Internal Auditing

Internal auditing is een breed vakgebied: elk aspect van de bedrijfsvoering kan object van onderzoek zijn. Het risicomanagement, de compliance of de kwaliteit van de interne controle of procesbeheersing. In de erkende post-hbo-opleiding Internal Auditing, ook wel Operational Auditing, leert u een gedegen intern onderzoek vormgeven en uitvoeren. Met praktijkgerichte en actuele kennis en kunde. Van methodieken voor veldwerk en het meten van soft skills tot veranderkunde. Speciale aandacht gaat uit naar uw auditvaardigheden, zoals interviewen. Want pas als de vraag achter de vraag helder is, kunt u uw audit starten. Komen de organisatiedoelen overeen met wat u ziet op werkvloer?

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo-opleiding Internal Auditing bestaat uit 11 lesdagen van 7 uur en 4 coachingsbijeenkomsten van 1,5 uur. Parallel aan de lessen voert u een volledige praktijkaudit uit, van plan van aanpak tot en met de presentatie van uw auditrapport. U volgt de opleiding naast uw werk. Op vrijdagen heeft u onderwijs, van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Reken voor de voorbereiding van colleges op 2 tot 4 uur zelfstudie per week. Aan de praktijkaudit besteedt u veel tijd: circa 50 uur in totaal.

Opbouw van Internal Auditing

Managementkundige benadering

De post-hbo-opleiding Internal Auditing is opgezet vanuit een managementkundige benadering. Strategie, organisatiedoelen en risico’s in de processen zijn uw vertrekpunten van onderzoek. U wordt opgeleid tot onafhankelijke internal auditor. Iemand die goed luistert, deugdelijk onderzoek doet en het management gericht adviseert. Is proces x, y of z in control en zo niet, wat kan het management verbeteren?

Praktijkgerichte en actuele kennis

In 11 lesdagen volgt u 22 modules en vaardigheidstrainingen. U verkent het vak met praktijkvoorbeelden en actuele artikelen. Wat is de rol van een auditor? Hoe maakt u een plan van aanpak? U volgt colleges in groepen van 10 tot 15 professionals. U leert van elkaar en er is ruimte voor vragen en discussie.

Nadruk op auditvaardigheden

De kwaliteit van een audit hangt sterk af van uw auditvaardigheden. In de opleiding Internal Auditing werkt u daarom aan vaardigheden als argumenteren, presenteren en interviewen. Met luisteren, samenvatten en doorvragen komt u achter het werkelijke beheersingsprobleem.

Coaching voor én tijdens de praktijkaudit

Parallel aan de colleges voert u in een auditteam van medestudenten een praktijkaudit uit in een bedrijf. U doorloopt alle stappen van het auditproces onder begeleiding van een ervaren coach. Voor de praktijkaudit krijgt uw team één cijfer, dat samen met uw mondelinge examen uw eindcijfer bepaalt.

Modules

 • Module 1 - Introductie Internal Auditing
 • Module 2-  Introductie praktijkaudit
 • Module 3 - Inzicht in het functioneren van bedrijven
 • Module 4 - Inzicht in het functioneren van de overheid
 • Module 5 - Inleiding auditingmethodiek
 • Module 6 - Planning en vooronderzoek
 • Module 7 - KAD
 • Module 8 - KAD+
 • Module 9 - Veldwerk
 • Module 10 - Rapportage, evaluatie en follow-up
 • Module 11 - Argumenteren en presentatievaardigheden 1
 • Module 12 - Argumenteren en presentatievaardigheden 2
 • Module 13 - Interviewvaardigheden
 • Module 14 - Internal auditing en veranderkunde
 • Module 15 - Corporate governance (controle frameworks)
 • Module 16 - Soft controls
 • Module 17 - COSO Enterprise Risk Management 1
 • Module 18 - COSO Enterprise Risk Management 2
 • Module 19 - Vormen van audit / ethiek
 • Module 20 - Verdediging praktijkaudit
 • Module 21 - Control Self Assessments /  International Professional Practices Framework / Internal Audit Functie
 • Module 22 - Inrichting (kleine) Internal Audit Functie / Capability Model

Coachingsbijeenkomsten

 • Bijeenkomst 1 - Planning
 • Bijeenkomst 2 - Vooronderzoek
 • Bijeenkomst 3 - Veldwerk
 • Bijeenkomst 4 - Rapportage en veldwerk

Het team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de opleiding Internal Auditing aan De Haagse Hogeschool is divers. Academici, directeuren, managers en consultants delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.

J.H. (Hans) van der Zwan

Programme Manager / Docent

j.h.vanderzwan@hhs.nl
+31(0)704458069

LinkedIn LinkedIn profiel

Arie Molenkamp RO

Docent


Michael Blom RO

Manager Risk & Internal Audit bij CED


De heer N. Arif EMIA RO

Programmaleider en docent


LinkedIn LinkedIn profiel

De heer B. Walrave RO CIA

Eigenaar Auditability


Mevrouw dr. S. van Hoek

Eigenaar Van Hoek Trainingen


De heer W. Kooiman EMIA RO

Manager Risicomanagement & Operational Audit bij Detailresult Groep


Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de post-hbo-opleiding Internal Auditing of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Internal Auditing?

Meld u dan nu aan