NT2 (Nascholingsaanbod PABO)

Studielast

Doelstelling

De globale doelstelling van iedere bijeenkomst is het overdragen van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2-leraar in het primair onderwijs nodig heeft.
De opleiding is aangemeld bij de Stichting Post HBO om opgenomen te worden in het register van het Postinitieel Stelsel Primair Onderwijs.

Opbouw van NT2 (Nascholingsaanbod PABO)

Doelgroep

Leerkrachten uit het PO die lessen geven aan anderstaligen.

Onderwerpen

BK1 Introductiebijeenkomst  
BK2 Taal, taalvaardigheid en NT2-didactiek
BK3 Eerste- en tweedetaalverwerving en taalonderwijs
BK4 Organisatie
BK5 Taalaanbod en interactie
BK6 Coöperatieve leerstrategieën
BK7 Fonologie
BK8 Woordenschat
BK9 Woordenschat
BK10 Morfologie
BK11 Zinsbouw
BK12 Pragmatiek
BK13 Luisteren en spreken
BK14 Leren in een tweede taal: Groep 1 t/m 3
BK15 Leren in een tweede taal: Groep 4 t/m 8
BK16 Lezen en schrijven
BK17 Modellen en methodieken
BK18 Diagnostiek en toetsing
BK19 Spontane taalanalyse
BK20 NT2 en het ideale curriculum

Gedurende de avond bijeenkomsten komt lessonstudy en lesvoorbereiding aan bod.

Uw docenten

Docenten van de Pabo en het HCO

De mensen achter de kennis. Het ervaren onderwijsteam van De Haagse Hogeschool en onderwijsadviesbureau HCO is divers. Academici, PABO-docenten, coaches en schooladviseurs delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het pedagogisch-didactisch onderzoek.

Hans de Looze

Coördinator en programmaleider
professionaliseringsaanbod PABO

w.f.j.delooze@hhs.nl
06-28 91 11 56

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Uw vragen over de post-hbo-opleiding NT2 legt u voor aan programmaleider Hans de Looze via w.f.j.delooze@hhs.nl. U kunt hem ook bellen: 06-28 91 11 56. Maak gerust een afspraak met hem op De Haagse Hogeschool, of bij u op locatie.

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
NT2 (Nascholingsaanbod PABO)?

Meld u dan nu aan