HHs Schakeljaar Hoger Onderwijs

Programma

Het Schakeljaar biedt verschillende programma’s aan, afhankelijk van het startniveau Nederlands en Engels. De programma’s variëren in duur, kosten en startdatum. Het programma is opgedeeld in modules die je na elkaar volgt. 

Je leert alles wat je nodig hebt om te kunnen studeren in het hoger onderwijs. Een overzicht van de vakken die je krijgt:

Nederlands
In de lessen Nederlands gaat het om spreken, luisteren, lezen, schrijven, vocabulaire ontwikkelen en grammatica. Tijdens de les besteden we veel aandacht aan de actualiteit en de Nederlandse cultuur. We bieden examentrainingen aan voor het Staatsexamen Nt2 II.

Engels
Je verbetert je Engels op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Ook ontwikkel je je vocabulaire en grammaticale kennis. Heb je een hoog niveau Engels bij de start, dan kun je het Schakeljaar afsluiten met het IELTS-examen. In het andere geval bereiden we je voor op het Cambridge Preliminary Exam (B1).

Studievaardigheden
In het Schakeljaar is er speciale aandacht voor belangrijke studievaardigheden zoals samenwerken, vragen stellen, verslagen schrijven, presenteren en feedback geven. Je ontwikkelt een proactieve, analytische en kritische studiehouding. Deze studievaardigheden heb je nodig om succesvol te kunnen studeren. Ze komen expliciet aan bod in de studieloopbaanlessen en zijn geïntegreerd in de lessen Nederlands en Engels.

Interculturele communicatie en burgerschap
Er vindt veel uitwisseling plaats over gebruiken en ervaringen. Ook geven we aandacht aan de actualiteit, de Nederlandse cultuur en het studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling.

Aanvullend onderwijs
Je kunt wiskunde, natuurkunde of economie volgen als je deze vakken nodig hebt voor je vervolgstudie. We helpen je ook bij de voorbereiding op de 21+ capaciteitstoets.

Begeleiding studievoortgang
Je krijgt persoonlijke begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Met deze begeleider voer je diverse gesprekken over jouw studievoortgang, jouw welbevinden, oriëntatie op de vervolgopleiding en je studievaardigheden aan de orde. Daarnaast kan je extra begeleiding krijgen in de vorm van bijvoorbeeld coaching.

Begeleiding studiekeuze
Je studieloopbaanbegeleider helpt je ook bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Om een goede studiekeuze te kunnen maken, volg je bijvoorbeeld een of meer workshops.

Bij het Study & Career Centre van De Haagse Hogeschool kan je aankloppen met al je vragen over je studiekeuze. 12 medewerkers, waaronder 4 studiekeuzeadviseurs, helpen je graag op weg. Tot slot stimuleren we je om open dagen te bezoeken en deel te nemen aan meelopen. 

Contact met de opleiding

Heb je vragen of wil je meer informatie over het Schakeljaar? Neem contact met ons op via:

E.B. Zwarteveen
Coördinator Haagse Hogeschool Schakeljaar Hoger Onderwijs
Telefoon: 06 390 806 68
E-mail: schakeljaar@hhs.nl

Y.A. Saffrie
Managementassistent
Telefoon: 06 143 288 61