Human Resource Management - Voltijd

Talentontwikkeling, organisatieontwikkeling, vitaliteit en professionele ontwikkeling. Dat zijn de thema's die tijdens je studie steeds terugkomen. Want als HRM’er moet je weten hoe een organisatie in elkaar zit, welke mensen daarbij passen, hoe je die mensen gezond houdt en hun kennis up-to-date. Je werkt binnen die thema’s aan beroepsvaardigheden, voert opdrachten in de praktijk uit en verwerft kennis op het gebied van arbeidsrecht, economie, psychologie, organisatie-bedrijfskunde, ethiek en HRM. Wil je op internationaal niveau het vak leren kennen? Dan kun je voor projecten of stage ook gerust naar het buitenland. Straks ben jij die HRM'er die de wereld verandert!

Opbouw van Human Resource Management - Voltijd

Thema's

4

per jaar

Contacturen per thema

10

uur per week

Contacturen

20

uur per week

Dagen op school

4

per week

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Praktijk direct belangrijk

Om een goede HRM’er te worden, ben je in jaar 1 al volop bezig in de praktijk. HRM gaat altijd over mensen en organisaties. Dat leer je niet uit een boekje. Daarom doe je praktijkopdrachten, bijvoorbeeld op Schiphol of bij het Ministerie van Defensie. Het jaar is opgedeeld in 4 thema’s: vitaliteit, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling.

Gevarieerde activiteiten

In ons leerlandschap krijg je heel gevarieerde onderwijsactiviteiten aangeboden. Soms stippel je daarin je eigen weg uit, soms werk je samen in een groep. Je oefent zo je persoonlijke vaardigheden. Voor elk van de vier thema’s doe je in jaar 1 basiskennis op, steeds aan de hand van praktijkopdrachten. Een thema sluit je af met een beroepsproduct, een individuele kennistoets en een individueel assessment. Je krijgt te maken met workshops, rondetafelgesprekken, zelfstudie en onlineonderwijs. Advies: schaf een laptop aan als je die nog niet hebt.

HRM-talentenprogramma

Val je in het propedeusejaar (jaar 1) op door bijzondere prestaties, zoals hoge cijfers, jouw professionele beroepshouding of gedrag? Dan dagen wij je uit. Doe mee met het HRM-talentenprogramma en volg extra vakken. 30 studiepunten extra vanaf jaar 2. Daar krijg je natuurlijk een aantekening van op je diploma. En dat biedt je straks meer kansen op de arbeidsmarkt.

Lesrooster

Blok 1 en 2
Thema’s: organisatieontwikkeling, professionele ontwikkeling
Blok 3 en 4
Thema’s: vitaliteit en talentontwikkeling

Jaar 2

Kennis verdiepen

In semester 1 van jaar 2 start je met je eerste stage. Denk aan de hr-afdeling van een internationaal bedrijf, een uitzendbureau of een hr-adviesbureau. Tijdens je stage houd je je bezig met werving en selectie, onboarden van nieuwe medewerkers, en onderzoek je hoe betrokken medewerkers zijn. Op school krijg je begeleiding in de vorm van intervisie in groepjes van 6 studenten en 1 docent. Je volgt 1 keer in de week onderwijs. Dit alles staat in het teken van jouw professionele ontwikkeling. Zodat je straks met plezier aan werk gaat en weet waar je krachten en talenten liggen.

Het tweede semester van jaar 2 ga je de diepte in binnen de thema’s organisatieontwikkeling en talentontwikkeling. De situaties waarin je een hr-probleem uitpluist, zijn complexer dan in jaar 1. Hoe ga je om met een hoog verloop in een organisatie? En hoe trek je de juiste kandidaat voor een vacature? Ook in jaar 2 beweeg je je in ons leerlandschap, waarin individuele en groepstrajecten elkaar afwisselen. Zelf maak je een ‘beroepsproduct’ voor het bedrijf waar je hebt stage gelopen. Een wervingsplan bijvoorbeeld, of een verzuimplan. Met een groepje medestudenten doe je onderzoek naar de toekomst van werk: hoe gaat dat straks in deze gedigitaliseerde wereld? Daarnaast train je je gesprekstechnieken, volg je workshops en voer je rondetafelgesprekken over maatschappelijke thema’s zoals HR-analytics, big data en zorgen voor een gezonde werkomgeving.


Jaar 3

In het eerste semester van jaar 3 volg je minoren. Daarmee kun je je studie een persoonlijk tintje geven en je specialiseren. Wil je bijvoorbeeld meer weten over teamontwikkeling of leiderschap? Kies dan een van onze eigen HRM-minoren. Misschien gaat je belangstelling uit naar innovatie. Dan zoek je daarover een minor die het beste bij jouw interesse past. Bij een andere faculteit, op een andere hogeschool of in het buitenland. Samenwerken met andere landen kan ook: ga dan voor onze internationale minor.

