HHs Schakeljaar Hoger Onderwijs

Programma

Kernprogramma:

 • Nederlands
  In de lessen Nederlands gaat het om spreken, luisteren, lezen, schrijven, vocabulaire ontwikkelen en grammatica leren. Tijdens de les besteden we veel aandacht aan de actualiteit en de Nederlandse cultuur. Voor het Staatsexamen NT2 II kun je examentrainingen volgen.
 • Engels
  Je verbetert je Engelse taalvaardigheid op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Ook ontwikkel je je vocabulaire en grammaticale kennis. Indien nodig helpen we je bij de voorbereiding voor Engelse examens zoals het IELTS of het 21+ examen Engels.
 • Studiehouding en -vaardigheden
  Je traint belangrijke studievaardigheden zoals samenwerken, vragen stellen, verslagen schrijven, presenteren en feedback geven. Deze studievaardigheden zijn geïntegreerd in de lessen Nederlands en Engels.
 • Begeleiding studievoortgang en studiekeuze
  Je krijgt persoonlijke begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Met deze begeleider voer je gesprekken over hoe het met jou gaat, over jouw studievoortgang en over je oriëntatie op de vervolgopleiding. Om een goede studiekeuze te kunnen maken, volg je een of meer workshops rond dit thema.

Vervangend onderwijs

In het tweede semester kun je wiskunde, natuurkunde en economie volgen als je deze vakken nodig hebt voor je vervolgstudie.

Leermethoden

De Haagse Hogeschool biedt praktijkgericht onderwijs. Je ervaart een hands-on, open-minded en interactieve leeromgeving. We maken gebruik van een probleemoplossende benadering, net als in de echte professionele wereld. Zo doe je oefeningen die persoonlijk leiderschapsvaardigheden verbeteren: spelletjes, debatten en groepswerk.

Studiehouding

In het Schakeljaar is er speciale aandacht voor belangrijke studievaardigheden zoals samenwerken, vragen stellen, verslagen schrijven, presenteren en feedback geven. Je ontwikkelt een proactieve, analytische en kritische studiehouding. Deze studievaardigheden heb je nodig om succesvol te kunnen studeren. Ze komen expliciet aan bod in de studieloopbaanlessen en zijn geïntegreerd in de lessen Nederlands en Engels.

Studiebelasting en groepsgrootte

Houd voor het kernprogramma van het Schakeljaar rekening met een studiebelasting van circa 35 uur per week: circa 25 uren voor het volgen van colleges en circa 10 uren voor zelfstudie en groepsopdrachten. In deze berekening is het vervangend onderwijs niet meegenomen.
Omdat het om een intensief traject gaat, stellen we de groepsgrootte op maximaal 20 studenten.

Hulp bij studie- en beroepskeuze

Je krijgt begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Met deze begeleider voer je het intakegesprek en verschillende voortgangsgesprekken. Tijdens de voortgangsgesprekken komen onderwerpen als studievoortgang, jouw welbevinden, de oriëntatie op de vervolgopleiding en studievaardigheden aan de orde. Daarnaast kan je extra begeleiding krijgen in de vorm van bijvoorbeeld coaching.
Tot slot stimuleren wij je om open dagen te bezoeken en deel te nemen aan proefstuderen en/ of meelopen. Bij het Study & Career Centre van De Haagse Hogeschool kan je aankloppen met al je vragen over je studiekeuze. Twaalf medewerkers, waaronder vier studiekeuzeadviseurs, helpen je graag een eindje op weg.

Contact met de opleiding

Heb je vragen of wil je meer informatie over het Schakeljaar? Neem contact met ons op via:
A.J. Broekhoven (Pauline)
Coördinator Haagse Hogeschool Schakeljaar Hoger Onderwijs
Telefoon: 070 - 4458681

T.M. Hesselink (Tjarda)
Managementassistent
Telefoon: 070 – 4457441

E-mail: schakeljaar@hhs.nl
Website: www.dehaagsehogeschool.nl