma biedt mogelijkheden om te versnellen, dan wel gas terug te nemen als je daar behoefte aan hebt. Relevante kennis en ervaring kun je inzetten om je opleiding sneller te doorlopen. Ook kun je na het eerste jaar je eigen studieprogramma samenstellen door keuzes te maken in ons onderwijsaanbod. Er zijn mogelijkheden om je te specialiseren of om je studie vooral te verbreden. Waar je ook voor kiest, aan het einde van je studietraject staat jouw diploma Bedrijfskunde, Facility Management of Human Resource Management voor heel veel opgedane expertise op het door jou gekozen vakgebied. Het bachelordiploma wordt overal in Nederland erkend.

Minors

Stel je studie voor een deel zelf samen

Minors zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest. Op deze manier kun je 30 van de 180 studiepunten halen. Je vult een deel van je opleiding dus zelf in! Die ruimte kun je gebruiken om je studie te verbreden met een aspect dat jouw belangstelling heeft. Een minor kun je volgen binnen De Haagse Hogeschool, maar ook aan een andere hogeschool of universiteit naar keuze. Via een minor kun je je specialiseren, bijvoorbeeld in begeleidingskunde & re-integratie. Of wil je je verdiepen in changemanagement? Kijk dan welke hogeschool of universiteit daarover een minor heeft opgenomen in het programma en schrijf je daarvoor in. Kies in ieder geval een minor waarover je graag vertelt op een feestje. En doe dat dan in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Want uiteindelijk moet de opleiding HRM jouw minorkeuze goedkeuren

Werkvormen

Hoorcolleges? Werkcolleges? Ze komen steeds minder voor bij de deeltijdopleiding HRM. We bieden activerend onderwijs dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de HRM’er staat. Tijdens deze opleiding werk je veelvuldig aan vraagstukken die je inbrengt vanuit je eigen praktijk. De docent is jouw begeleider in dit leerproces. Hieronder lichten we onze thema’s en projecten uit. Binnen de projecten werken we in multidisciplinaire teams samen. 

Leercommunity
Tijdens de studie maak je volop gebruik van blended learning. Je leert thuis, op de werkplek en tijdens de leeractiviteiten op de hogeschool. Daar ontmoet je je medestudenten, met wie je een leercommunity vormt, waarin je de successen samen viert, maar elkaar óók door moeilijke momenten heen helpt. Want wanneer je studeert, werkt en een thuissituatie moet managen, hoeft er maar weinig te gebeuren om de spanningsboog onder druk te zetten. In die situaties is het fijn wanneer je kunt terugvallen op die community. 

Dichtbij de werkvloer
De Haagse Hogeschool is niet alleen de meest internationale hogeschool van Nederland die studenten uitdaagt om wereldburger te worden. Zij biedt ook activerend en studeerbaar onderwijs. Bijvoorbeeld door in haar opleidingen heel dicht bij de werkvloer te staan. Zo ga jij tijdens je studie aan de slag met de doelstellingen van jouw organisatie. Je laat je werkgever zien hoe jij meerwaarde aan de organisatie biedt als professional op het gebied van bedrijfskunde, facility management en/of hrm. Wat je vandaag hebt geleerd, breng je morgen in de praktijk.

 

Nieuws en Evenementen

Evenementen


  1. 13 februari 2020
    HRM-event 2020: HRM en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bekijk al onze evenementen

Contact met de opleiding

Heb je nog vragen over de opleiding en/of je werk relevant is, neem gerust contact met ons op: 

Ellen Haasnoot (instroom coördinator en studieadviseur)
instroom-mo-deeltijd@hhs.nl /  06-39077837

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Tijdens je studie krijg je te maken met docenten die niet alleen kennis overdragen, maar jou ook met veel persoonlijke aandacht begeleiden in je studie. De docent helpt jou je eigen studie meer vorm te geven. Omdat jij voor een deel bepaalt wat je komt halen, ervaar je je studietijd meer als kwaliteitstijd. Je bent absoluut geen nummer. Heb je vragen, dan kun je bij hem of haar aankloppen. Over je studie, je vorderingen, je carrièrekansen en andere dingen. 

Is er meer aan de hand – een vervelende studiedip, twijfels over je studiekeuze, een ziekte die je belemmert in je studie – en heb je daarom behoefte aan extra hulp? Dan kun je terecht bij onze psycholoog, met de vertrouwenspersoon, de decaan of het loopbaancentrum.

 

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).  

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. 

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Human Resource Management - Deeltijd?

Meld je aan