Post Master Executive Coaching

Als executive coach richt u zich op het begeleiden van persoonlijke leiderschapsontwikkeling van het hoger management, topbestuurders, directeuren, CEO’s en ondernemers. De Post Masteropleiding Executive Coaching is een interactieve opleiding waarbij theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden zijn. 

Studie-investering

De Post Master Executive Coaching is een deeltijdopleiding van 10 maanden. U komt wekelijks voor college bij elkaar op woensdag. De studielast is ongeveer 15 uur per week. 

De lesdagen zijn interactief en gericht op zowel de theorie als praktijk. Daarnaast participeert u een keer in de drie weken op de woensdag in uw eigen learning community. U wordt tweewekelijks intensief begeleid in supervisiegroepjes waarbij uw persoonlijke ontwikkeling als executive coach en uw eigen coachingtrajecten centraal staan. U investeert maximaal in uzelf, wij investeren maximaal in uw professionele ontwikkeling.

Executive coachen in de praktijk

U geeft gedurende het programma steeds gericht sturing aan uw eigen ontwikkeling. U reflecteert op uw ervaringen in de praktijk, brengt lastige kwesties in groepssupervisie, experimenteert met nieuw gedrag in uw learning community en oefent als peercoach en ijkt uw handelen aan de vakliteratuur in de plenaire sessies. Uiteraard beschikt u gedurende de post-master over een relevante executive coachpraktijk als onafhankelijk coach voor hoger management, CEO’s, directeuren en ondernemers van minimaal 3 coachtrajecten. In het ontwikkel-assessment en het portfolio-assessment maakt u uw professionele handelen expliciet en onderbouwt u de keuzes die u hierin maakt. Tenslotte maakt u een profiel waarin als executive coach duidelijk maakt wie u bent.

Modulenopbouw
De opleiding bestaat verder uit 5 modulen van 18 lesdagen. De lesdagen hebben een interactief karakter. In de lesdagen ligt de nadruk op de verwerking van de theorie, praktische vaardigheden, methoden en technieken van de executive coach. Inhoudelijke verdieping op thema’s waar bestuurders mee te maken krijgen en die vaak een rol spelen in executive coachen, zoals: leiderschapsontwikkeling, dynamiek van het strategische krachtenveld, leiderschap bij organisatieverandering en -ontwikkeling, ethische dilemma’s worden verder uitgediept.
• Kennismaking, oriëntatie op en basis van executive coaching. 
• Executive coaching: opvattingen, effectiviteit, methoden en vaardigheden.
• Perspectieven op leiderschap.
• De context van de directeur/bestuurder.
• Ethiek, eigen positionering en profilering als executive coach.


Module 1

Kennismaking, oriëntatie op en basis van executive coaching

In de eerste module van de Post Master Executive Coaching maakt u kennis met de andere deelnemers en de opleiding. U oriënteert zich op executive coaching, de basishouding en -vaardigheden van een executive coach en het soort coachvragen waar u mee te maken krijgt. U besteedt ook aandacht aan wat u al in huis heeft als executive coach, wat uw ontwikkeldoelen zijn en hoe u daar vorm aan wilt geven tijdens de opleiding. Parallel aan deze module voert u een eigen traject voor executive coaching uit en maakt u een start met supervisie over uw begeleiding. De supervisie is gericht op uw persoonlijke- en professionele ontwikkeling als executive coach. U sluit de module af met het inrichten van een learning community, die u samen met andere deelnemers zelfstandig vormgeeft. In de learning community wisselt u praktijkervaringen uit, reflecteert u op uw eigen leervragen, en oefent u als peercoach. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: 
• Kennismaking en introductie: met elkaar, opleiding en het veld van executive coaching 
• Persoonlijk leiderschap als executive coach; eigen competenties en ontwikkeldoelen 
• Basisvaardigheden en - houding als executive coach 
• Contact maken en contracteren met de top 
• Executive coachvragen 

