Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Zorgen dat medewerkers gemotiveerd en gezond werken binnen de organisatie. Als Adviseur Duurzame inzetbaarheid  vindt u het belangrijk dat uw organisatie inzet op duurzame inzetbaarheid. Hierdoor groeit het rendement en verbetert het imago van de werkgever.

De opleiding Adviseur Duurzame Inzetbaarheid leidt u op om dit te realiseren binnen uw organisatie. Deze post-hbo opleiding biedt u een leeromgeving waar u instrumenten van het NPDI in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo opleiding Adviseur Duurzame Inzetbaarheid duurt 8 maanden. U heeft 1 keer per 2 weken colleges op donderdag van 13.30 – 21.30 uur. U besteedt daarnaast gemiddeld 7 uur per week aan zelfstudie en onderzoek bij uw (klant)organisatie. De totale tijdsinvestering is 330 uur.  

Opbouw van Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Tijdens de opleiding Adviseur Duurzame Inzetbaarheid leert u kritisch te kijken naar de organisatieomgeving en let u op relevante signalen vanuit de organisatie. Uw focus ligt op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers, werkgever en leidinggevenden. In de modules komen de diverse facetten van duurzame inzetbaarheid aan de orde en worden ‘best practices’ gepresenteerd door koploperbedrijven. De opleiding wordt afgerond met een assessment.

De opleiding Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bestaat uit drie modules: 

 • Visie en betekenis van duurzame inzetbaarheid op macroniveau
 • De organisatie en leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid
 • Thema’s van duurzame inzetbaarheid
Ter afronding van de opleiding schrijft u een adviesrapport en presenteert u de resultaten van uw onderzoek tijdens een assessment.

Thema’s van duurzame inzetbaarheid

 • Gezondheid en veiligheid 
 • Leren en ontwikkelen (talentontwikkeling)
 • Loopbaan en mobiliteit (wendbaarheid en flexibiliteit)
 • Generatiemanagement (levensfasebeleid)
 • Best practices en professionalisering
 

De organisatie en leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid

 • Organisatiescan
 • HR ken- en stuurgetallen
 • Sturen op duurzame inzetbaarheid 
 • Preventie of verzekeren 
 • Kosten-batenanalyse (KOBA-DI tool)
 • Rol van de leidinggevenden (leidinggevendenscan)
 • Best practices en professionalisering
 

Visie en betekenis van duurzame inzetbaarheid op macroniveau

 • Visie overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties
 • DIX - duurzame inzetbaarheid inzichtelijk maken en dialoog
 • Verzuim, preventie in relatie met duurzame inzetbaarheid
 • PMO, WAI, Huis van Werkvermogen 
 • Best practices en professionalisering
 

Het team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de opleiding Adviseur Duurzame Inzetbaarheid aan De Haagse Hogeschool is divers. Academici, directeuren, managers en consultants delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Ing. Peter Laureijs, Msc MLO

Kerndocent


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over post-hbo-opleiding Adviseur Duurzame Inzetbaarheid of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Adviseur Duurzame Inzetbaarheid?

Meld u dan nu aan