Master Organisatiecoaching - NL

De Master Organisatiecoaching (MOC) is een opleiding voor coaches, senior-managers, opleiders en adviseurs. Een programma waarbij je leert waarderend onderzoek uit te voeren met een positief duurzaam effect voor een organisatie. De opleiding zorgt voor uitdaging door te reflecteren op je eigen profiel en werkwijze. Het is een geaccrediteerde NVAO master en is geregistreerd bij de beroepsvereniging LVSC.

Vier redenen om voor deze studie te kiezen:

  • Je wilt praktijkgericht wetenschappelijk onderwijs volgen en de titel Master of Arts voeren
  • Je wilt je verbreden in je vak door op een coachende wijze veranderingen in de organisatie te realiseren
  • Je wilt werken aan je eigen professionele identiteit als organisatiecoach
  • Je wilt overstijgend en op elk niveau van de organisatie kunnen bijdragen aan een stimulerende leeromgeving

De masteropleiding Organisatiecoaching van de Haagse Hogeschool staat bekend om zijn persoonlijke benadering en de korte afstand tot de praktijk. De groep studenten waarmee je de colleges volgt, is klein en divers. Je kent al gauw iedereen, óók je docenten. Je leert in de master collectieve leerprocessen op de werkplek zelf in te richten. Dit leer je gaandeweg door onderzoek, door real-life cases, praktijkopdrachten individueel en groepsgewijs en in Learning Communities. De praktijkopdrachten stimuleren sociale innovatie, waardoor aanknopingspunten ontstaan in projecten, opdrachten en situaties binnen een organisatie.

De uitdaging voor organisatieadviseurs, die in theorie heel goed snappen dat verandering alleen gaat lukken indien deze gedragen wordt door de mensen die het werk doen, is om zich te bekwamen in het begeleiden van organisatieontwikkeling van binnenuit.

Studie-investering

De Master Organisatiecoaching is een deeltijdopleiding van 2 jaar. Het is een intensieve opleiding van 60 studiepunten, die je naast je werk volgt. Je komt wekelijks voor college bij elkaar op maandag en besteedt daarnaast 8 tot 12 uur per week aan zelfstudie.

 

Opbouw en onderwerpen

Tijdens de master leer je om als organisatiecoach een gericht traject voor organisatieontwikkeling in de praktijk te begeleiden. Je leert ook om directie en management te adviseren over wat relevant is in het ontwerp van zo’n traject. En tenslotte leer je om gedegen praktijkgericht onderzoek te doen naar de ontwikkeling van organisaties.

Gedurende 10 modules werk je aan de eigen competentie als organisatiecoach aan de hand van de verschillende aspecten van het vakgebied. Zo leer je om zicht te krijgen op wat er zich allemaal in en om organisaties afspeelt, een inschatting te maken van wat er nodig is om een wens op organisatieniveau te realiseren, en hoe je gericht kunt bijdragen aan een doorgaand ontwikkelproces.

Je rondt elke module af met een praktijkopdracht waarbij je tevens reflecteert op de eigen rol als organisatiecoach. Voor de masterthesis begeleid je daadwerkelijk een ontwikkeltraject binnen een organisatie, en doe je tevens praktijkgericht onderzoek in het kader van die begeleiding. 

Module 1: Inleiding in organisatiecoaching (5 lesdagen)

Je maakt kennis met elkaar en de werkwijze van de opleiding. Je leert wat ideeën zijn over organisatiecoaching en wat aanverwante disciplines zijn en hoe organisatiecoaching zich daarvan onderscheidt. Daarnaast begin je ook met onderzoeksmethoden door organisatiecoaches te interviewen over hun huidige werk.

Module 2: Het leervermogen van organisaties: organisatiecoaching (6 lesdagen)

Je krijgt kaders aangereikt om het leerklimaat van organisaties te analyseren en je gaat op onderzoek in de praktijk hoe het met het leerklimaat van een door jou gekozen organisatie is. De module wordt afgesloten met een casus.

Module 3: De organisatiecoach als praktijkgerichte onderzoeker 1 (6 lesdagen)

Je hebt in de vorige modulen al kennisgemaakt met onderzoek m.n. in de praktijk. In deze module gaan we kijken wat de uitgangspunten van verschillende soorten onderzoeksmethoden zijn. De uitgangspunten betreffen zowel kwalitatief- als kwantitatief onderzoek.

