Pabo zij-instroom

Stap 4: Maak je persoonlijke opleidingsplan
Jij en toekomstige zij-instroomcollega’s beschikken allemaal over verschillende kennis en ervaring. Daarom krijg je tijdens het Pabo zij-instroomtraject een persoonlijke leerroute. Deze route start met een gesprek tussen jou en je coach of mentor. Samen kijk je wat je nog kan leren en hoe je die competenties eigen gaat maken, zodat je in maximaal twee jaar alle vereiste vaardigheden beheerst. De op maat gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met het schoolbestuur, de hogeschool en jou.  

De lessen vinden plaats op maandag- en / of donderdagavond van 18:30 tot 22.00 uur op de hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool (naast Hollands Spoor). Deze lessen zijn ondersteunend voor het behalen van je tussentijdse toetsen en het uiteindelijke bekwaamheidsonderzoek (zie stap 5). Naast de lessen biedt De Haagse Hogeschool ook een uitgebreide digitale leeromgeving. Je spreekt met je coach/mentor af welke lessen jij gaat volgen en wat je aan zelfstudie oppakt.

Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten en thema-avonden die ieder semester worden georganiseerd (ook op maandag- en/of donderdagavond). Ook hier word je verwacht, omdat deze bijeenkomsten onderdeel uitmaken van je persoonlijke studietraject.

Ten slotte krijg je op de werkplek begeleiding en coaching door een coach van jouw school of door een begeleider vanuit de opleiding.
Uiteindelijk wijzen de praktijkresultaten, intervisies en tussentijdse toetsen uit of je klaar bent voor de laatste stap: het bekwaamheidsonderzoek


Stap 5: Leg het bekwaamheidsonderzoek af
Binnen twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Als je slaagt voor de meesterproef, dan krijg je een getuigschrift van bekwaamheid en ben je een volledig bevoegd leraar.

Het bekwaamheidsonderzoek bestaat uit een criterium gericht interview op basis van het door jou gevulde portfolio. Voordat je het bekwaamheidsonderzoek kan afronden heb je alle tussentijdse toetsen (inclusief de landelijke toetsen rekenen en taal) afgerond. Het portfolio is onder andere gevuld met beoordelingsformulieren van diverse praktijkbezoeken door een assessor gedurende het zij-instroom traject.

Contact met de cursus