Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd

Je hebt altijd al voor de klas willen staan. Nu kun je deze droom waarmaken. Kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen. Kinderen leren lezen en schrijven en zorgen dat ze stevig in de wereld staan. Dat is toch geweldig! De opleiding tot Leraar Basisonderwijs brengt de echte juf of meester in je naar boven. Je wilt leerlingen vooral motiveren en inspireren, zodat ze volledig tot hun recht komen.
Samen met ouders, verzorgers en collega’s wil je ieder kind een zo onbezorgd mogelijke schooltijd geven. Je biedt ze een veilige plek waar kinderen leren en ontdekken en zich binnen hun mogelijkheden maximaal ontwikkelen.

Kom kijken of het klikt

De Haagse Hogeschool helpt jou in je online ontdekkingstocht. Gewoon vanuit huis, op je mobiel, tablet of computer. Kijk hieronder wat je allemaal kunt doen om te weten te komen welke opleiding het beste bij je past. Zo hopen we jouw studiekeuze zo gemakkelijk mogelijk te maken. Kom kijken of het klikt tussen ons! 

 • Open Dag gemist? Volg onze webinar!
  Het kan zijn dat je onze online open dag hebt gemist. Klik dan op de volgende link en bekijk de webinar die we hebben gemaakt over onze opleiding.
 • Meer weten? Vraag het een docent
  Vragen over vakken? Over studielast? Over de opbouw van de studie? Kom in contact met een docent en vraag hem of haar wat je wilt weten.
 • Meer weten? Kies je student. Waarom klikte het bij hem of haar?
  Neem contact op met onze studenten. Zij vertellen je graag wat zij vinden van deze studie. Klik en kies.
 • Volg ons op Instagram en Facebook
  Wil je op de hoogte blijven van wat er gebeurt bij onze opleiding? Dat kan heel simpel. Volg ons! Op Instagram, op Facebook of allebei.

Studenten aan het woord

Edgar van Dijk

Over inspirerende voorbeelden

Anne Kramer

Over een minor in het buitenland

Ik hou vooral van de interactie met kinderen. Ze kunnen zo leuk uit de hoek komen.

Edgar van Dijk

Over stage lopen

Sleep opzij

Toelatingseisen

Pabo Voltijd, 2022-2023

Om met de bacheloropleiding Pabo Voltijd te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Bij sommige profielen zijn bepaalde vakken verplicht. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Hieronder zie je de toelatingseisen. Heb je niet het juiste diploma? Kijk dan onder de tabel wat voor jou geldt.
HAVO
C&M (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Techniek)
E&M (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Techniek)
N&G (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Techniek)
N&T (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Techniek)
VWO
C&M
E&M
N&G
N&T
MBO
Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Toelatingsadvies

Kijk wat in jouw situatie geldt

Als aankomend PABO student moet je voldoende kennis hebben van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Als je deze vakken niet in je eindexamenpakket had, dan betekent dit dat je van tevoren toelatingstoetsen moet maken. Dit zijn landelijke toelatingstoetsen en dit houdt in dat de inhoud en beoordeling op alle hogescholen gelijk zijn aan elkaar. Om je zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, bieden we bijscholing aan. Op goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie hierover. Met een vwo-diploma hoef je geen toelatingstoetsen te maken.

Let op: voor het studiejaar 2021/2022 moet je vóór 1 januari 2022 de toelatingstoetsen hebben gehaald. Wij adviseren je deze toetsen al vóór 1 september 2021 te met een positief resultaat te halen. Je kunt je opleiding dan goed starten en loopt geen risico de opleiding hierdoor te moeten verlaten.  

Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle relevante informatie: waar je de toetsen kunt halen, dat je per vak recht hebt op twee kansen, wat de data van de toetsvensters zijn (tussen juni en november 2021) en veel meer. Het maakt overigens niet uit bij welke hogeschool je de toelatingstoets maakt, deze is overal hetzelfde en wordt ook op dezelfde manier beoordeeld.

Verder moet je bij de start taal en rekenen op niveau 3F beheersen. In het eerste jaar krijg je landelijke basiskennistoetsen om dat niveau te toetsen. Om je niveau op peil te krijgen, biedt de Pabo verschillende lessen, masterclasses en weekcursussen aan.