Module 4: Leren en veranderen in organisaties: het gereedschap van de organisatiecoach (7 lesdagen)

In deze module staan de interventies van de organisatiecoach centraal. Wat heeft een organisatiecoach aan interventiemethoden ter beschikking om daadwerkelijk een collectief leerproces binnen een organisatie te faciliteren? Je focust je op de opvattingen en handelswijzen die binnen de organisatie een belemmering vormen voor een nieuwe situatie. Essentieel voor de werkwijze is dat je samenwerkt met alle mensen van de organisatie. Dus niet alleen met de top, de directie of een delegatie. Je hebt juist oog voor het betekenisvolle samenspel. Op onderzoeksgebied leer je leerinterventies te evalueren.

Module 5: Organisatiedynamica: het werkveld van de organisatiecoach (8 lesdagen)

In deze module komen aan de orde: de dynamiek van de organisatie, de organisatiesystemen, hoe deze op elkaar en op de zichtbare processen binnen een organisatie inwerken. Ook komen diverse theorieën over collectief leren in relatie met organisatiecultuur en -gedrag aan bod. Je gaat de praktijk in om te onderzoeken hoe de organisatiedynamiek beleefd wordt door verschillende medewerkers.

Module 6: Leiderschap: het speelveld van een organisatiecoach (4 lesdagen)

Als organisatiecoach heb je op verschillende wijzen te maken met leidinggeven; als opdrachtgever, als gesprekspartner, ook diegene waar je aan adviseert op het gebied van collectieve leerprocessen en kennismanagement. Je observeert de leidinggevende a.h.v een observatieprotocol. Kortom, de leidinggevende zit per definitie in het speelveld van de organisatiecoach.

Module 7: De organisatiecoach als persoon (3 lesdagen)

Ook een organisatiecoach ordent informatie, kent daaraan betekenis toe en heeft blinde vlekken. We onderzoeken de rol van persoonlijke eigenschappen, opvattingen en leereffecten en we bekijken hoe jedenken en handelen van invloed zijn op jouw werkwijze als organisatiecoach.

Module 8: De organisatiecoach als praktijkgerichte onderzoeker 2 (5 lesdagen)

Tijdens deze module diep je de verschillende fasen van praktijkgericht onderzoek verder uit. Je start met de onderzoeksopzet op grond van een organisatieopdracht.

Module 9: De organisatiecoach: integratie (5 lesdagen)

Hier komen alle aspecten van organisatiecoaching weer bij elkaar; Praktijkgericht onderzoek, de ethische kant daarvan, reflectie op je rol als onderzoeker en als organisatiecoach, de interactie met de opdrachtgever en medewerkers, de leerinterventies en conceptuele uitgangspunten als organisatiecoach.

Module 10: Thesis

In de afstudeerfase voer je het onderzoek daadwerkelijk uit over het begeleidingstraject dat je binnen de organisatie doet. Hierbij werk je samen in een kleine intervisiegroep, zodat uitwisseling van onderzoekservaringen en inzichten mogelijk is. Daarnaast is er één keer in de maand een plenaire onderzoeksdag, naast individuele begeleiding. Het onderzoek geldt als de meesterproef die u aan het eind van de opleiding presenteert aan thesisbegeleider(s)/opleiders, collega’s en genodigden.

Uw docenten

De mensen achter de kennis

Paul Breman

Docent


Dick van Dommelen

Docent


Marcel Hoonhout

Docent


An Kramer

Docent


J.H. (Hans) van der Zwan

Programme Manager / Docent

j.h.vanderzwan@hhs.nl
+31(0)704458069

LinkedIn LinkedIn profiel

Gerard Kranenburg

Faculteit: Business, Finance & Marketing

g.t.kranenburg@hhs.nl
070-445 81 67

LinkedIn LinkedIn profiel

Marcel Janssen

Leergroepbegeleider


Mark van Peufflik

Leergroepbegeleider


Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de Masteropleiding Organisatiecoaching of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Master Organisatiecoaching - NL?

Meld u dan nu aan