Coach en Opleider in de School (Nascholingsaanbod PABO)

Studielast

Een waardevolle investering in uw ontwikkeling

De post-hbo-opleiding Coach en Opleider in de School bestaat uit 6 woensdagmiddagen van 3 uur en 6 studiedagen op vrijdag van 7 uur. Dat zijn verdiepings- en praktijkcolleges. Daarnaast besteedt u tijd aan onder meer opdrachten, zelfstudie, eigen coachingsactiviteiten, intervisie en uw portfolio. Een deel van de opdrachten wordt uitgevoerd in peergroepen van medestudenten. Het is een intensieve opleiding met een totale studiebelasting van 260 uur. Reken op een flinke tijdsinvestering. 

Opbouw van Coach en Opleider in de School (Nascholingsaanbod PABO)

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Tijdens de post-hbo-opleiding Coach en Opleider in de School werkt u aan uw kennis, houding en vaardigheden als aankomend coach. U werkt en oefent in kleine groepen en past uw kennis direct toe in de coachingspraktijk binnen uw eigen school. Zo werkt u aan uw eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling, en tegelijkertijd aan die van uw collega’s.

Kennis in de praktijk

U verdiept zich in kennis over coachmethoden en achterliggende theorieën. Die kennis brengt u direct in de praktijk door ten minste twee coachees op weg te helpen in uw school. Ook krijgt u coaching van ervaren professionals vanuit de PABO en de onderwijs- en coachingspraktijk. Uw leerervaring verwerkt u in een portfolio.

Leren van en met anderen

U breidt tijdens de post-hbo-opleiding Coach en Opleider in de School uw netwerk en samenwerking uit met professionals. Tijdens de bijeenkomsten op De Haagse kunt u ervaringen uitwisselen met andere aankomende coaches. In een veilige leeromgeving werkt u aan werkvormen en technieken die u straks direct binnen uw school kunt toepassen.

Opleiden in de school

Een speciaal project is ‘Opleiden in de school’. Als uw school(bestuur) is aangesloten bij dit project kunt u de post-hbo-opleiding Coach en Opleider in de School tegen gereduceerd tarief volgen.

Bouwen aan je vakkennis

In deze opleiding:

  • Werkt u in een peergroep aan het oefenen en trainen van coachmodellen in gesprekken.
  • Leest u literatuur en bestudeert u verschillende achtergronden van het coachen.
  • Heeft u een eigen coachpraktijk van tenminste twee coachees.
  • Volgt u intervisiebijeenkomsten die van groot belang zijn bij uw ontwikkeling tot coach.
  • Wordt u zelf gecoacht door een professionele coach uit de coachings- en opleidingssetting.
  • Maakt u een portfolio op basis van leerervaringen in het leerproces tot coach.

Uw docenten

De mensen achter de kennis

PABO-docenten, coaches en trainers uit de coach- en opleidingspraktijk delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen coaching.

Hans de Looze

Coördinator en programmaleider
professionaliseringsaanbod PABO

w.f.j.delooze@hhs.nl
06-28 91 11 56

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Uw vragen over de post-hbo-opleiding Coach en Opleider in de School legt u voor aan programmaleider Hans de Looze via w.f.j.delooze@hhs.nl. U kunt hem ook bellen: 06 - 28 91 11 56. Maak gerust een afspraak met hem op De Haagse Hogeschool, of bij u op locatie.

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Coach en Opleider in de School (Nascholingsaanbod PABO)?

Meld u dan nu aan