Master Integrale Bedrijfsvoering

Uniek in Nederland: als eerste instelling voor hoger onderwijs biedt De Haagse Hogeschool een master Integrale Bedrijfsvoering aan. Met een brede scope en een scherpe focus, praktijkgericht en opdrachtgestuurd. Je ontwikkelt je academische en professionele vaardigheden, leert evenwicht te brengen in mensen, diensten en processen. Hoe geef je instrumenten, systemen en regelingen vorm en zet je die in om de samenhang binnen de organisatie te vergroten? Hoe verlies je het individu niet uit het oog ondanks de oprukkende digitalisering, want een goed functionerende organisatie moet het in de eerste plaats hebben van de mensen. Bij Integrale Bedrijfsvoering leer je hoe je een organisatie ontwikkelt, bestuurt en vernieuwt, om zo de doelstellingen te realiseren en de vitaliteit te waarborgen. Van zowel de organisatie als haar medewerkers, want het een kan niet zonder het ander. Zo draag jij bij aan het welzijn van de mensen en de duurzaamheid van de organisatie.

Modulebeschrijvingen

In Periode 1 leg je een solide kennisbasis op het gebied van integrale bedrijfsvoering in complexe organisaties. Je leert processen van verandering te doorgronden en te denken in onderlinge verbanden. De systeemkunde laat zien hoe acties met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken of dempen. In de groepsopdracht maak je kennis met de eerste fase van elk veranderingsproces: de probleemidentificatie. Daarbij leer je de huidige situatie en de gewenste situatie in beeld te brengen, zodat je een effectief herontwerp kunt ontwikkelen.

In periode 2 richten we ons op de probleemdiagnose. Het integrale perspectief wordt vertaald in een groepsopdracht waarin je een integraal bedrijfsvoeringskader ontwerpt. Daarbij komen onder meer de inrichting van organisatiestructuren, managementinformatie en verantwoording aan de orde. De aansturing richt zich naast de financiële kant ook op samenwerking, ontplooiing van medewerkers en duurzaamheid. De systeemkunde biedt een gemeenschappelijke taal én methoden voor analyse (diagnose), organisatieontwerp en aansturing. Verder verdiep je in deze periode je kennis van de onderzoeksmethodiek, in het bijzonder van de organisatiediagnose. Dit stelt je in staat om verschillende oplossingen te vergelijken en de meest geschikte te kiezen.

In periode 3 staat verandering centraal. Elke organisatie moet voortdurend haar doelen, visie en missie aanpassen aan veranderende markten, behoeften en omstandigheden. Integrale bedrijfsvoering draagt bij aan een stevig fundament voor bedrijven die inclusief, duurzaam en veerkrachtig zijn. In deze periode leer je wat strategische innovatie inhoudt. In de groepsopdracht construeer je een transitieplan om tot de vernieuwde dienstverlening te komen. In deze periode start de voorbereiding van je masterproef.

Periode 4 is gericht op de masterproef, waarbij de integratie van de verschillende deelprocessen het centrale thema vormt. Het waarom van integratie is evident, maar de aanpak (het hoe en wat) is grotendeels onontgonnen terrein. Juist die aanpak staat centraal in de masterproef. Je wordt uitgedaagd om nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen en het vakgebied integrale bedrijfsvoering vooruit te helpen. Daarvoor is onderzoekend vermogen, creatief en conceptueel denken, én innoverend handelen nodig.

Meer weten?

  • Beluister de MIB-podcasts hier

  • Bekijk de introductievideo hier

Contact met de opleiding

Heb je toch nog een vraag over de master Integrale Bedrijfsvoering? Neem dan contact op met ons via MIB@hhs.nl. We komen zo snel mogelijk bij je terug met een antwoord.

Geïnteresseerd in
Master Integrale Bedrijfsvoering?