Module Data Analytics met R - NL

Elke organisatie beschikt tegenwoordig over grote hoeveelheden data. Het omzetten van deze data in bruikbare en betrouwbare informatie vergt naast vaardigheden in het gebruik van statistische software ook kennis van statistische technieken. Beide komen in deze masterclass aan de orde. Zonder diep in te gaan op de onderliggende wiskunde leert u gebruik te maken van technieken uit de beschrijvende en de toetsende statistiek. Elke techniek wordt hands-on toegepast in R op data afkomstig van open data bestanden of uit de eigen organisatie.

Opbouw van Data Analytics met R

In deze Masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Programmeren in R
  • Inlezen en schonen van gestructureerde databestanden
  • Inlezen en schonen van ongestructureerde databestanden zoals tekstbestanden
  • Visualiseren
  • Data samenvatten door aggregatie


Certificaat en erkenning

Data Analytics met R is een masterclass die u in deeltijd volgt. De masterclass wordt afgesloten met een programmeeropdracht. Na succesvolle afronding ontvangt u een masterclass-certificaat. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, heeft de Master of Business Administration – Big Data Analytics - waar deze masterclass een onderdeel van is - een strenge kwaliteitstoets ondergaan.


Vervolgmogelijkheden

Data Analytics met R is een masterclass die onderdeel uitmaakt van de Masteropleiding Business Administration – Big Data Analytics. Na succesvolle afronding krijgt u hiervoor vrijstelling voor deze module als u in de toekomst besluit deel te nemen aan de Masteropleiding Business Administration– Big Data Analytics.


Studielast

Een investering in uzelf

De masterclass Big Data Analyticus met R is een kort programma op masterniveau en duurt 10 weken, waarvan 8 collegeweken (totaal 24 contacturen) en 2 weken voor afronding van het afsluitende project. Het is een intensieve opleiding van 3 studiepunten, die u naast uw werk volgt. U komt elke week op maandagavond voor college bij elkaar en besteedt daarnaast 6 uur per week aan zelfstudie. Deze masterclass biedt mogelijkheid tot vrijstelling voor deze module als u na succesvolle afronding besluit om de volledige MBA Big Data Analytics te volgen.


Studeren aan de HHS

Studeren aan De Haagse Hogeschool doet u met vakgenoten. In een kleine groep professionals heeft u regelmatig bijeenkomsten; tussendoor werkt u alleen of in een kleine groepen aan opdrachten. De Academie voor Masters & Professional Courses biedt onderwijs waar individuele aandacht een belangrij aspect is. Bij de programme director, programme manager en uw docenten kunt u terecht met al uw vragen. Ook als het even tegenzit.

Als hogeschool staan we voor praktijkgericht onderwijs. Docenten werken veelal in het werkveld en brengen cases in het onderwijs. Ook uw eigen case kan worden ingebracht tijdens de opleiding.

Team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de masterclass Data Analytics met R aan De Haagse Hogeschool is divers. Academici, directeuren, managers en consultants delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.

J.H. (Hans) van der Zwan

Programme Manager / Docent

j.h.vanderzwan@hhs.nl
+31(0)704458069

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de toelatingseisen, inschrijving of inhoud van de masterclass? Neem contact op via mail mpc-info@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Module Data Analytics met R - NL?

Meld u dan nu aan