Module 2

Executive coaching: opvattingen, effectiviteit, methoden en vaardigheden

In deze module komen verschillende opvattingen over executive coaching aan bod. U besteedt aandacht aan een aantal onderzoeken op het gebied van effectiviteit van executive coaching. U brengt focus aan in uw rol als executive coach die erop neerkomt dat u ervaringsleren bij de directeur/bestuurder faciliteert. U verdiept u in de positieve psychologie en de daarop gebaseerde waarderende benadering als basis voor executive coaching. We sluiten de module af met een ontwikkelassessment. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Verschillende opvattingen over executive coaching.
• Onderzoek naar de effectiviteit van executive coaching.
• Het belang van de relatie tussen directeur/bestuurder en executive coach. 
• Executive coaching gericht op het leren van ervaring. 
• Het belang van de waarderende benadering in executive coaching. 
• Verschillende methoden en technieken in progressiegerichte coaching.

Module 3

Perspectieven op leiderschap

Directeuren/bestuurders geven leiding aan organisaties en aan de verandering van die organisaties. Wat betekent dat voor uw rol als executive coach? Hoe kijkt u zelf naar leiderschap? Bent u van de planning en controle of ziet u leiderschap meer als een sociaal proces? U verdiept u in hoe leiderschap in de huidige tijd wordt opgevat, namelijk als samen met anderen een toekomstvisie creëren, relaties onderhouden en samenwerking organiseren om die toekomst ook gezamenlijk te realiseren. Kan een executive coach hier ook aan bijdragen? 
• Verschillende visies op leiderschap.
• Leidinggeven aan organisatieverandering.
• Perspectieven op leiderschapsontwikkeling. 
• Mogelijkheden en beperkingen van een executive coach. 
• Leiden versus begeleiden. 
• Hanteren van de paradox: sturen op zelfsturing.

Module 4

De context van de directeur/bestuurder

Als executive coach kunt u te maken krijgen met verschillende directeuren/bestuurders, die leidinggeven aan een grote diversiteit aan organisaties: van banken tot ziekenhuizen, van ICT-bedrijven tot scholen. Gedurende deze module vergroot u uw sensitiviteit voor de context van de directeur/bestuurder: wat speelt er binnen de branche, binnen de organisatie, binnen de directie en/of RvT waar deze directeur/bestuurder zich in beweegt en waar hij of zij zich toe moet zien te verhouden? En wat betekent dat voor uw begeleiding? Hoe zorgt u ervoor dat u niet verstrikt raakt in het systeem waar de directeur/bestuurder deel van uitmaakt, maar wel nuttig bent voor de directeur/bestuurder zelf? 
• Diversiteit aan organisatiecontexten.
• Organisaties in verandering. 
• Dynamiek van directies en Raden van Toezicht. 
• Systeemdenken voor executive coaches. 
• Meerzijdige partijdigheid in de praktijk. 
• De executive coach als communicatieve mede- en tegenspeler. 

Module 5

Ethiek, eigen positionering en profilering als executive coach

In de laatste module werkt u aan uw eigen positionering als executive coach: waar bent u van, en waarvan niet? En ook: waar blijkt uit dat u dat inderdaad in huis hebt? Maar ook: hoe gaat u om met ethische aspecten van executive coaching, dus: waar stelt u grenzen, en mogelijk ook: wat kaart u vanuit u zelf aan? U werkt aan uw portfolio en formuleert uw profiel als executive coach. 
• Macht, onmacht en integriteit aan de top.
• Omgaan met schaduwkanten van leiderschap.
• Ethische dilemma’s van de executive coach. 
• Gedragscode als executive coach.
• Afronding en evalueren van een traject van executive coaching.
• Eigen profilering en positionering als executive coach.

U rondt de opleiding af met een publicabel artikel/podcast/webinar wat een bijdrage levert aan het vakgebied van executive coaching. De presentatie daarvan gebeurt in een Studium generale.

Uw docenten

De mensen achter de kennis

Een enthousiast en ervaren onderwijsteam geeft samen met u kleur aan de opleiding. Zij delen hun kennis en praktijkervaring graag met u.

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de Post Masteropleiding Executive Coaching of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). 
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Post Master Executive Coaching?

Meld u dan nu aan