In het tweede semester volg je het thema professionele ontwikkeling 3. In dit thema staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Je leert hoe je daaraan een bijdrage kunt leveren als HRM'er. Zo pluis je nog verder uit waar je goed in bent en wat je nog kunt verbeteren aan jezelf als professional. Ook verdiep je je verder in de thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Belangrijke thema’s, waarmee je het verschil kunt maken in de organisatie waar je straks als HRM’er aan het werk gaat.

Jaar 4

Het vierde en laatste jaar van de opleiding bestaat uit een deel stage en een deel afstuderen. Je laat zien dat je over de kennis en vaardigheden beschikt om als een beginnende HRM-professional aan de slag te gaan. Je mag je afstudeeropdracht uitvoeren bij je stagebedrijf, of bij een organisatie die je zelf hebt gekozen: van kleinere middenstandsbedrijven tot multinationals of overheidsorganisaties. Denk aan Schiphol Group, Randstad, gemeente Den Haag, HAGA-ziekenhuis of het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Hoe vind je meer kandidaten voor IT-vacatures en hoe evalueer je een strategisch opleidingsplan? Of je zoekt tot op de bodem uit waarom het ziekteverzuim onder personeel zo hoog is. Jouw opdrachtgever verwacht van jou een goed, gefundeerd advies. Je analyseert het verzuimprobleem, verdiept je je in de theorie over verzuim en interviewt medewerkers. Een docent begeleidt je hierbij. Tot slot presenteer je je conclusies en advies aan de opdrachtgever. Zo laat je zien dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt, voor verandering én verbetering. Je docenten

Digna Rinck

d.rinck@hhs.nl

Hans Veentjer

h.veentjer@hhs.nl

Kaat Boevé

hrmstudent@hhs.nl

Ezgi Sahin

e.sahin@hhs.nl

Sicco Brand

hrmstudent@hhs.nl

Carlo Konings

c.c.konings@hhs.nl

Sleep opzij

Studie in beeld

Minoren en vrije ruimte

Stel je studie voor een deel zelf samen

Minoren zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest. Je kunt met minoren 30 van de 180 studiepunten halen. Er zijn minoren op het gebied van innovatie, verandermanagement en duurzaamheid. Je kunt ook een van onze eigen minoren kiezen: teamontwikkeling, Exploring Leadershift of internationale HRM (waarbij we nauw samenwerken met onze internationale partners).

Daarnaast heb je keuzemogelijkheden binnen het thema Vrije Ruimte. De belangrijkste uitgangspunten bij Vrije Ruimte zijn: studenten kunnen overal leren, niet iedereen leert op dezelfde manier, niet elke student kan en weet precies hetzelfde bij de start van de opleiding en niet iedereen heeft unieke toekomstplannen en dromen voor na de studie. Vrije Ruimte biedt je de mogelijkheid zelf invulling te geven aan een deel van je leertraject. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het verzorgen van trainingen op het gebied van solliciteren, presenteren of gesprekken voeren

  • het coachen van leerlingen van het vmbo, havo of mbo

  • het begeleiden van vluchtelingen of asielzoekers

Werkvormen

Het leerlandschap

Tijdens de hbo-opleiding Human Resource Management aan De Haagse reis je door een leerlandschap waarin je veel leert over het vak en jezelf. En waarin je aan projecten werkt. Soms werk je alleen, soms in groepjes. Je kunt aangeven welke manier van leren bij jou past. In het leerlandschap krijg je steeds te maken met de vier hoofdthema’s van HRM: vitaliteit, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling. Die vier thema’s zijn tijdens de hele opleiding stevig verbonden met de praktijk. Per thema ga je aan de slag met een opdracht uit die praktijk. Je volgt workshops en/of trainingen. Ook werk je soms een paar dagen mee in een bedrijf of doe je onderzoek.

Meerdaagse excursies, studiereizen en uitwisselingen

In de opleiding kijk je ook hoe het beroep van HRM’er er in het buitenland uitziet. Je krijgt daar meer zicht op tijdens meerdaagse excursies, studiereizen of uitwisselingen. Na jouw persoonlijke reis door het leerlandschap van onze voltijdopleiding, ben je een HRM’er die klaar is voor een mooie functie. In het bedrijfsleven, bij de overheid of waar dan ook.

Contact met de opleiding

Voor vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Human Resource Management kun je terecht bij Sicco Brand, Nienke Aans en Zunaica Phillips via hrmstudent@hhs.nl.
Je kunt ons ook op Instagram en LinkedIn vinden.

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Jouw studiecoach - altijd een docent van je opleiding - begeleidt jou individueel tijdens je hele studie. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je vorderingen, je carrièrekansen en nog veel meer. Is er meer aan de hand - een studiedip, ziekte, of twijfels over je studiekeuze - en heb je daarom behoefte aan extra hulp? Maak dan een afspraak met onze psycholoog, met de vertrouwenspersoon, de decaan of het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Human Resource Management - Voltijd?

Meld je aan