Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Deeltijd

Je hebt altijd al voor de klas willen staan. Nu kun je deze droom waarmaken. Kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen. Kinderen leren lezen en schrijven en zorgen dat ze stevig in de wereld staan. Dat is toch geweldig! De Pabo brengt de echte juf of meester in je naar boven. Je wilt leerlingen vooral motiveren en inspireren, zodat ze volledig tot hun recht komen. Samen met ouders, verzorgers en collega’s wil je ieder kind een zo onbezorgd mogelijke schooltijd geven. Je biedt ze een veilige plek waar kinderen leren en ontdekken en zich binnen hun mogelijkheden maximaal ontwikkelen.

Als de deeltijdopleiding je interesse heeft en je hebt een hbo- of wo-diploma, kijk dan ook zeker naar het zij-instroomtraject dat we sinds kort aanbieden. Dit traject biedt een verkort scholingstraject waarmee je ook volledig bevoegd leraar kan worden. Ontdek alles over het zij-instroomtraject.

 

Kom kijken of het klikt

De Haagse Hogeschool helpt jou in je online ontdekkingstocht. Gewoon vanuit huis, op je mobiel, tablet of computer. Kijk hieronder wat je allemaal kunt doen om te weten te komen welke opleiding het beste bij je past. Zo hopen we jouw studiekeuze zo gemakkelijk mogelijk te maken. Kom kijken of het klikt tussen ons! 

 • Open Dag gemist? Volg onze webinar!
  Het kan zijn dat je onze online open dag hebt gemist. Klik dan op de volgende link en bekijk de webinar die we hebben gemaakt over onze opleiding.
 • Meer weten? Vraag het een docent
  Vragen over vakken? Over studielast? Over de opbouw van de studie? Kom in contact met een docent en vraag hem of haar wat je wilt weten.
 • Meer weten? Kies je student. Waarom klikte het bij hem of haar?
  Neem contact op met onze studenten. Zij vertellen je graag wat zij vinden van deze studie. Klik en kies. 
 

Studenten aan het woord

Richard Borawitz

Over de stage

Youp Krop

Over de keuze voor de opleiding

Suzanne Stad

Over de projecten

Sleep opzij

Toelatingseisen

Pabo Deeltijd, 2020-2021

Om met de bacheloropleiding tot Leraar Basisonderwijs te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Bij sommige profielen zijn bepaalde vakken verplicht. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Hieronder zie je de toelatingseisen. Heb je niet het juiste diploma? Kijk dan onder de tabel wat voor jou geldt.
HAVO
C&M (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Techniek)
E&M (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Techniek)
N&G (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Techniek)
N&T (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Techniek)
VWO
C&M
E&M
N&G
N&T
MBO
Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Toelatingsadvies

Kijk wat in jouw situatie geldt

Je moet genoeg kennis hebben van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek. Je maakt landelijke toelatingstoetsen van de vakken die je niet in je pakket had. Met een vwo-diploma hoef je geen toelatingstoetsen te maken. Op www.goedvoorbereidnaardePabo.nl vind je alle informatie hierover.

Verder moet je bij de start taal en rekenen op niveau 3F beheersen. In het eerste jaar krijg je (landelijke) basiskennistoetsen om dat niveau te toetsen. Om je niveau op peil te krijgen, biedt de Pabo verschillende lessen, masterclasses en weekcursussen aan.

Voor vragen over de toelating kun je contact met ons opnemen via dit formulier.

Een aanstaande leerkracht moet aantonen over voldoende basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen te beschikken. Dit is nodig om les te kunnen geven op de basisschool. Daarnaast is een hoog niveau op taalgebied ook nodig voor het schrijven van verslagen.

Het eerste afnamemoment van de taal- en rekentoets (Wiscat) is voor de poort. In juni krijgen de studenten die dan ingeschreven staan, deze toetsen voor de eerste keer aangeboden. Tijdens het eerste semester van de opleiding, worden de toetsen van taal en rekenen nog driemaal aangeboden. Deze toetsen moeten behaald worden, anders moet de student de opleiding verlaten.

Voorbereiden op de toets kan o.a. door gebruik te maken van de volgende middelen

Rekenen /  Wiscat:

Taaltoets:

 • Bout, M. & Bruijn, de, H. (2014).  Basisvaardigheden grammatica. Groningen: Noordhoff Uitgevers 3e druk; ISBN 9789001831004 
 • Bout, M. & Bruijn, de, H.(2014) Basisvaardigheden spelling. Groningen: Noordhoff Uitgevers 3e druk; ISBN 9789001832780
 • Brouwer, F.C.A. (2013). Basisvaardigheden formuleren. Groningen: Noordhoff Uitgevers 2e druk; ISBN 9789001815325
 • Weerd,de, H. De taaltoets-pabo haal je zo. (2008) Bussum: Coutinho. ISBN 9789046901038
Je kennis van Nederlands, Rekenen en Wiskunde moet voldoende zijn als je start met de opleiding Pabo. Je moet de stof van groep 8 van de basisschool beheersen om les te kunnen geven in diverse vakken op een basisschool. Als deze kennis is weggezakt, heb je een jaar de tijd om die kennis bij te spijkeren. In een speciaal informatiepakket met richtlijnen/literatuurverwijzingen staat hoe je deze kennis kunt ophalen. Je moet de landelijke basiskennistoetsen taal en rekenen van CITO met een voldoende resultaat afsluiten.
Pabo-arrangement
Wil jij voor de klas? Maar heb je een extra opstapje nodig voor een succesvolle start op de pabo? Lees dan meer over het pabo-arrangement in Den Haag.

