Human Resource Management - Voltijd

HRM is altijd in ontwikkeling, nu meer dan ooit. Denk maar aan hybride werken: afwisselend thuis en op kantoor. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen in de organisatie. Hoe zorg jij dan voor saamhorigheid tussen collega’s? Dat er ondanks de afstand nog teamwork is? En dat je elkaar kunt blijven stimuleren om het beste uit jezelf te halen? Deze tijd van digitalisering vraagt juist om persoonlijk contact. Bij de opleiding HRM aan De Haagse Hogeschool leer je veel in de praktijk. Leren door te doen, want dat is het leukste en werkt het beste. Samen leren, met studenten, betrokken docenten en professionals uit de praktijk, op weg naar persoonlijke groei. Jij weet straks hoe organisaties in elkaar zitten, welke mensen daarbij passen, hoe je hen gezond houdt en hun kennis up-to-date. Een personeelsbeleid gericht op diversiteit en inclusiviteit, omdat een afspiegeling van de samenleving de organisatie sterker maakt.

Opbouw van Human Resource Management - Voltijd

Thema's

4

per jaar

Contacturen per thema

10

uur per week

Contacturen

20

uur per week

Dagen op school

4

per week

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Leren door te doen

Meteen onder de mensen: al in het eerste jaar van de opleiding ben je bezig in de praktijk. HRM gaat over mensen en organisaties: hoe dat werkt, leer je vooral door te doen. Daarom krijg je veel praktijkopdrachten en gevarieerde leeractiviteiten, zoals workshops, rondetafelgesprekken, zelfstudie en trainingen. De ene keer stippel je je eigen weg uit, de andere keer werk je samen in een groep. Zo ontwikkel je je persoonlijke vaardigheden.

Vier thema’s

HRM is opgedeeld in vier thema’s: vitaliteit, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling. Van elk thema leer je in het propedeusejaar de basiskennis. Je sluit het jaar af met een beroepsproduct, waarbij je de theorie toepast in de praktijk, een kennistoets en een assessment om je HRM-vaardigheden te testen.

Lesrooster

Blok 1 en 2
Thema’s: organisatieontwikkeling, professionele ontwikkeling
Blok 3 en 4
Thema’s: vitaliteit en talentontwikkeling

Jaar 2

Kennis verdiepen

Je eerste stage

Semester 1 van jaar 2 staat in het teken van je eerste stage. Echt aan de slag bij de HR-afdeling van een internationaal bedrijf, een uitzendbureau of als loopbaanadviseur. Je zorgt voor de werving en selectie, wijst nieuwe medewerkers de weg of onderzoekt of mensen wel goed op hun plek zitten. Je hebt één dag per week onderwijs en krijgt intervisie in groepjes van zes studenten en een docent. Je ontdekt wat je leuk vindt en waar jouw talenten liggen. Zo zet je een grote stap in je professionele ontwikkeling.

Pittige HR-kwesties

Het tweede semester ga je de diepte in bij de thema’s organisatieontwikkeling en talentontwikkeling. Individuele en groepstrajecten wisselen elkaar af. Je bijt je vast in pittige HR-kwesties. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich blijven ontwikkelen? Welke stappen kun je nemen als medewerkers ontevreden zijn in een organisatie en veel personeel opstapt? Wat kun je aan de organisatiecultuur doen om dit te verbeteren?

Toekomst van werk

Je maakt een beroepsproduct, bijvoorbeeld voor de organisatie waar je stage liep. Denk aan een wervingsplan of een verzuimplan: nieuwe mensen vinden en ziektegevallen voorkomen. Met een groepje studenten doe je onderzoek naar de toekomst van werk, want door de digitalisering en het thuiswerken verandert er veel. Ook train je je gesprekstechnieken, volg je workshops en voer je rondetafelgesprekken over onderwerpen als big data en een gezonde werkomgeving.

