HHs Schakeljaar Hoger Onderwijs

Programma

Kernprogramma:

 • Nederlands
  In de lessen Nederlands gaat het om spreken, luisteren, lezen, schrijven, vocabulaire ontwikkelen en het leren van grammatica. Tijdens de les besteden we veel aandacht aan de actualiteit en de Nederlandse cultuur. Voor het Staatsexamen Nt2 II kun je examentrainingen volgen.
 • Engels
  Je verbetert je Engelse taalvaardigheid op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Ook ontwikkel je je vocabulaire en grammaticale kennis. Indien nodig helpen we je bij de voorbereiding voor Engelse examens zoals het IELTS of het Cambridge Preliminary Exam.
 • Studiehouding en -vaardigheden
  Je traint belangrijke studievaardigheden zoals samenwerken, vragen stellen, verslagen schrijven, presenteren en feedback geven. Deze studievaardigheden zijn geïntegreerd in de lessen Nederlands en Engels.
 • Begeleiding studievoortgang en studiekeuze
  Je krijgt persoonlijke begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Met deze begeleider voer je gesprekken over hoe het met jou gaat, over jouw studievoortgang en over je oriëntatie op de vervolgopleiding. Om een goede studiekeuze te kunnen maken, volg je een of meer workshops.

Aanvullend onderwijs

Je kunt wiskunde, natuurkunde of economie volgen als je deze vakken nodig hebt voor je vervolgstudie.

Leermethoden

De Haagse Hogeschool biedt modulair onderwijs. Dat betekent dat we de lesstof hebben opgedeeld in onderdelen (modules) die je na elkaar volgt. Het Schakeljaar heeft 2 modules.

In de eerste module:

 • bereiden we je voor op het Staatsexamen Nt2 II;
 • kun je extra spreekvaardigheidslessen volgen als dat nodig is;
 • maak je een definitieve studiekeuze.

In de tweede module:

 • bereiden we je voor op het niveau Nederlands en het niveau Engels dat je nodig hebt voor je vervolgstudie;
 • ontwikkel je de studievaardigheden die je nodig hebt om succesvol te studeren zoals samenwerken, vragen stellen, verslagen schrijven, presenteren en feedback geven;
 • bereiden we je voor op de 21+-capaciteitentoets.
Kortom: je leert alles wat je nodig hebt om goed voorbereid te studeren in het hoger onderwijs.

Studiehouding

In het Schakeljaar is er speciale aandacht voor belangrijke studievaardigheden zoals samenwerken, vragen stellen, verslagen schrijven, presenteren en feedback geven. Je ontwikkelt een proactieve, analytische en kritische studiehouding. Deze studievaardigheden heb je nodig om succesvol te kunnen studeren. Ze komen expliciet aan bod in de studieloopbaanlessen en zijn geïntegreerd in de lessen Nederlands en Engels.

Studiebelasting en groepsgrootte

Houd voor het kernprogramma van het schakeljaar rekening met een studiebelasting van circa 35 uur per week: circa 25 uren voor het volgen van colleges en circa 10 uren voor zelfstudie en groepsopdrachten. In deze berekening is het aanvullend onderwijs niet meegenomen.
Omdat het om een intensief traject gaat, stellen we de groepsgrootte op maximaal 20 studenten.

Hulp bij studie- en beroepskeuze

Je krijgt begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Met deze begeleider voer je verschillende voortgangsgesprekken. Tijdens de voortgangsgesprekken komen onderwerpen als studievoortgang, jouw welbevinden, de oriëntatie op de vervolgopleiding en studievaardigheden aan de orde. Daarnaast kan je extra begeleiding krijgen in de vorm van bijvoorbeeld coaching.
Bij het Study & Career Centre van De Haagse Hogeschool kan je aankloppen met al je vragen over je studiekeuze. 12 medewerkers, waaronder 4 studiekeuzeadviseurs, helpen je graag op weg. Tot slot stimuleren we je om open dagen te bezoeken en deel te nemen aan meelopen.

Contact met de opleiding

Heb je vragen of wil je meer informatie over het Schakeljaar? Neem contact met ons op via:
Mw. A.J. Broekhoven (Pauline)
Coördinator Haagse Hogeschool Schakeljaar Hoger Onderwijs
Telefoon: 06 - 39 07 79 93

Mw. Y. Saffrie (Yolanda)
Managementassistent
Telefoon: 06 - 14 32 88 61

E-mail: schakeljaar@hhs.nl