Montessori-opleiding, NMV-erkend

Studielast

Een waardevolle investering in uw ontwikkeling

De opleiding start 17 september 2019. Er zijn 24 bijeenkomsten op dinsdagavond van 18.00 - 21.00 uur, afgewisseld met zelfstudiemomenten. De totale studiebelasting is 280 uur, waarvan 100 uur contacttijd en 180 uur zelfstudie en werkplekleren.

Opbouw van Montessori-opleiding, NMV-erkend


Aanbod
Tijdens de montessori-opleiding maakt u zich de pedagogische visie van Maria Montessori eigen. Ook leert u de ontwikkelingsfasen van een kind kennen en raakt u bekend met de verschillende montessorimaterialen.
Daarnaast leert u omgaan met een heterogene groep. Verder is reflectie op de leerstof een belangrijk onderdeel van deze basis opleiding.
De basis van ons aanbod wordt gevormd door afwisselde bijeenkomsten, die worden gegeven in de montessori vaklokalen op de Pabo van de Haagse Hogeschool. Daarbij brengt u ook werkbezoeken aan ‘good practice’ montessorischolen en voert u opdrachten uit op uw werkplek.

Uw eigen ontwikkeling
Het ontwikkelen van uw montessoristart- en basisbekwaamheid, en montessorivakbekwaamheid staat centraal. Tijdens de opleiding staat de afwisseling theorie en praktijk centraal. Door samenwerken met uw medecursisten en reflectie ontwikkelt u de basishouding en wordt u zo meer basisbekwaam in de bouw waarin u werkzaam bent.   
Op uw school heeft u een coach, iemand die u begeleidt bij het praktische deel van de opleiding. U vormt met ongeveer 4 medecursisten een leerteam. Met het leerteam studeert u en oefent u bij en met elkaar. Tijdens de opleiding wordt ieder bezocht door de opleider van de Haagse Hogeschool en wordt er na een observatie in de klas gesprek gevoerd over de bekwaamheden. Hierbij is ook de werkplekcoach bij aanwezig.

Portfolio
Gedurende de opleiding treedt de student met de opleider en de werkplekcoach in gesprek over de ontwikkeling van de basisbekwaamheden. We werken met de montessoribekwaamheden (2016) en gebruiken daarbij het NMV-visiestuk “Innovatief montessori onderwijs 2016”. Het aantonen van beheersing van uw montessoribasisbekwaamheden doet u in uw portfolio. U verzamelt hiervoor bewijzen divers van aard.

NMV-diploma
U ontvangt het NMV-diploma montessoribasisbekaam na positieve afronding van het NMV-Eindgesprek. U houdt hiervoor een korte presentatie (pitch) en verantwoordt uw ontwikkelde bekwaamheden in het NMV-Eindgesprek aan de beoordelingscommissie.
U kunt de opleiding opnemen in uw lerarenregister.

Bouwen aan uw vakkennis, vaardigheden en houding

Onderdelen van deze onze montessori-opleiding:
Vanuit start- en basisbekwaam:
  • pedagogische visie en eigen houding;
  • het didactisch model (heterogene groepen), de ronde en verschillende vormen van observeren, signaleren, beslissen en registreren;
  • perioden van groei en de ontwikkelingsgebieden van het kind;
  • inrichten van de voorbereide omgeving en uw eigen rol en verantwoordelijkheid;
  • betekenis van montessorimaterialen i.r.t. tot de ontwikkelingsgebieden van het kind;
  • evalueren en verantwoorden van leerproces en opbrengst.
Naar vakbekwaam:
  • de leraar als kosmisch ontwerper
  • vragen kunnen stellen, socialisatie en periode van groei
  • verrijking montessorimateriaal, verdieping rondom KOO en aan de slag met WMBO
  • onderzoek doen en wat is je pedagogische opdracht?

Uitspraken van studenten

Karin

Ik heb veel geleerd van de praktijkbegeleiding van Esther over hoe je jezelf als voorbeeld-rol kunt tonen. De voorbeeldrol bij het geven van rust, de zorg waarmee de materialen moeten  worden behandeld en het opgeruimd houden van mijn eigen werkplek waren voor mij een grote uitdaging.

Voor mij ligt het grote “waarom” van ons kosmisch onderwijs in Maria Montessori’s gedachte: “Door het kind naar een nieuwe wereld”. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen die zuinig zijn op onze wereld is voor mij de grootste drijfveer in het uitoefenen van mijn beroep.

Joyce

In het begin van de omscholing vond ik kosmisch onderwijs een vaag begrip, maar nu aan het eind van de studie zie ik hoe waardevol het is in het geven van onderwijs. Alles hangt met elkaar samen en staat met elkaar in verbinding. Na een college wilde ik de volgende dag iets meteen in de klas uitproberen. Ook was ik altijd onder de indruk van de filmpjes. Kleine kinderen met messen in de weer, lopen met hete soep, ik hield mijn hart vast. Belangrijk leermoment:  zij kunnen veel meer dan we denken.

Wendy

Vanuit de bijeenkomsten op school heb ik meegekregen dat er meer kan dan je soms denkt en dat wellicht het proberen waard is. Zo heb ik een ruimere blik gekregen op de mogelijkheden met kinderen. Ik laat ze inmiddels gerust fruit of groente snijden met een mes of alleen op het plein een werkje uitvoeren. Een proces waarin ik mijzelf heb zien groeien.

Uw docenten

De mensen achter de kennis

U maakt kennis met enthousiaste, ervaren montessori opgeleide docenten. Deze docenten voldoen aan de eisen die door de NMV aan montessori opleiders zijn gesteld. De meesten hebben bovendien een voortgezette algemene opleiding afgerond. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het pedagogisch-didactisch onderzoek. De montessori opleiding is door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) gecertificeerd. De Haagse Hogeschool is door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) erkend als opleidingsplaats.

Martine Lammerts

Montessori-opleider &
Coördinator Montessori-omscholing

m.j.m.lammerts@hhs.nl
06-45 62 60 70

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Martine Lammerts: m.j.m.lammerts@hhs.nl of 06 - 45 62 60 70.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Montessori-opleiding, NMV-erkend?

Meld u dan nu aan