Voeding en Diëtetiek - Deeltijd

Praktijkgericht en uitdagend, dat is jou op het lijf geschreven. Je hebt al wat jaren werkervaring en bent op zoek naar een carrière in de voedingsbranche. Dat je voor een deeltijdopleiding tijd moet vrijmaken en veel eigen initiatief moet tonen, schrikt je niet af. Je bent er helemaal klaar voor. Maar je zit zeker niet alleen maar in de schoolbanken: tijdens de studie doe je vrijwel alles zelf. Je past de laatste technologische snufjes toe tijdens opdrachten bij cliënten en zet bijvoorbeeld een fitbit of foodapps in. Je leert praktijkonderzoek doen bij een diëtist, levensmiddelenbedrijf of overheid. Of gaat aan de slag bij een diëtistenpraktijk, doet onderzoek naar een nieuw product en licht consumenten voor over gezonde voeding. Wat jíj wilt.

Opbouw van Voeding en Diëtetiek - Deeltijd

Pilot Flexibilisering

Vanaf september 2017 doet Voeding en Diëtetiek mee aan de landelijke pilot Flexibilisering. Bij deze pilot mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. Dit heeft als voordeel dat je veel meer inspraak hebt op wat je wil leren, maar vooral ook hoe, waar en wanneer je dat wil doen.

De opleiding zit zo in elkaar dat je zo veel mogelijk zelf de regie in handen hebt. Het totale programma bestaat uit 8 modules van elk 30 studiepunten. In de propedeuse volg je 2 modules:

Module 1 - Basismodule Voeding en Diëtetiek
Module 2 - Basismodule Onderzoek en Communicatie

Na de propedeuse volgt de hoofdfase. Daarin ben je vrij om je eigen volgorde te bepalen bij het afronden van de volgende modules:

Module 3 - Coaching van mensen naar een gezondere leefstijl
Module 4 - Ontwerpen en implementeren van gezondheidsinterventies
Module 5 - Ontwerpen en implementeren van voedingsconcepten
Module 6 - Behandelen van cliënten
Module 7 - Een minor naar keuze
Module 8 - Afstudeermodule, innoveren en implementeren in het werkveld

Individuele vrijheid

De opleiding is opgebouwd rond leeruitkomsten: kennis en vaardigheden die je moet beheersen om een bepaalde module af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je kunt lessen volgen, maar dat hoeft niet. Je kunt de opgegeven boeken, artikelen en digitale bronnen lezen, maar je mag ook andere informatie gebruiken. Jij kiest je eigen leerweg.

Je eigen tempo

Je kunt het programma daarnaast ook in je eigen tempo doorlopen. Het standaardprogramma is 4 jaar, maar je kunt de opleiding ook sneller of juist minder snel afronden. Dat is afhankelijk van je voorkennis en je eigen keuzes. Je kunt bijvoorbeeld vrijstellingen krijgen als je bepaalde leeruitkomsten al hebt behaald. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach. Met die coach spreek je af hoe je je studie wilt doorlopen. In de propedeuse geldt dat de flexibiliteit vooral zit in de keuze voor een volgorde van de modules, maar niet in tijd: in het eerste jaar moet je wel 50 van de 60 studiepunten halen om verder te gaan met de opleiding.

Flexibele toetsing

Als je de benodigde kennis en ervaring in huis hebt, kun je de toets maken, ook als je geen lessen hebt gevolgd. Zo ben je in deze nieuwe opzet niet gebonden aan een vaste jaarindeling, maar is je studieprogramma flexibel en op maat samen te stellen. In je eerste jaar (propedeuse) zijn er 6 toetsperiodes. Je levert je beroepsproduct in wanneer jij vindt dat je de leeruitkomst hebt behaald. Elke toets kun je tweemaal per jaar doen.

Uw docenten

Tonnie van Genugten


Emine Taskiran-Chaudry


LinkedIn LinkedIn profiel

Ilsa Meeldijk


Marianne Goedhart


LinkedIn LinkedIn profiel

Puck Suers


Mieke Schrijvers


Paul van den Berg


Gitte Kloek

g.c.kloek@hhs.nl
06 - 86 80 18 03

LinkedIn LinkedIn profiel

Cora van Waveren


Anne-Marie Scholten


Dorien Voskuil


Joke Verberg


Luca van Houwelingen


Machteld van Lieshout

m.vanlieshout@hhs.nl
06 - 89 99 01 59

LinkedIn LinkedIn profiel

Fee Kortekaas


Yvonne van der Lee


Memon Boukiour


Willemijn Pelser


Jacqueline Langius


LinkedIn LinkedIn profiel

Inge Audenaerde


Marjolein Baauw


Gera van den Bergh


Michelle Dingemanse


LinkedIn LinkedIn profiel

Caroelien Schuurman


LinkedIn LinkedIn profiel

Bart van der Wijst


LinkedIn LinkedIn profiel

Paula Groen


Simone Hackett


Cathalijne de Klerk


LinkedIn LinkedIn profiel

Margriet Lerink-Mulderink


LinkedIn LinkedIn profiel

Claudia Choi


Miriam van der Werf


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Voeding en Diëtetiek mail je via vd-deeltijd@hhs.nl.

 

Contact met de student

Social media

De opleiding Voeding en Diëtetiek is actief op meerdere socialmediakanalen. Bijvoorbeeld op Instagram, waar berichten worden geplaatst van evenementen, over huidige studenten, alumni, stageplaatsen, hogeschool brede evenementen en projecten.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Samen met je studiecoach bekijk je of jij bij de studie past en andersom. Ook bespreek je met je coach of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Bijvoorbeeld op basis van werkervaring of eerdere studies. Voeding en Diëtetiek is een brede deeltijdopleiding met maar weinig contacturen. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt over de keuzes die je maakt: welke minoren ga je volgen, welke interesses heb je, welke praktijkplaatsen passen goed bij jou? Hoe ga je aan je leeruitkomsten werken en wat is voor jou een handige planning? Je studieloopbaancoach helpt je daarmee en is persoonlijk betrokken. We helpen je waar nodig, maar vinden het minstens zo belangrijk dat je zelf initiatief neemt en de regie houdt over je eigen ontwikkeling.

Wil je langer praten, bijvoorbeeld over een (studie)belemmeringen, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan kun je terecht bij onze decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Voeding en Diëtetiek - Deeltijd?

Meld je aan