Fiscaal Adviseur

U heeft in uw werk vaak te maken met Nederlandse belastingzaken. U wilt uw kennis naar een hoger niveau brengen en uitgroeien tot een erkend belastingadviseur voor het midden- en kleinbedrijf. Tijdens de post-hbo opleiding Fiscaal Adviseur verwerft u actuele kennis op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en erf- en schenkbelasting. Na succesvolle afronding kunt u de beschermde titel Fiscaal Adviseur (FA) voeren.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo opleiding Fiscaal Adviseur duurt in totaal 10 maanden en bestaat uit 7 modules. Het is een intensieve opleiding die u naast uw werk volgt. U komt elke week op dinsdag voor college bij elkaar en volgt in totaal 26 colleges. Daarnaast besteedt u 15 uur per week aan zelfstudie. De modules zijn zo opgebouwd dat u het terrein van de belastingwetgeving stapsgewijs leert verkennen: van inleidend naar complex. U behandelt de belangrijkste onderwerpen zowel theoretisch als in de praktijkcasussen. Iedere module sluit u af met een schriftelijk examen.

Opbouw van Fiscaal Adviseur

 

Module 0

Inleiding

Deze module biedt een kennismaking met de te behandelen belastingen. U verkent tevens het werkterrein van de fiscaal adviseur, de Belastingdienst en de ombudsman.

Module 1

Inkomstenbelasting (niet winst)

U krijgt inzicht in de regelgeving over inkomstenbelasting (niet-winst) en winst uit aanmerkelijk belang. De drie boxen in Wet IB 2001 komen uitgebreid aan bod. Ook gaat de module in op de inkomensbestanddelen van echtgenoten, partners en kinderen en de binnenlandse/buitenlandse belastingplicht.

Module 2

Inkomstenbelasting winst

Deze module biedt u kennis van de fiscale winstbepaling van ondernemingen. De nadruk ligt op het midden- en kleinbedrijf. U raakt vertrouwd met begrippen als vermogensetikettering, autokostenfictie, goedkoopmansgebruik, bestendige gedragslijn, investeringsaftrek en juridische fusie en splitsing. Na afloop kunt u de aangifte inkomstenbelasting correct invullen.

Module 3

Loonbelasting

De module ‘Loonbelasting’ behandelt de structuur van de Wet op loonbelasting en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting, het werknemersbegrip, de (fictieve) dienstbetrekking, de inhoudingsplichtige, het loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de auto van de zaak), fictief salaris voor de AB-houder, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, (pseudo) eindheffing bij de werkgever op aangifte, naheffing n.a.v. controle, administratieve verplichtingen en afdrachtvermindering. 

Voorts is de werkkostenregeling  een van de centrale onderwerpen van de cursus geworden. Hierbij komen de gerichte vrijstellingen, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium ,werkplekvoorzieningen, concernregeling en afrekensystematiek aan de orde.

Module 4

Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, internationaal belastingrecht

U vergroot uw begrip van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, met het accent op de belastingheffing van MKB-ondernemingen. Ook komt het internationaal belastingrecht aan bod. Denk bijvoorbeeld aan het OESO-modelverdrag, de eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, incompanypricing en de 30%-regeling.

Module 5

Omzetbelasting

Deze module biedt u praktisch inzicht in het systeem van de btw-richtlijnen en de Wet op de omzetbelasting 1968 als uitwerking hiervan. Tevens leert u de aangifte omzetbelasting correct invullen, met inbegrip van intracommunautaire wervingen, invoer van goederen, aftrekposten, tarieven en bijvoorbeeld vrijstellingen.

Module 6

Formeel belastingrecht

U maakt kennis met de ‘spelregels’ voor de toepassing van het materiële belastingrecht. De wetten die van belang zijn: de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet en de Algemene wet bestuursrecht.

Module 7

Erf- en schenkbelasting, belastingen van rechtsverkeer

In deze module leert u meer over de regels op het gebied van erf- en schenkbelasting. Denk aan geregistreerd partnerschap, het woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen en de gebruikelijke testamentvormen. Ook komen de twee belastingen van rechtsverkeer aan bod: assurantiebelasting en overdrachtsbelasting.


Het team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de opleiding Fiscaal Adviseur aan De Haagse Hogeschool is divers. Academici, directeuren, managers en consultants delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.

mr. drs. ir. M. Meuleman

Programme Manager

m.meuleman@hhs.nl
+31 (0)70 445 7307

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over post-hbo-opleiding Fiscaal Adviseur of andere post-hbo-opleidingen van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Fiscaal Adviseur?

Meld u dan nu aan