Talentenprogramma

Blink je uit, bijvoorbeeld met hoge cijfers of een professionele beroepshouding? Dan is het talentenprogramma echt iets voor jou. Je gaat extra vakken volgen en dat levert je vanaf het tweede jaar 30 studiepunten extra op. Plus een aantekening op je diploma, wat jou straks nog meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Jaar 3

Specialiseren met minoren

In het eerste semester van jaar 3 volg je keuzevakken, minoren heten die. Daarmee geef je een eigen draai aan je opleiding en kun je je specialiseren. Wil je meer weten over teamontwikkeling of leiderschap? Dat kan met een HRM-minor. Verdiep je je liever in een ander thema? Dan volg je een minor bij een andere opleiding van De Haagse of op een andere hogeschool. Of, als je op avontuur wilt, in het buitenland. Samenwerken met studenten uit andere landen kan ook. Kies dan voor onze internationale minor.

Duurzaam en mensvriendelijk

Bij het thema professionele ontwikkeling in het tweede semester staat internationalisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie duurzaam en mensvriendelijk is? Ook verdiep je je verder in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Jaar 4

Stage en afstuderen

Het laatste jaar van de opleiding HRM loop je stage en doe je een afstudeeropdracht voor je stage-organisatie. In overleg met je docenten kies je je stageplek zelf uit: van een kleine onderneming tot een multinational of een overheidsorganisatie. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe je de vitaliteit van medewerkers kunt verbeteren, wat er nodig is om inclusiviteit op de werkvloer te vergroten of hoe je zorgpersoneel kunt binden. Dat doe je door de organisatie en situatie te analyseren, te praten met medewerkers en de vakliteratuur erbij te pakken, waarbij je volop begeleiding krijgt van docenten en feedback van medestudenten. Tot slot implementeer je een product bij je stageorganisatie waar de organisatie echt mee aan de slag gaat. Zo laat jij zien dat je de kennis en kunde hebt van een echte HRM-professional. Jij bent klaar voor een baan, voor verandering én verbetering.

Je docenten

Digna Rinck

d.rinck@hhs.nl

Hans Veentjer

h.veentjer@hhs.nl

Ezgi Sahin

e.sahin@hhs.nl

Sicco Brand

hrmstudent@hhs.nl

Carlo Konings

c.c.konings@hhs.nl

Sleep opzij

Studie in beeld

Sleep opzij

Vrije ruimte

Je eigen interesse volgen

Je krijgt ook de vrijheid om te kiezen wat je wilt leren binnen het thema vrije ruimte. Het uitgangspunt is dat je overal kunt leren en iedereen op zijn of haar eigen manier leert. Denk aan sollicitatietrainingen geven, middelbare scholieren coachen, vluchtelingen begeleiden of een ministage lopen. Wat jij wilt!

Werkvormen

Het leerlandschap

Tijdens de hbo-opleiding Human Resource Management aan De Haagse reis je door een leerlandschap waarin je veel leert over HRM en over jezelf. Je werkt er aan projecten – soms alleen, soms in groepjes – en ontdekt welke manier van leren het beste bij jou past. In het leerlandschap draait het om de vier hoofdthema’s van HRM: vitaliteit, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling. Bij elk thema ga je aan de slag met een opdracht uit de praktijk. Je volgt workshops en trainingen, werkt een paar dagen mee in een organisatie of doet onderzoek.

Excursies, studiereizen en uitwisselingen

Je krijgt ook te zien hoe HRM in het buitenland werkt. Met je eigen ogen, want je gaat op excursie, maakt een studiereis of neemt deel aan een online-uitwisseling. Na jouw reis door het leerlandschap ben je als HRM’er klaar voor een mooie functie. In het bedrijfsleven, bij de overheid of als zelfstandig ondernemer. Wil jij het verschil maken? Kom langs bij HRM op De Haagse Hogeschool of meld je aan!

Onze verhalen


  1. 10 tips om flexpert te worden
Bekijk al ons nieuws

Contact met de opleiding

Voor vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Human Resource Management kun je terecht bij Sicco Brand, Zunaica Phillips en Ayşe Avci via hrmstudent@hhs.nl.
Je kunt ons ook op Instagram en LinkedIn vinden.

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Jouw studiecoach - altijd een docent van je opleiding - begeleidt jou individueel tijdens je hele studie. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je vorderingen, je carrièrekansen en nog veel meer. Is er meer aan de hand - een studiedip, ziekte, of twijfels over je studiekeuze - en heb je daarom behoefte aan extra hulp? Maak dan een afspraak met onze psycholoog, met de vertrouwenspersoon, de decaan of het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Human Resource Management - Voltijd?