IT auditing

De rol van IT wordt steeds belangrijker in de bedrijfsvoering waardoor organisaties steeds afhankelijker worden van beschikbare en betrouwbare systemen. Beheersing van IT is daarmee een succesfactor geworden voor het goed functioneren van organisaties. IT Auditors voorzien het management van onderbouwd inzicht omtrent de kwaliteit van de beheersing van IT. In de erkende post-hbo-opleiding IT Auditing leert u een gedegen IT audit vormgegeven en uitvoeren, met praktijkgerichte en actuele kennis en kunde. U gaat onder deskundige begeleiding een praktijkaudit uitvoeren samen met de studenten van Internal Auditing. Hierdoor nadert de praktijkaudit zo dicht mogelijk de werkelijkheid. Speciale aandacht gaat uit naar uw auditvaardigheden, zoals interviewen en rapporteren. Want pas als de vraag achter de vraag helder is, kunt u uw audit starten.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo-opleiding IT Auditing bestaat uit 11 lesdagen van 7 uur en 4 coachingsbijeenkomsten van 1,5 uur. Parallel aan de lessen voert u een volledige praktijkaudit uit, van plan van aanpak tot en met de presentatie van uw auditrapport. U volgt de opleiding naast uw werk. Op vrijdagen heeft u onderwijs, van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Reken voor de voorbereiding van colleges op 2 tot 4 uur zelfstudie per week. Aan de praktijkaudit besteedt u veel tijd: circa 50 uur in totaal.

Opbouw van IT auditing

De post-hbo-opleiding IT Auditing is opgezet vanuit de visie dat de audits integraal benaderd dienen te worden. Strategie, organisatiedoelen en (IT) risico’s in de processen zijn uw vertrekpunten van onderzoek. Een deel van de lessen zijn gecombineerd met onze post-hbo opleiding Internal Auditing. U wordt opgeleid als IT auditor die goed kan functioneren op een multidisciplinaire internal auditfunctie. Iemand die goed luistert, deugdelijk onderzoek doet en het management gericht adviseert. Is proces x, y of z in control en zo niet, wat kan het management verbeteren?

Praktijkgerichte en actuele kennis

In 11 lesdagen volgt u 22 modules en vaardigheidstrainingen. U verkent het vak met praktijkvoorbeelden en actuele artikelen. Wat is de rol van een auditor? Hoe maakt u een plan van aanpak? U volgt colleges in groepen van 10 tot 15 professionals. U leert van elkaar en er is ruimte voor vragen en discussie.

Nadruk op auditvaardigheden

De kwaliteit van een audit hangt sterk af van uw auditvaardigheden. In de opleiding IT Auditing werkt u daarom ook aan vaardigheden als argumenteren, presenteren en interviewen. Met luisteren, samenvatten en doorvragen komt u achter het werkelijke beheersingsprobleem.

Coaching voor én tijdens de praktijkaudit

Parallel aan de colleges voert u in een auditteam van medestudenten een praktijkaudit uit in een bedrijf. U doorloopt alle stappen van het auditproces onder begeleiding van een ervaren coach. Voor de praktijkaudit krijgt uw team één cijfer, dat samen met uw mondelinge examen uw eindcijfer bepaalt.

Modules

Module 1 - Introductie Internal/ IT Auditing
Module 2-  Introductie praktijkaudit
Module 3 – IT Strategie 1
Module 4 - IT Strategie 2
Module 5 - Inleiding auditingmethodiek
Module 6 - Planning en vooronderzoek
Module 7 – IT Control Frameworks 1
Module 8 - IT Control Frameworks 2
Module 9 – Veldwerk, analyse en oordeelsvorming
Module 10 - Rapportage, evaluatie en follow-up
Module 11 - IT Compliance 1
Module 12 - IT Compliance 2
Module 13 - Interviewvaardigheden
Module 14 - Auditing en veranderkunde
Module 15 - Corporate Governance (control frameworks)
Module 16 – Data & telecommunicatie
Module 17 - Besturingssystemen
Module 18 - Database management systemen
Module 19 - IT Security 1
Module 20 - IT Security 2
Module 21 – Data Driven Assurance
Module 22 – Verdediging praktijkaudit

Coachingsbijeenkomsten

Bijeenkomst 1 - Planning
Bijeenkomst 2 - Vooronderzoek
Bijeenkomst 3 - Veldwerk
Bijeenkomst 4 - Rapportage en veldwerk

Het team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam aan De Haagse Hogeschool is divers. Academici, directeuren, managers en consultants delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

J.H. (Hans) van der Zwan

Programme Manager / Docent

j.h.vanderzwan@hhs.nl
+31(0)704458069

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de post-bachelor opleiding IT Auditing of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
IT auditing?

Meld u dan nu aan