Module Business Continuity Management - NL

Goed risicomanagement is voor een organisatie van groot belang. In de masterclass Business Continuity Management wordt het totale speelveld van BCM, inclusief gerelateerde disciplines zoals ICT-continuïteit en crisisbeheersing, belicht. U leert wat het belang van BCM en de gerelateerde disciplines is, wat de samenhang is en wat ze inhouden. Tevens wat organisaties kunnen doen om de gevolgschade van verstoring van de bedrijfsvoering te minimaliseren. 

Opbouw van Business Continuity Management

In de masterclass Business Continuity Management komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

  • Introductie BCM
  • Business impact analysis
  • Continuïteitsmaatregelen
  • Crisismanagement en crisisbeheeersing
  • Continuïteitsplannen
  • Bedrijfsbezoek


Docenten aan het woord

Mr.drs.ir. Marcel Meuleman
Programme director Finance & Risk

“Het is onmogelijk elke calamiteit te voorkomen. Buiten interne bedrijfsrisico’s zijn er ook altijd externe risico’s die de bedrijfsvoering kunnen bedreigen. Verstandig management betekent ook nagedacht hebben over maatregelen die de continuïteit van de bedrijfsvoering borgen ook in geval van een calamiteit. De masterclass BCM leert de student na te denken over de risico’s van (externe) calamiteiten en de bijpassende beheersmaatregelen.”

Certificaat en erkenning

Business Continuity Management is een masterclass die u in deeltijd volgt en welke afzonderlijk wordt getoetst. Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, heeft de Master Risicomanagement - waar deze masterclass een onderdeel van is - een strenge kwaliteitstoets ondergaan.

Vervolgmogelijkheden

Business Continuity Management is een masterclass die onderdeel uitmaakt van de Masteropleiding Risicomanagement. Na succesvolle afronding krijgt u hiervoor vrijstelling voor deze module als u in de toekomst besluit deel te nemen aan de Masteropleiding Risicomanagement.

Studielast

Een investering in uzelf

De masterclass Business Continuity Management is een kort programma op masterniveau en duurt 6 weken. Het is een intensieve opleiding van 3 studiepunten, die u naast uw werk volgt. U komt elke week op vrijdag voor college bij elkaar (totaal 18 contacturen) en besteedt daarnaast 14 uur per week aan zelfstudie.

Studeren aan de HHS

Studeren aan De Haagse Hogeschool doet u met vakgenoten. In een kleine groep professionals heeft u regelmatig bijeenkomsten; tussendoor werkt u alleen of in een groepjes aan opdrachten, literatuurstudie of gezamenlijke opdrachten. We staan voor individuele aandacht, bij onze programme director, programma manager en docenten kunt u terecht met al uw vragen. Ook als het even tegenzit.

Als hogeschool staan we voor praktijkgericht onderwijs. Docenten werken meestal in het werkveld en brengen cases in het onderwijs, maar ook uw case is welkom.

Team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de masterclass Business Continuity Management aan De Haagse Hogeschool is divers. Academici, directeuren, managers en consultants delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Klaas Hagoort MBCI

Docent


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de toelatingseisen, inschrijving of inhoud van de masterclass? Neem contact op via mail mpc-info@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Module Business Continuity Management - NL?

Meld u dan nu aan