NT2 (nascholingsaanbod PABO)

De aandacht voor het onderwijs Nederlands als Tweede Taal aan anderstaligen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee ook de vraag naar NT2-specialisten. Nederlands als Tweede Taal is een eigen vak geworden met een eigen didactiek en met speciaal daarvoor ontworpen leermiddelen. Het belang van deskundig opgeleide leerkrachten is dan ook groot. Om die reden is de post hbo-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs ontwikkeld. Benieuwd naar de unieke punten van deze opleiding? Bekijk een artikel waarin studenten aan het woord zijn.

Studielast

De opleiding heeft een studiebelasting van 220 uur en bestaat uit een praktijkcomponent en een theoriecomponent. U bent gedurende de opleiding daarnaast minimaal 10 uur per week werkzaam als leerkracht Nederlands als Tweede Taal of geeft minimaal 10 uur per week les aan een meertalige groep, in totaal 400 uur eigen lespraktijk.

De bijeenkomsten zijn op een woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur, met vier keer een uitloop actieonderzoek lessonstudy van 17.30 – 19.00 uur.

Opbouw van NT2 (nascholingsaanbod PABO)

De opleiding bestaat uit:
  • 1 introductiebijeenkomst
  • 19 bijeenkomsten
  • 4 lessonstudy bijeenkomsten van elk 1,5 uur
De bijeenkomsten zijn verspreid over een jaar. De globale doelstelling van iedere bijeenkomst is het overdragen van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2- leraar in het primair onderwijs nodig heeft. De opleiding is aangemeld bij de Stichting Post HBO om opgenomen te worden in het register van het Postinitieel Stelsel Primair Onderwijs.

Onderwerpen bijeenkomsten
Blok 1

1. Introductie
2. Taal, taalvaardigheid en NT2-didactiek
3. Eerste- en tweedetaalverwerving en taalonderwijs
4. Taalaanbod en interactie

Blok 2 + 3
5. Fonologie
6. Woordenschat
7. Morfologie
8. Zinsbouw
9. Pragmatiek
10. Luisteren en spreken, samenwerkend leren en coöperatieve leerstrategieën
11. Lezen
12. Schrijven: spellen en stellen
13. Leren in een tweede taal-groep 1 t/m 3 (beginners en gevorderden)
14. Leren in een tweede taal- groep 4 t/m 8 (beginners en gevorderden)

Blok 4
15. Modellen en methodieken
16. Organisatie en curriculum van het Nt2-onderwijs
17. Spontane taalanalyse
18. Diagnostiek en toetsing

Afsluiting
19. Eindpresentatie
20. Lessonstudy

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor leerkrachten met een Pabo-diploma.

Uw docenten

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van onderwijsadviesbureau HCO en De Haagse Hogeschool is divers. Academici, Pabo-docenten, coaches en schooladviseurs delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het pedagogisch-didactisch onderzoek.

Evita Moerlie

Programmamanager

e.f.v.moerlie@hhs.nl
+31 (0)70 445 70 51

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over post-hbo-opleiding NT2 of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
NT2 (nascholingsaanbod PABO)?

Meld u dan nu aan