Pabo zij-instroom

Stap 4: Maak je persoonlijke professionaliseringsplan
Elke zij-instromer beschikt over andere kennis en ervaring. Daarom volg je tijdens het Pabo zij-instroomtraject een persoonlijke leerroute. Deze route start met een gesprek tussen jou en je coach (vanuit de Pabo) of mentor (vanuit de school). Samen kijk je wat je nog kan leren en hoe je die competenties eigen maakt, zodat je in maximaal 2 jaar alle vereiste vaardigheden beheerst. De op maat gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met het schoolbestuur, de hogeschool en jou.  

De lessen zijn een paar keer per maand op donderdagavond tussen 18.30 en 22.00 uur op de hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool (naast station Hollands Spoor). Deze bijeenkomsten ondersteunen je bij het behalen van de doelen uit jouw persoonlijke professionaliseringsplan en het bekwaamheidsonderzoek (zie stap 5). Naast de lessen biedt De Haagse Hogeschool ook een digitale leeromgeving. 

Op de werkplek zelf begeleidt en coacht een coach van jouw school en een begeleider van de Pabo opleiding jou.

 Stap 5: Leg het bekwaamheidsonderzoek af
Heb je alle tussentijdse integrale beoordelingsmomenten, inclusief de landelijke toetsen rekenen, taal en Engels (Aptis), positief afgerond? Dan leg je binnen 2 jaar een bekwaamheidsonderzoek af. Dit onderzoek bestaat uit een criteriumgericht interview op basis van jouw portfolio. Het portfolio is onder andere gevuld met diverse praktijkbeoordelingen van assessoren. Als je slaagt voor de meesterproef, dan krijg je een getuigschrift van bekwaamheid en ben je een volledig bevoegd leraar basisonderwijs.

Contact met de cursus