Voor wie is het bedoeld: 
- Zij-instromers met minimaal een mbo-4 diploma. 
- Havisten die een of alle drie de vakken aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek niet in het eindexamenpakket hadden en hiervoor een toelatingstoets pabo moeten doen.

Succesvol doorstuderen op de pabo 
Om op de pabo te kunnen starten, moet je aan toelatingseisen voldoen. Den Haag kent een aantal arrangementen, waaronder het pabo-arrangement. Dit arrangement duurt een half jaar, waarin je je voor kunt bereiden op: (1) de toelatingstoetsen en (2) een succesvol eerste jaar op de pabo.

Als je de toetsen haalt kun je in augustus beginnen met het eerste jaar van de pabo op De Haagse Hogeschool.

Je volgt op woensdagmiddag de lessen die voorbereiden op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Je kunt een keuze maken uit de drie vaklessen of alle drie de vaklessen volgen. Het programma is 1,5 uur tot 1 dagdeel per week gedurende 14 weken. De examens zijn de landelijke toelatingstoetsen pabo.

Als je de toelatingstoetsen haalt ben je toelaatbaar tot de pabo. Kortom, in Den Haag kun je je voorbereiden op de pabo op een manier die bij jouw situatie past!

Door wie
Het Pabo-arrangement wordt uitgevoerd door VAVO-Haaglanden (Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag).

Kosten
Voor onderwijsassistenten (die onder een Haags schoolbestuur werken) zijn de kosten 50 euro per vak (voor toelatingstoetsen/dus voor de meesten 150) en voor wiscat-training bedragen de kosten 150 euro.

Uitbreiden
Je kunt de lessen van het pabo-arrangement uitbreiden met bijvoorbeeld Wiscat-training, en lessen op de Pabo.

Let op: In verband met de coronacrisis is het Pabo-arrangement voor studiejaar 2020-2021 aangepast. Ook zonder dat je de toelatingstoetsen hebt gedaan kun je aan de Pabo-opleiding beginnen in augustus 2020. De toelatingstoetsen kun je dan uiterlijk in januari 2021 doen, deze moet je dan wel halen. Tijdens de Pabo-opleiding volg je dan de toetstraining (idem als het Pabo-arrangement) op de Hogeschool, zodat je je goed kunt voorbereiden op de toetsen. In februari 2021 start weer het reguliere Pabo-arrangement.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd en heb je vragen? Dan kun je een mail sturen naar paboarrangement@rocmondriaan.nl.

Wil je je meteen aanmelden? Dat kan hier. Daarna volgt een (telefonisch) intakegesprek.

Afhankelijk van je ervaring kun je als extra voorbereiding op de pabo een snuffelstage lopen op een basisschool en ervaren of het basisonderwijs iets voor je is. De lessen zijn op de woensdagmiddag.
Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.

21+-toelatingsonderzoek
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.
Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.
Zit je nu op een (technische) universiteit of een andere hogeschool en wil je overstappen naar De Haagse, dan geldt een aparte regeling. Overstappen is het hele jaar mogelijk. Voor meer informatie en vragen kun je contact met ons opnemen via dit formulier.
Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we je studiepad. Een motivatiebrief vormt de basis van dit gesprek. Probeer in deze brief je beweegredenen om aan de studie te beginnen in maximaal één A4 over te brengen. Enkele tips:

 1. Motiveer waarom je graag leraar basisonderwijs wilt worden en illustreer dit met een concrete ervaring

 2. Geef een korte beschrijving van wat je al gedaan hebt (cursussen, opleidingen en werk)

 3. Leg uit, hoe je de komende jaren je studie, je werk en je privéleven wilt gaan combineren.  

 4. Vertel waarom je op onze flexibele deeltijdopleiding wilt komen studeren en wat je je voorstelt bij een flexibele opleiding.  

Vergeet niet jouw persoonlijke gegevens (naam, adres, studentnummer) op te nemen in de brief. 

Voorlichtingsactiviteiten

Tijdens Open dagen kun je o.a. opleidingspresentaties bijwonen en praten met studenten en docenten. In november is er weer een nieuwe Open dag. Wil jij nu alvast meer weten, omdat je je dit jaar nog wilt inschrijven? Kijk dan onder “Kom kijken of het klikt” op deze pagina en kijk webinars terug of kom in contact met een docent.

Ontdek studeren in deeltijd aan De Haagse

Tips, tricks & FAQ’s

Hoe is het om te studeren naast je werk? Wat komt erbij kijken en hoe zorg je voor de goede balans? Op onze deeltijdpagina vind je antwoord op dit soort vragen en verhalen van andere deeltijdstudenten.

Nieuws en Evenementen

Keuzehulp

We helpen je graag de juiste keuze maken

Het kan zijn dat je na een bezoek aan de Open Dag of na het spreken met docenten en deeltijdstudenten nog niet weet welke opleiding je moet kiezen. Of misschien twijfel je of je over de juiste papieren of werkervaring beschikt om de opleiding van jouw voorkeur te kunnen volgen. We helpen je graag om de opleiding te vinden die het best past bij jouw toekomstperspectief!  

Geïnteresseerd in
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Deeltijd?

Meld je aan