ABC van de AVG

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de wet- en regelgeving goedgekeurd van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze verordening is om de bescherming van de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband met verwerkingsactiviteiten te harmoniseren. Daarnaast geeft de verordening burgers meer controle over het gebruik van hun persoonlijke gegevens. De opleiding ABC van de AVG biedt u in drie dagen concrete handvatten om de eerste stappen te zetten om AVG compliant te worden. 

Studielast

Een investering in uzelf

De opleiding ABC van de AVG is een driedaags programma. De totale studie-investering (inclusief voorbereidingstijd) is 32 uur.

Opbouw van ABC van de AVG

De ABC van de AVG is een driedaags programma aangeboden in samenwerking met SAF ACADEMY.

De eerste dag staat in het teken van de privacy wetgeving, juridische consequenties en kernbegrippen van de AVG. Ook komt het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA) volgens de compliance-eisen aan bod.

Tijdens de tweede dag wordt de inrichting van de organisatie besproken, zoals de benodigde functiescheiding en de rol van de AVG/PIA. Dit wordt afgezet tegen de bestaande situatie in de eigen organisatie en de aanwezige stakeholders. Ook wordt er aandacht besteed aan het opzetten van een AVG-register voor het vastleggen van de Privacy Impact Analyses, werkprocessen en datalekken. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het ‘process model of collateral systems’.

Op de derde en laatste dag komen de audit en de compliance-eisen uitvoerig aan bod. Het doel van deze dag is vaststellen of de organisatie na de transitie (zoals beschreven in een scenario) ook werkelijk compliant is. Ook de stof van de eerdere colleges wordt toegepast in het audit proces. Er wordt gewerkt aan de verwerking van gegevens rond de IT-systemen. Het draaiboek wordt gefinaliseerd en vervolgens gebruikt om een actieplan voor de eigen organisatie te maken.

Het team

De mensen achter de kennis

Prof. dr. S.C.A. Peters

Kerndocent


S.A.F. Daniels LL.M.

Kerndocent


Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over deze driedaagse training op het gebied van de AVG of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
ABC van de AVG?

Meld u dan nu aan