Master Cyber Security Engineering - NL

De huidige samenleving is dankzij het internet hyperconnected. We kunnen een scala aan mogelijkheden benutten om via het internet informatie te raadplegen, activiteiten en transacties uit te voeren en mensen te informeren, te raadplegen of te spreken.

Deze ontwikkelingen hebben echter ook een keerzijde: inbreuken op de privacy, verstoringen van dienstverlening en criminele activiteiten in cyberspace zijn steeds vaker voorkomende voorbeelden van cybersecurity-incidenten. Het is daarom van groot belang dat er voldoende cybersecurity-professionals worden opgeleid die over de juiste kennis en kunde beschikken om voor een veilige en economisch kansrijke digitale samenleving te zorgen.

Studie-investering

De Master Cyber Security Engineering duurt 2 jaar. Het is een intensieve opleiding van 60 studiepunten, die u naast uw werk volgt. Reken op een flinke tijdsinvestering. U komt wekelijks voor college bij elkaar op vrijdagen en besteedt daarnaast 10 tot 12 uur per week aan zelfstudie.

Opbouw en onderwerpen


De master is een tweejarige opleiding met een omvang van 60 ECTS. Het programma bestaat uit vier semesters met ieder een eigen focus:

Opbouw Master Cyber Security Engineering

Centraal in alle vier de semesters staat het beheersen van de cybersecurity-risico’s voor een organisatie door het vaststellen en implementeren van cybersecurity-maatregelen.

Semester 1 richt zich op het conceptualiseren van het 'speelveld' van cybersecurity. In dit semester ontwikkelt u samen met uw medestudenten een gemeenschappelijk denkkader door het conceptualiseren van cyberspace, de activiteiten die daarin plaatsvinden en de daarmee samenhangende risico's. 

Vakken semester 1 - Conceptualiseren cybersecurity
Module 1 Inleiding in cybersecurity
Module 2 Risico’s in cyberspace
Module 3 Cyberrisicomanagement

Semester 2 gaat dieper in op de technische cybersecurity-bouwstenen. In dit semester verdiept u zich in de dreigingen voor en de kwetsbaarheden van de cybertechnologie, en hoe daar verdedigend en aanvallend op ingegrepen kan worden. U leert met deze bouwstenen een samenhangend stelsel van beveiligingsmaatregelen te ontwerpen, in te richten en deze kritisch te valideren. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan security by design, security architectuur, (offensive) testing en security operations.

Vakken semester 2 - Cybersecurity bouwstenen
Module 4 Beveiligen van ICT
Module 5 Hacking and malware
Module 6 Monitoring en analyse

In semester 3 wordt de kennis uit de voorgaande semesters geïntegreerd toegepast op organisaties in verschillende sectoren. De gekozen sectoren hebben ieder hun specifieke kenmerken en vereisen een specifieke aanpak voor het managen van de cyberrisico’s. Zo vraagt een ziekenhuis om een andere beveiligingsstrategie dan een bank. U leert om de cybersecurity voor een organisatie in een specifieke sector passend te ontwerpen en in te richten, door de relevante aspecten zoals context, cultuur, gebruikte technologie, dreigingen, kwetsbaarheden, impact en de daarmee samenhangende risico’s te duiden en er adequaat op in te spelen.

Vakken semester 3 - Cybersecurity in sectoren en trends
Module 7 Cybersecurity in financiën en zorg
Module 8 Cybersecurity in vitale sectoren
Module 9 Trends in cybersecurity

In semester 4 voert u zelfstandig een toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek uit. Een relevant, actueel en nieuw kennisvraagstuk met betrekking tot cybersecurity staat centraal. Dit semester resulteert in de masterthesis, de proeve van bekwaamheid op masterniveau.

Vakken semester 4 - Schrijven masterthesis
Module 10 Thesis

Contact met de opleiding

Meer weten over de Master Cyber Security Engineering of andere Masters of Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070-4458900 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Master Cyber Security Engineering - NL?

Meld u dan nu aan