Voor vragen over de toelating kun je gebruik maken van dit formulier.
Je kennis van Nederlands, Rekenen en Wiskunde moet voldoende zijn als je start met de opleiding Pabo. Je moet de stof van groep 8 van de basisschool beheersen om les te kunnen geven in diverse vakken op een basisschool. Als deze kennis is weggezakt, heb je een jaar de tijd om die kennis bij te spijkeren. In een speciaal informatiepakket met richtlijnen/literatuurverwijzingen staat hoe je deze kennis kunt ophalen. Je moet de landelijke basiskennistoetsen taal en rekenen van CITO met een voldoende resultaat afsluiten.

Pabo-arrangement
Wil jij voor de klas? Maar heb je een extra opstapje nodig voor een succesvolle start op de Pabo? Lees dan meer over het Pabo-arrangement in Den Haag.

Voor wie is het bedoeld:
- Zij-instromers met minimaal een mbo-4 diploma.
- Havisten die een of alle drie de vakken aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek niet in het eindexamenpakket hadden en hiervoor een toelatingstoets Pabo moeten doen.

Succesvol doorstuderen op de Pabo
Om op de Pabo te kunnen starten, moet je aan toelatingseisen voldoen. Den Haag kent een aantal arrangementen, waaronder het Pabo-arrangement. Dit arrangement duurt een half jaar, waarin je je voor kunt bereiden op: (1) de toelatingstoetsen en (2) een succesvol eerste jaar op de Pabo.

Als je de toetsen haalt kun je in augustus beginnen met het eerste jaar van de Pabo op De Haagse Hogeschool.

Je volgt op woensdagmiddag de lessen die voorbereiden op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Je kunt een keuze maken uit de drie vaklessen of alle drie de vaklessen volgen. Het programma is 1,5 uur tot 1 dagdeel per week gedurende 14 weken. De examens zijn de landelijke toelatingstoetsen Pabo.

Als je de toelatingstoetsen haalt ben je toelaatbaar tot de Pabo. Kortom, in Den Haag kun je je voorbereiden op de pabo op een manier die bij jouw situatie past!

Door wie
Het Pabo-arrangement wordt uitgevoerd door VAVO-Haaglanden (Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag).

Kosten
Voor onderwijsassistenten (die onder een Haags schoolbestuur werken) zijn de kosten 50 euro per vak (voor toelatingstoetsen/dus voor de meesten 150) en voor wiscat-training bedragen de kosten 150 euro.

Uitbreiden
Je kunt de lessen van het Pabo-arrangement uitbreiden met bijvoorbeeld Wiscat-training, en lessen op de Pabo.

Let op: In verband met de coronacrisis is het Pabo-arrangement voor studiejaar 2020-2021 aangepast. Ook zonder dat je de toelatingstoetsen hebt gedaan kun je aan de Pabo-opleiding beginnen in augustus 2020. De toelatingstoetsen kun je dan uiterlijk in januari 2021 doen, deze moet je dan wel halen. Tijdens de Pabo-opleiding volg je dan de toetstraining (idem als het Pabo-arrangement) op de Hogeschool, zodat je je goed kunt voorbereiden op de toetsen. In februari 2021 start weer het reguliere Pabo-arrangement.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd en heb je vragen? Dan kun je een mail sturen naar paboarrangement@rocmondriaan.nl.

Wil je je meteen aanmelden? Dat kan hier. Daarna volgt een (telefonisch) intakegesprek.

Afhankelijk van je ervaring kun je als extra voorbereiding op de Pabo een snuffelstage lopen op een basisschool en ervaren of het basisonderwijs iets voor je is. De lessen zijn op de woensdagmiddag.

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.

21+ toelatingsonderzoek

Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.
Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.
Zit je nu op een (technische) universiteit of een andere hogeschool en wil je overstappen naar De Haagse, dan geldt een aparte regeling. Overstappen is het hele jaar mogelijk. Voor meer informatie en vragen kun je gebruik maken van dit formulier.
Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Om je opleiding aan de Pabo succesvol te kunnen afronden is het een voorwaarde dat je o.a. stageloopt. Omdat je tijdens het stagelopen in aanraking kan komen met kwetsbare doelgroepen, moet je in veel gevallen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aantonen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. In dit geval dus je stage. Wees je er dus van bewust dat als je de opleiding Pabo wil gaan volgen, je een VOG moet kunnen aantonen bij je toekomstige stageplek. Wil je meer informatie over de VOG? Kijk dan verder op de website van de Rijksoverheid

Veelgestelde vragen PABO Voltijd

Het Praktijkbureau van de Pabo, plaatst je op een basisschool. Dit is een school van  één van de besturen waarmee er een overeenkomst is afgesloten. Wij hebben een overeenkomst met 5 besturen:

• DHS – De Haagse Scholen, openbaar onderwijs in Den Haagse Hogeschool
• Lucas Onderwijs – bijzonder onderwijs in Den Haagse Hogeschool
• OPOZ - openbaar primair onderwijs in Zoetermeer
• Librijn – openbaar onderwijs in Rijswijk en Delft
• STOOW – openbaar onderwijs in het Westland

Het uitgangspunt voor plaatsing is je postcode, hoewel er geen garanties gegeven kunnen worden. Misschien heeft de school bij jou in de buurt  geen plek (meer) voor een stagiaire. 

