Master Organisatiecoaching - NL

De Master Organisatiecoaching (MOC) is een opleiding voor verandermanagers, zoals projectleiders, HRM-managers en kwartiermakers. Voor expertadviseurs, zoals inhoudelijke management consultants, ICT-specialisten en adviseurs op het gebied van learning & development. Voor opleiders, zoals bedrijfsopleiders, docenten en trainers. Voor professionele begeleiders, zoals (individuele- en team-)coaches, bedrijfsmaatschappelijk werkers en mentoren. Een programma waarin de docenten coachend lesgeven door met de studenten aan hun eigen ingebrachte organisatie ontwikkelvraagstukken te werken. Dit alles op een onderzoekende en reflectieve wijze, waarin verkennen, interpreteren en begeleiden in een ontwikkeltraject centraal staan. Het afstuderen gebeurt met een academisch vakartikel dat bijdraagt aan de professie Organisatiecoaching. De Master Orgnanisatiecoaching van De Haagse Hogeschool is een geaccrediteerde NVAO-master (Master of Arts) en is erkend door de beroepsvereniging van supervisoren en coaches, de LVSC.

Vier redenen om voor deze studie te kiezen:

  • Je wilt praktijkgericht wetenschappelijk onderwijs volgen en de titel Master of Arts voeren
  • Je wilt je verbreden in je vak door op een coachende wijze veranderingen in de organisatie te realiseren
  • Je wilt werken aan je eigen professionele identiteit als organisatiecoach
  • Je wilt overstijgend en op elk niveau van de organisatie kunnen bijdragen aan een stimulerende leeromgeving

De masteropleiding Organisatiecoaching van De Haagse Hogeschool staat bekend om zijn persoonlijke benadering en de korte afstand tot de praktijk. De groep studenten waarmee je de colleges volgt, is klein en divers. Je kent al gauw iedereen, óók je docenten.

Studie-investering

Je komt maandelijks op maandag en dinsdag fysiek bij elkaar voor de conferenties. Naast deze bijeenkomsten vindt 1x per maand een dagdeel online community lessen plaats en besteed je zo’n 12 tot 14 uur per week aan zelfstudie of aan blended learning. In de conferenties is aandacht voor praktijkgericht onderzoek, theoretische reflectie, leerlabs, problem solving pit, ‘organisatiesafari’s’ en inspirerende gastcolleges. De lesdagen fysiek en online zijn in een rooster opgenomen die opgevraagd kan worden via mpc-opleidingsadvies@hhs.nl of bij Ingrid Oonk (Programmamanager).

 

Opbouw en onderwerpen

Het ontwikkelvraagstuk
De ontwikkelvraagstukken van een (eigen) organisatie staan centraal gedurende de Master Organisatiecoaching. Dit kan een groot en complex vraagstuk zijn of meerdere vraagstukken bij een of meerdere organisaties. De geschiktheid van het organisatievraagstuk beoordeelt in eerste instantie de Programma Manager in overleg met het kerndocententeam van de Master Organisatiecoaching.  

Centraal in de opleiding staat praktijkgericht onderzoek en de learning community. Vanaf de eerste onderwijsdag tot aan het afstuderen is dit in de opleiding verweven. In het eerste leerjaar doorloop je drie fases in de praktijkopdracht: Adviseren (verkennen), Ontwerpen (interpreteren) en Handelen (interveniëren). Dit herhaalt zich in een complexe setting en in een korte tijdsduur in het tweede leerjaar. Het afstuderen is in het laatste half jaar van de opleiding en bestaat uit het schrijven van een vakartikel en het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid van jouw professionele identiteit als organisatiecoach. Het onderwijs bestaat uit fysieke bijeenkomsten, de zogenaamde conferenties, als ook uit online begeleid leren en online community learning.

De drie fasen/beroepsproducten:
Het ingebrachte praktijk ontwikkelvraagstuk door jou als student staat centraal in het onderwijs. Je gaat daarmee drie fasen doorlopen die elk een beroepsproduct opleveren. Deze worden getoetst als ook leg je een Proeve van Bekwaamheid af. Hieronder worden de 3 fasen/beroepsproducten beschreven.

Advies

Deelnemers brengen een advies uit m.b.t. organisatiecoaching op basis van een onderzoek dat zij uitvoeren binnen hun eigen organisatie of de organisatie van een (potentiële) klant. Het gaat hier om het verkennen van het organisatievraagstuk, de contractering en het praktisch onderzoek doen.

Ontwerp

Deelnemers ontwerpen een begeleidingstraject op basis van een ontwikkelvraagstuk binnen de eigen organisatie of de organisatie van een (potentiele) klant. Hierbij kan het gaan om een ontwerp op basis van het eerder uitgebrachte advies of om een nieuw ontwikkelvraagstuk.

Handeling

Deelnemers voeren zelfstandig een begeleidingstraject binnen het kader van de ontwikkeling van een organisatie uit. Hierbij kan het gaan om begeleiding op basis van het eerder ontworpen traject of om een nieuw traject. De begeleiding vindt plaats over meerdere teams of groepen, op afdelings- en/of het gehele organisatieniveau.

Het afstuderen

Afstudeeropdracht Vakartikel
Het afstuderen bestaat uit het schrijven van een onderzoeksartikel dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied van organisatiecoaching. Dit kan een artikel zijn op basis van het geleerde in de afgelopen studietijd of een eigen fascinatie over het thema van een artikel. De randvoorwaarden van de Afstudeeropdracht Vakartikel is dat het voldoet aan een onderoeksartikel voor een gerenommeerd tijdschrift als M&O of een internationaal vakblad.

Learning Community
Gedurende twee jaar participeer je in een kleine leergroep (Wenger e.a., 2014) om interventies in de eigen praktijk voor te bereiden en te reflecteren op ervaringen die je dat oplevert. Ook vindt in deze groepen wederzijdse ondersteuning plaats in het leren zelf, bijvoorbeeld door zinvolle verbindingen te leggen met de in de Master Organisatiecoaching aangeboden theorie. Je werkt aan je eigen professionele identiteit om jezelf in te zetten als instrument in organisatie ontwikkelvraagstukken.

Uw docenten

De mensen achter de kennis

Paul Breman

Docent


Dick van Dommelen

Docent


Marcel Hoonhout

Docent


An Kramer

Docent


J.H. (Hans) van der Zwan

Programme Manager / Docent

j.h.vanderzwan@hhs.nl
+31(0)704458069

LinkedIn LinkedIn profiel

Gerard Kranenburg

Faculteit: Business, Finance & Marketing

g.t.kranenburg@hhs.nl
070-445 81 67

LinkedIn LinkedIn profiel

Marcel Janssen

Leergroepbegeleider


Mark van Peufflik

Leergroepbegeleider


Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de Masteropleiding Organisatiecoaching of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Master Organisatiecoaching - NL?

Meld u dan nu aan