The Next Generation business case: the value case

Als professional wil jij je graag blijven ontwikkelen. Stapsgewijs, want voor een opleiding heb je geen tijd. Met korte opleidingseenheden bij diverse onderwijsinstellingen waarmee jij de regie hebt over je loopbaan en ontwikkeling. Dat kan dankzij de modules van De Haagse Hogeschool, zoals The Next Generation business case: the value case.

Waarde toevoegen

Waarde toevoegen, in dit geval voor milieu en maatschappij. Maar tegelijk ook voor je werkgever, want in deze module help je je eigen organisatie met advies om een project of maatregel door te voeren met een positief effect op de planeet (milieu, natuur, grondstoffen). Dit doe je op basis van een value case.

Na de keuze van je project of maatregel onderbouw je je advies op deze twee punten:
  • de gebruikelijke financiële waarden in een businesscase, en
  •  de niet-financiële waarden oftewel de winst voor milieu, maatschappij en organisatie in een value case.

Toekomst in het vizier

In conventionele businessmodellen spelen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling een ondergeschikte rol. Ze draaien om een kosten-batenanalyse die uitgaat van slechts één waarde: financiële winst of verlies. Op basis daarvan vindt besluitvorming plaats over de toekomst van de organisatie.

Maar elke moderne organisatie heeft nu ook een andere toekomst in het vizier: niet alleen profit, maar ook people en planet. Strategische doelen die gebaseerd zijn op niet-financiële waarden. Het is van groot belang voor de toekomstbestendigheid en bedrijfscontinuïteit om rekening te houden met de kosten en baten op sociaal vlak en voor het milieu. En dus om de effecten van de bedrijfsvoering op de lange termijn te laten meewegen.

Goede reputatie richting klant en personeel

Met dit doel voor ogen werken koplopers in duurzaamheid niet alleen met een businesscase, maar vullen zij die aan met een value case. Ze wegen de waarde van een project of maatregel voor maatschappij en milieu, maar ook de sociale en milieu-impact op de organisatie zelf wegen nadrukkelijk mee.

Dit levert de nodige voordelen op, zoals: 
  • een goede reputatie richting de markt, zodat klanten graag met de organisatie samenwerken, en
  •  een goede reputatie richting de arbeidsmarkt, wat personeel behouden en aantrekken vergemakkelijkt. 
Daar komt nog bij dat een visionaire value case toekomstige kosten voorkomt, zoals die van de verwachte CO2-belasting.

De praktijk wijst uit dat organisaties andere keuzes maken als ze inzicht hebben in niet-financiële waarden. Zeker als ze die koppelen aan hun strategische doelstellingen. Dat maakt de module The Next Generation business case: the value case een essentiële aanwinst voor jouw professionele kennis en vaardigheden. Waarde toevoegen: aan milieu en maatschappij, aan je organisatie, maar ook aan je eigen cv.

Voor wie?

Deze module wordt gegeven als microcredential en is gericht op professionals die zich bezighouden met duurzaamheidsvraagstukken. Bij voorkeur met een werkplek die aansluit bij de verworven kennis en vaardigheden van de module. Meer over microcredentials bij De Haagse Hogeschool lees je hier.

Toelatingseisen

Mbo 4-/hbo-werk- en denkniveau.

Kosten

De kosten zijn € 995,- euro.

Contact

Onderwijsinhoudelijke vragen:

Mark Murkes (mrmurkes@hhs.nl)

Vragen over aanmelding en inschrijving:

Centrale Studenten Inschrijving
Neem contact op via dit contactformulier. Of bel op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur met 070 - 445 85 85.