Arbomanagement

U wilt het arbobeleid van uw organisatie (verder) ontwikkelen en veranderingen daarin begeleiden. Tijdens deze opleiding leert u hoe u draagvlak voor arbo creëert binnen uw bedrijf naast bijvoorbeeld het kwaliteits- en milieubeleid. U reageert bewust op signalen vanuit de organisatie en kunt snelle, preventieve interventies inzetten op arbo-gebied. Het programma is praktijkgericht en direct toepasbaar in uw werksituatie. Zo ontwikkelt u zich tot een allround arbomanager met oog voor organisatie én individu.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo Registeropleiding Arbomanagement duurt 9 maanden. U heeft 3x per maand colleges op maandag van 14.00 tot 20.45 uur. U besteedt daarnaast gemiddeld 8 uur per week aan zelfstudie. U sluit de opleiding af met een afstudeerproject van 10 weken. De totale tijdsinvestering is 480 uur.

Opbouw van Arbomanagement

Binnen de opleiding Arbomanagement stelt u de uitgangspunten en voorwaarden vast waarbinnen u arbobeleid kunt ontwikkelen. Daarbij komen ook de benodigde vaardigheden aan bod. We gaan in op de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld, zodat u alert wordt op signalen en snelle, preventieve interventies kunt inzetten. U organiseert voor uw bedrijf een goed werkend systeem waarin arbo een logische plek krijgt, naast bijvoorbeeld het bedrijfs-, kwaliteits- en milieubeleid. Daarbij besteedt u aandacht aan de belastende factoren waaraan werknemers in de organisatie worden blootgesteld, fysiek én psychosociaal. U leert de vertaalslag te maken van het individuele niveau naar de organisatiecontext.

Als afronding van de opleiding voert u een afstudeerproject uit. U analyseert op een gedegen wijze een arbo-probleem en draagt praktische, implementeerbare oplossingen aan met de daarbij benodigde communicatie.

Module 1   Arbowet, arbocatalogus, RI&E
Module 2   Veiligheid en BHV
Module 3   Managementsystemen voor arbo, kwaliteit en milieu
Module 4   Gezondheid (fysieke belasting, ergonomie, arbeidshygiëne)
Module 5   Psychosociale arbeidsbelasting
Module 6   Procesadvisering
Module 7   Rapportagemethodiek
Module 8   Professionalisering (intervisie)
Module 9  Onderzoeksmethodieken

Voorbeelden van afstudeeronderzoeken van onze studenten:

  • An investigation into the factors leading to progressive fatigue in high frequency travelers (Shell)
  • Onderzoek naar aard en omvang van agressie en geweld (Belastingdienst)
  • ‘Werkdruk de baas?’ (Langeland Ziekenhuis)

Het team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de opleiding Arbomanagement aan De Haagse Hogeschool is divers. Academici, directeuren, managers en consultants delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Ing. Peter Laureijs, Msc MLO

Kerndocent


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de post-hbo-opleiding Integraal Arbomanagement of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Arbomanagement?

Meld u dan nu aan