PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs) - 2 jaar

Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Dat is toch geweldig. De pabo – verkorte leerroute brengt de echte juf of meester in je naar boven! Je laat leerlingen zien waar Spanje en Duitsland liggen of legt uit hoe Nederlanders in de middeleeuwen leefden. Maar dat niet alleen. Je wilt ze vooral motiveren en inspireren, want ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en uitdagingen. Samen met ouders, verzorgers en collega’s wil je elk kind een zo onbezorgd mogelijke schooltijd geven. Je biedt ze een veilige plek waar kinderen leren en ontdekken en zich binnen hun mogelijkheden maximaal ontwikkelen.

Studenten aan het woord

Ik hou vooral van de interactie met kinderen. Ze kunnen zo leuk uit de hoek komen.

Edgar van Dijk

Over stage lopen

Anne Kramer

Over een minor in het buitenland

Edgar van Dijk

Over inspirerende voorbeelden

Sleep opzij

Toelatingseisen

Pabo 2 jaar, 2017-2018

Om met de bacheloropleiding Pabo 2 jaar te kunnen beginnen moet je een vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Hieronder zie je de toelatingseisen. Heb je niet het juiste diploma? Kijk dan onder de tabel wat voor jou geldt.
HAVO
C&M
E&M
N&G
N&T
VWO
C&M
E&M
N&G
N&T
MBO
Niet toelaatbaar

Kijk wat in jouw situatie geldt

Studenten met een mbo- of havodiploma zijn niet toelaatbaar voor de pabo – verkorte leerroute. Wel kun je dan de vierjarige opleiding pabo volgen, als je aan de specifieke toelatingseisen voldoet. Je moet aantonen dat je over genoeg kennis beschikt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.
Een verkorte leerroute is mogelijk met een hbo- of wo-diploma. De benodigde 180 studiepunten haal je dan in 2 tot 3 jaar. Je volgt het lesprogramma van de pabo – verkorte leerroute: het eerste jaar heb je colleges, het tweede jaar kun je zelf mede bepalen in welke onderwerpen je je gaat verdiepen. Je kunt naast je reguliere programma (zelfstudie)vakken volgen om sneller af te studeren of je kunt vrijstellingen krijgen voor de minors die je al tijdens je vorige opleiding hebt behaald. 
Bij deze opleiding ben je toelaatbaar met alle vwo-profielen, er is geen extra vakkeneis.
Heb je een vwo-diploma behaald vóór 2010. Dan wordt je diploma individueel beoordeeld op toelaatbaarheid. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met de Centrale Studenten Inschrijvingen (CSI) via het contactformulier.
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het Toelatingsonderzoek 21+. Als je hier voor slaagt, mag je alsnog beginnen met de opleiding van jouw keuze. Het toelatingsonderzoek van opleidingen aan De Haagse Hogeschool bestaat uit een capaciteitentest.
Zit je nu op een (technische) universiteit of een andere hogeschool en wil je overstappen naar De Haagse? Neem dan contact op met coördinator Claudine de Booijs via c.m.debooys@hhs.nl om de mogelijkheden te bespreken.
Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid kun je geen rechten ontlenen.

Student voor een dag

Deze opleiding biedt op dit moment geen online meelopen aan

Open Dag?

Dit studiejaar bieden we weer Open Dagen aan. We hopen je dan weer te kunnen ontvangen op onze locaties, maar vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is dat op dit moment nog onduidelijk. Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom onze Open Dagen.

Proefstuderen

In het studiejaar 2021-2022 zullen er weer Proefstudeerdagen georganiseerd worden.

Meelopen

In het studiejaar 2021-2022 zullen er weer meeloopdagen georganiseerd worden door de opleidingen.

Keuzehulp

We helpen je graag de juiste keuze te maken

Het kan dat je na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog niet weet wat je moet gaan studeren. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt.

Geïnteresseerd in
PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs) - 2 jaar?

Meld je aan