Advies & Verandermanagement

Veranderingen binnen uw organisatie of functie: als professional, (beleids-) adviseur of leidinggevende komt u dagelijks veranderingsprocessen tegen in uw werk: op individueel-, team- en organisatieniveau. Tijdens de post-hbo opleiding Advies & Verandermanagement verdiept u uw kennis, vaardigheden en technieken die u direct kunt toepassen in de beroepspraktijk. Bij het afronden van de opleiding ontvangt u een landelijk erkend diploma van het CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo-opleiding Advies & Verandermanagement duurt in totaal tien maanden. Het is een intensieve opleiding van 25 studiepunten, die u naast uw werk volgt. U komt om de week op vrijdag voor college bij elkaar en besteedt daarnaast acht uur per week aan zelfstudie. Advies & Verandermanagement bestaat uit vier modules. U kunt ook losse modules volgen. U doorloopt één module in circa twee à drie maanden.

Opbouw van Advies & Verandermanagement

De opleiding vormt een stevige basis om uzelf te ontwikkelen als professional binnen het vakgebied van Advies & Verandermanagement. De theorie en vaardigheden vormen samen een basis om uit te groeien tot een betrouwbare gesprekspartner voor de directie en het management bij verander- vraagstukken. Tijdens de opleiding analyseert u situaties vanuit uw eigen praktijk en die van uw medestudenten. Het werken aan een eigen profiel als verandermanager is een belangrijk element in de opleiding.

De opleiding Advies & Verandermanagement bestaat uit vier modules en een afsluitende eindopdracht.

 • Adviseren als tweede beroep
 • Faciliteren en sturen van teams
 • Begeleiden en sturen van veranderingsprocessen
 • Adviseren bij organisatieverandering

Ter afronding van de opleiding is er een eindopdracht die op de afsluitende dag aan de orde komt.

Module 1

Adviseren als tweede beroep

In deze module wordt de basis gelegd voor adviseren met effect. U leert uw rol in te nemen als adviseur of leidinggevende, krijgt daartoe een theoretisch fundament en handvatten voor de praktijk. Daarbij ontwikkelt u uw persoonlijk profiel als professional èn adviseur. Ook in het kader van loopbaanoriëntatie kan deze module praktische betekenis hebben.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • De adviseur en de diverse adviesrollen
 • Eigenaarschap / commitment
 • Leerstijlen en leercondities
 • Fasen in het adviestraject
 • Gespreksvoering en vraagverheldering
 • Managementrollen
 • Niveaus van leren en ontwikkelen
 • Taak- en relatiegerichtheid, kwaliteiten en valkuilen
 • Coaching en leergerichte interventies
 • Dilemma’s en polariteiten
 • Persoonlijke effectiviteit, reflectie en feedback
 • Rolinname, positionering en profilering

Module 2

Faciliteren en sturen van teams

Deze module is gericht op effectiviteit van teams in een veranderende omgeving. Aan de orde komen verschillende methoden en hulpmiddelen om teams te faciliteren en om teamontwikkeling te bevorderen. U leert passende keuzes te maken en in de praktijk toe te passen. En u werkt aan uw eigen profiel als leidinggevende of begeleider / facilitator van teams.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Het team als systeem
 • Communicatiepatronen en groepsdynamica
 • Fasen van groepsvorming / teamontwikkeling
 • Lean & Agile werken
 • Leiderschapsstijlen en –strategieën
 • Congruent faciliteren en sturen
 • Rollen en patronen
 • Omgaan met verschillen
 • Leren van dilemma’s
 • Strategieën en interventies
 • Weerstand en veranderbereidheid
 • Conflicthantering
 • Faciliteren van ontwikkeling en zelfsturing
 • Rolinname en profilering als leidinggevende / facilitator van teams

Module 3

Begeleiden en sturen van veranderingsprocessen

In deze module komen alle relevante aspecten van organisatieverandering aan de orde. En krijgt u praktische handvatten om een verandering in de organisatie adequaat te kunnen begeleiden en sturen. Daarbij werkt u aan een concreet veranderplan en aan uw profiel als begeleider van veranderingsprocessen.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Visie op veranderen: ontwerpen en ontwikkelen
 • Fasen in veranderingsprocessen
 • Kennisproductiviteit en collectief leren
 • Lean & Agile veranderen
 • Veranderbereidheid en verandervermogen
 • Weerstand: meten en begrijpen
 • Van vraag naar opdracht
 • Van diagnose naar veranderdoel
 • Organisatiecultuur, meetinstrumenten
 • Interventietechnieken en -instrumenten
 • Veranderplan, context en cultuur
 • Borging en eigenaarschap
 • Reflectie en evaluatie
 • Profiel als begeleider van veranderingsprocessen

Module 4

Adviseren bij organisatieverandering

Deze module richt zich op het ontwikkelen van senioriteit als adviseur (als ‘tweede beroep’). Hoe geef je adequaat en effectief advies binnen de context van een veranderende organisatie? En hoe zorg je ervoor dat een en ander daadwerkelijk geïmplementeerd wordt? Hoe voer je de regie behorend bij jouw rol en positie in de organisatie? U werkt aan een reële praktijkopdracht en u ontwikkelt uw eigen profiel als adviseur / verandermanager.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Rolinname als adviseur
 • Niveaus van adviseren
 • Fasen in het adviestraject
 • Intern / extern adviseurschap
 • Organisatieverkenning, context van de vraag
 • Krachtenveldanalyse, actoren en sleutelfiguren
 • Analyse, diagnose en verandervermogen
 • Organisatiecultuur en interventiekeuze
 • Projectmanagement en procesmanagement
 • Organisatiedynamica
 • Managementparadoxen
 • Businesscase
 • Evaluatieonderzoek
 • Profiel als adviseur / verandermanager

Het team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de opleiding Advies & Verandermanagement bestaat uit docenten, managers en consultants uit het werkveld. Zij delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het werkveld.

Heleen van der Straaten

Kerndocent


LinkedIn LinkedIn profiel

Beatrijs van der Heijden

Docent


LinkedIn LinkedIn profiel

Sonja van Adrichem

Verandermanager (gastdocent)


Ruth de Baat

Interim-manager, coach (gastdocent)


LinkedIn LinkedIn profiel

Maarten Ebbing

Organisatieadviseur (gastdocent)


Irene van Oort

Projectmanager (gastdocent)


Jesse van Santen

Beleidsadviseur (gastdocent)


LinkedIn LinkedIn profiel

Marieke van Vliet

Trainer, coach (gastdocent)


Dana Wildeman

Partner Authentiek Leiderschap (gastdocent)


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over post-hbo-opleiding Advies & Verandermanagement of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure. 

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Advies & Verandermanagement?

Meld u dan nu aan