Security & Recht

In welke situaties is (verborgen) cameratoezicht toegestaan? Is een inbreuk op de privacy in een fraudeonderzoek geoorloofd? Bij dit soort vraagstukken speelt het recht een grote rol. Als professional in het securityvakgebied is het dus belangrijk dat u op de hoogte bent van relevante wet- en regelgeving. Met de post-hbo opleiding Security & Recht legt u een stevige juridische basis waarmee u bovendien een goede gesprekspartner bent voor bijvoorbeeld advocaten, politie of klanten van uw bedrijf.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo-opleiding Security & Recht bestaat uit 14 lessen. Het is een intensieve opleiding van 4 studiepunten, die u naast uw werk volgt. U heeft elke donderdagavond onderwijs van 18.00 tot 20.45 uur en daarnaast besteedt u een aantal uren per week aan zelfstudie.

Opbouw van Security & Recht

Modules


Module 1 Inleiding recht

 • Onderverdeling in het recht (privaatrecht en publiekrecht)
 • Tendensen in het recht
 • Verschuiving strafrecht naar bestuursrecht
 • Verschuiving publiekrecht naar privaatrecht
 • Zelfregulering en certificering

Module 2 Handhaving van het recht en handhavingsinstrumentarium

 • Verschil tussen toezicht en opsporing
 • Opsporingsambtenaren en juridische inbedding
 • Private justice versus public justice
 • Gezag en beheer bij toezicht en opsporing
 • Personen in het strafproces
 • Loop van het strafvorderlijk proces

Module 3 Materieel strafrecht (1)

 • Wat is materieel strafrecht?
 • Bronnen van het materieel strafrecht
 • Wat is een strafbaar feit
 • Legaliteitsbeginsel
 • Voorwaarden voor de vervolgbaarheid

Module 4 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

 • Toepasselijkheid van de Wpbr
 • Soorten beveiligingsorganisaties
 • Verplichtingen van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Overheidstoezicht

Module 5 Materieel strafrecht (2)

 • Veelvoorkomende misdrijven en casuïstiek
 • Aandachtspunten bij het doen van aangifte
 • Poging en voorbereidingshandelingen
 • Deelnemingsvormen
 • Strafuitsluitingsgronden

Module 6 Strafvorderlijke leerstukken

 • Principes van strafvordering
 • Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
 • Dwangmiddelen m.b.t. lichamelijke integriteit
 • Dwangmiddelen m.b.t. zaken en plaatsen
 • Schadeverhaal via het strafrecht

Module 7 Toegangsverlening en toegangsbeheersing

 • Tussentoets
 • Maatregelen in het belang van de orde
 • Weren van bezoekers en verblijfsontzeggingen
 • Vaststellen identiteit en vastlegging daarvan
 • Verboden toegang en erfafscheidingen

Module 8 Toegangsverlening en toegangsbeheer

 • Monitoren van toegang met camera's
 • Toegangsbeheersingssystemen en de WBP
 • Beheer en verkoop van gevonden voorwerpen
 • Als justitie iets wil weten

Module 9 Privacy (1)

 • Bronnen bescherming persoonlijke levenssfeer (o.a. Wet op de Ondernemingsraden)
 • Bronnen bescherming persoonsgegevens (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens)
 • Privacy en fysieke beveiligingstoepassingen

Module 10 Privacy (2)

 • Gegevensuitwisseling tussen bedrijven
 • Gegevensuitwisseling met de overheid
 • Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
 • Zwarte lijsten/branche-waarschuwingssystemen

Module 11 Inleiding privaatrechtelijke leerstukken

 • Employmentscreening
 • Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid
 • Schadeverhaal op de fraudeur
 • Aangaan en beëindigen arbeidsovereenkomst

Module 12 Het onderzoeken van onregelmatigheden (1)

 • Privacygedragscode particuliere onderzoekers
 • Gerechtvaardigd belang voor onderzoek
 • Observatie en de verborgen camera
 • Interviewen van personen

Module 13 Het onderzoeken van onregelmatigheden (2) en afronding privaatrechtelijke stukken

 • Onderzoeken van vertrouwelijke communicatie
 • Privaat onderzoek en publieke follow up
 • Rechtmatig of onrechtmatig verkregen bewijs?
 • Het informeren van onderzochte personen
 • Proeftoets

Contact met de opleiding

Uw vragen over de Professional Course Security & Recht of andere Professional Course en Masters legt u voor aan de Academie voor Masters & Professional Courses via: mpc-opleidingsadvies@hhs.nl of telefoonnummer: 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Security & Recht?

Meld u dan nu aan