Je hoeft dus niet zelf op zoek naar een stageschool, dat regelen wij voor je!

In het eerste jaar loop je iedere donderdag stage en om de 4 weken loop je een hele week stage. Op deze manier ervaar je vanaf jaar 1 hoe een schoolweek verloopt en maak je diverse activiteiten mee. Bovendien geeft deze week je veel mogelijkheden om te oefenen met het lesgeven. Vanaf het derde jaar ga je twee dagen per week stagelopen en in het vierde jaar bouw je het nog meer op en werk je toe naar een LIO (leraar in opleiding) stage waarin jij een aantal weken de verantwoordelijkheid hebt over een klas.

Afhankelijk van je vooropleiding kunnen toelatingstoetsen verplicht zijn. Kijk hiervoor op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

In het 1e jaar van de Pabo, moet je de taal- en rekentoets met een voldoende afsluiten. Je hebt hiervoor 3 gelegenheden. Voor de zomervakantie is er al een mogelijkheid om de taal- en rekentoets te maken. Dit is een extra gelegenheid, waardoor je ook na de zomer recht hebt op 3 gelegenheden. Wij adviseren je dringend om al voor de zomervakantie de toetsen te maken. De ervaring leert, dat studenten die al een voldoende hebben gehaald voor de toetsen, veel succesvoller studeren.

Het is verstandig om je goed voor te bereiden op de toetsen en niet ‘even te komen kijken wat zo’n toets precies inhoudt’.

Voorbereiden kan middels de volgende literatuur:

Taaltoets:
Bout, M. & Bruijn, de, H. (2014). Basisvaardigheden grammatica, 3e druk
Bout, M. & Bruijn, de, H.(2014) Basisvaardigheden spelling, 3e druk
Brouwer, F.C.A. (2013). Basisvaardigheden formuleren, 2e druk
Weerd,de, H. De taaltoets-pabo haal je zo.(2008) Bussum: Coutinho

Rekentoets:
Moor, E., Uittenbogaard, W. & Kemme, S.(2013) Basisvaardigheden Rekenen. Groningen / Houten: Noordhoff Uitgevers
Rekenenen / wiscat: https://www.cito.nl/onderwijs/hoger-onderwijs/ho-toetsen-pabo/wiscat-pabo/oefentoets/

In september starten er 5 bijlesbijeenkomsten voor taal en 5 bijlesbijeenkomsten voor rekenen. Deze worden aangeboden op maandag en / of donderdag van 16.30u – 18.00u.

Student voor een dag

13 november 2021

Open Dag

Kom naar ons toe op zaterdag 13 november tussen 10.00 en 15.00 uur en maak kennis met onze docenten, studenten en locaties. Onze Open Dag staat in het teken van ontmoeten, doen en kijken of De Haagse het voor jou heeft.

Online sessies
Start jouw Open Dag alvast online! In de week van 8 t/m 12 november worden door bijna alle opleidingen dagelijks online sessies aangeboden waar je vrijblijvend aan deel kan nemen. Door zo’n sessie (of meerdere) te volgen, bereid je je optimaal voor op je Open Dag bezoek van zaterdag 13 november.

Bekijk de webinar van de vorige Open Dag.

16 december 2021

Proefstuderen

In het studiejaar 2021-2022 zullen er weer Proefstudeerdagen georganiseerd worden.

Meelopen

In het studiejaar 2021-2022 zullen er weer meeloopdagen georganiseerd worden door de opleidingen.

Evenementen

 1. 13 november 2021
  Bezoek onze Open Dag
Bekijk al onze evenementen

Keuzehulp

We helpen je graag de juiste keuze te maken

Het kan dat je na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog niet weet wat je moet gaan studeren. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt.

Studie in beeld

Sleep opzij

Geïnteresseerd in
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd?

Meld je aan