Master Healthy Ageing Professional - NL (part-time)

De samenleving verandert, steeds meer mensen hebben overgewicht, bewegen te weinig of hebben een ongezond voedingspatroon. Daarnaast hebben we te maken met een vergrijzende bevolking. Tegelijkertijd verandert ons zorgstelsel van een stelsel gericht op ziekte en zorg naar een stelsel gericht op gezondheid middels participatie, beweging en preventie. Actieve inzet op Healthy Ageing vanuit een levensloopperspectief wordt steeds belangrijker. De basis voor vraagstukken in healthy ageing wordt immers vaak al op jonge leeftijd gelegd.

Voor wie

Uw interesse gaat uit naar de veranderingen in de domeinen Mens en Maatschappij. U wilt zich verder ontwikkelen en actief bijdragen aan innovatie op het gebied van gezond ouder worden. U ziet u het als een uitdaging om over de grenzen van uw vakgebied heen te kijken en wilt interdisciplinair samenwerken aan nieuwe oplossingen voor complexe vraagstukken. Bovendien heeft u interesse in nieuwe denkwijzen, innovatieve oplossingen en aanpakken. Dan is de master Healthy Ageing Professional iets voor u.

De master Healthy Ageing Professional leidt professionals op tot change agents. Professionals die vanuit een systeemperspectief een actieve rol spelen in het realiseren van innovatie in de transitie naar “gezond ouder worden”. Als change agent leert u vraagstukken en dilemma’s te doorgronden die gerelateerd zijn aan de transitie naar Healthy Ageing. U leert om transitieprocessen te initiëren, vorm te geven en te begeleiden en oplossingen te vinden die aansluiten bij de vragen en behoeften van de eindgebruiker.

Opbouw van Master Healthy Ageing Professional - NL (part-time)

De nadruk in deze master ligt op Randstedelijke problematiek en de faciliterende rol van technologie in de ‘age-friendly city’ en de vraagstukken die dat met zich meebrengt. Daarnaast is deze studie expliciet gericht op een levensloopperspectief. 

Het programma kent een studielast van 60 ECTS verdeeld over 2 jaar. Het curriculum bestaat uit 4 leerlijnen die nauw met elkaar samenhangen.

  1. de conceptuele lijn
  2. de innovatielijn
  3. de onderzoekslijn
  4. de reflectielijn

Deze leerlijnen worden parallel aan elkaar gegeven. Centraal in de opleiding staat de eigen innovatieopdracht. In deze opdracht initieert u een innovatieve interventie gericht op Healthy Ageing binnen een organisatie of netwerk van organisaties. U geeft leiding aan de ontwikkeling daarvan en neemt de regie bij de implementatie of realisatie daarvan. Bij het werken aan de innovatieopdracht worden in grote lijnen de fasen van design thinking en de cyclische werkwijze van actieonderzoek en action learning gevolgd. De vier leerlijnen zijn ondersteunend aan de realisatie van de innovatieopdracht.

De opleiding is competentiegericht; het competentiegericht toetsen vormt een integraal onderdeel van het leerproces. Dit is vooral gericht op het beoordelen van de mate van beroepsmatig handelen.

Leerdoelen

Binnen de master Healthy Ageing Professional ontwikkelt u de volgende competenties:
  • Professionele identiteit: Kritisch reflecteren op uw eigen individuele beroepsidentiteit in relatie tot het veld, en het ontwikkelen van deze beroepsidentiteit.
  • Kritische kennisopvattingen en paradigma’s: Het verwerven van grondige kennis van complexe paradigma’s op het gebied van gezondheid, organisatie- en verandermanagement en praktijkgericht onderzoek. U leert om vanuit deze kritische kennisopvattingen evidence informed te handelen.
  • Creativiteit in innovatieprocessen: Het opdoen van kennis en vaardigheden om creatieve methodes in het ontwerpen en implementeren van innovaties gericht op healthy ageing toe te passen om uw eigen innovatie vorm te geven.
  • Leiderschap in en faciliteren van innovatieprocessen: Ontwikkelen van vaardigheden om een leidende en ondernemende rol in innovatieprocessen gericht op healthy ageing aan te nemen.
  • Inrichten van innovatieprocessen: Vormgeven aan een innovatieproces vanuit de context van healthy ageing en daarbij het omzetten van ideeën in tastbare resultaten door innovatie te koppelen aan ondernemerschap.
  • Praktijkgericht onderzoek: Onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om praktijkgericht onderzoek in te zetten om tot innovatie te komen binnen de eigen beroepspraktijk en in samenspraak met professionals en cliënten.

Contact met de opleiding

Deze opleiding start in september 2020. 

Bent u geïnteresseerd in de Master Healthy Ageing Professional? Laat het ons weten, dan nemen wij contact met u op zodra er meer informatie beschikbaar is.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Master Healthy Ageing Professional - NL (part-time)?

Meld u dan nu aan