Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO)

Studielast

Doelstelling

Met de praktijkgerichte post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist breidt u de al aanwezige kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, tilt u uw onderwijs naar een nog hoger niveau.

Opbouw van Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO)

Doelgroep

De post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist is bestemd voor jonge kind professionals in het bezit van een hbo-diploma.

Onderwerpen
In deze opleiding leert u:
- Aansluiten bij het actuele niveau van denken en handelen van het jonge kind.
- Kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te volgen en hierbij een passend aanbod te creëren.
- Sturen op de ontwikkeling van eigen professionaliteit, het inspireren en betrekken van collega’s en zicht krijgen op veranderkundige aspecten.
Ook praktijkgericht onderzoek maakt deel uit van de opleiding.

Na afloop van de opleiding is een jonge kind specialist inhoudelijk deskundig en vaardig in het bieden van onderwijs aan het jonge kind.
Ook:
- Inspireert, verbindt, leidt en begeleidt de specialist collega’s van het onderbouwteam.
- Ontwikkelt en verbetert de specialist systematisch en onderzoeksmatig het onderwijs aan jonge kinderen.
- Levert de specialist een bijdrage aan het schoolbeleid.
Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij studenten van en met elkaar leren. De doelstellingen van deze post hbo-opleiding zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (DocentennetwerkSpecialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

Uw docenten

Docenten van de Pabo en het HCO

De mensen achter de kennis. Het ervaren onderwijsteam van De Haagse Hogeschool en onderwijsadviesbureau HCO is divers. Academici, PABO-docenten, coaches en schooladviseurs delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het pedagogisch-didactisch onderzoek.

Hans de Looze

Coördinator en programmaleider
professionaliseringsaanbod PABO

w.f.j.delooze@hhs.nl
06-28 91 11 56

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Algemene vragen over de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist legt u voor aan programmaleider Hans de Looze via w.f.j.delooze@hhs.nl. U kunt hem ook bellen: 06-28 91 11 56. Maak gerust een afspraak met hem op De Haagse Hogeschool, of bij u op locatie. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Natalie de Leede, via n.de.leede@hco.nl.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO)?

Meld u dan nu aan